През 1963 година с постановката "Камък в блатото" театралният колектива при читалището се класира на второ място в Републиканския фестивал на самодейните състави.

  Библиотеката на читалището разполага с книжен фонд над 15 000 тома литература и е една от най-големите и представителни библиотеки не само в район „Слатина“, но и в столицата.

  Кратка история на село Слатина, Софийско

  © Любен Грозданов, ръкопис от 1976 г.
  © Александър Цокев, корица, 2014
  © Издателство ЗЛАТЕН ЗМЕЙ, 2014
  Книгата се издава със съдействието на ГЕОТЕХМИН ООД
  ISВN 978-954-776-028-8

  Чествуването 40-годишнината на народно читалище "Светлина" съвпада с десетилетието, в което се отпразнува по най-тържествен начин 100-годнипната на народните читалища. С право на това чествуване се отчете, че няма друга масова, обществена и политическа организация с такъв дълъг живот и дейност, като читалището.
  Възникнали през епохата на Възраждането - епоха на настъпилото икономическо и културно раздвижване в нашата страна - в епохата на нейното революционно надигане против петвековното турско иго, те нито за момент не измениха на народа, бяха винаги с него и в обществено-политическите борби, и в страданията, и в победите.

  Списването на летописната книга започва на 22 май 1971 година, по случай  50-та годишнина от създаване на читалището.

  Вижте началните страници на летописната книга в pdf.

  Извлечение от раздел  6  - ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ от Наредба №3/ 18.11.2014 г. на Министерство на културата

  Вижте Правилата в pdf. 

   

  Глава I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Глава II. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

  Глава III. ЧЛЕНСТВО

  Глава IV. УПРАВЛЕНИЕ

  Глава V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

  Глава VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  <

  Школи и курсове

  Естрада

  Пиано

  Солфеж и пиано 

  Китара

  Акордеон

  Български народни танци

  Изобразително изкуство

  Английски език

  Работно време

  Работно време на библиотеката:

  Работа с читатели:

  Понеделник: 9:30 - 17:30 

  Вторник: 9:30 - 17:30

  Сряда: 9:30 - 13:00 

  Четвъртък: 9:30 - 17:30

  Петък: 9:30 - 17:30

  Почивни дни: събота, неделя и всички официални празници

  Контакти

  Адрес: 1574  София, ул. "Гео Милев" 136

  • email: thitaliste_svetlina1921@abv.bg

  Председател: 0888439256

  Секретар:

  • Сл.тел.: 02/8734875
  • GSM: 0884514178

  Библиотекар:

  • Сл.тел.: 02/8734291