Библиотечен фонд

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
   

  ПРАВИЛНИК НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1921”

   

  /Извлечение от раздел 6 - ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ от Наредба №3/ 18.11.2014 г. на Министерство на културата/

   

  От 2020 година библиотеката ще обслужва своите читатели срещу заплащане.

  Годишният членски внос за всички читатели е 5.00 лева.

   

  Чл.42. Библиотеката обслужва читателите от квартал „Христо Смирненски“. Регистрирането на ползвателите се извършва с документ за самоличност.

  За жителите на други квартали или не живеещи в София, след попълване на личните данни в читателския картон, ползвателя оставя депозит, съставляващ 3-кратната стойност на библиотечния материал и след връщане на заетите материали – депозита се връща.

  Деца и юноши под 18 години се записват в библиотеката с личната карта на родителя или настойника.

  Отношенията между ползвателите/ читателите/ и библиотеката се урежда от Закона за задълженията и договорите.

  След запознаване с реда за ползване на библиотеката, с правата и задълженията му като читател, библиотекарят вписва заетите библиотечни документи /книги/ в читателският картон, читателят полага подпис в читателския картон и книгите се въвеждат в библиотечната програма Libis.

   

  Чл.43. Всеки ползвател е длъжен:

  •  да се грижи за запазване на заетите библиотечни документи;
  • да ги върне в определения срок от 30 дни, годни за ползване;
  • да не получава книги на чужд картон;
  • да уведоми своевременно библиотекаря за промяна на адрес, телефон и местоживеене;
  • да не поврежда или губи библиотечните документи;
  • загубен библиотечен документ се заплаща : за книги петкратната / 5 /стойност на книгата по пазарна цена, за енциклопедии : десеткратната / 10 / стойност по пазарна цена ;
  • загубена детска книга се заменя с друга такава чрез „Книга за заменени срещу загубени”, като стойността на заменената книга да бъде по-висока от загубената.

   

  Чл.44. Когато ползвателят не върне заетите библиотечни документи, се прилагат разпоредбите на чл.66-68 от Закона за обществените библиотеки и Гражданския процесуален кодекс.

   

  Чл.45. Читатели, нарушили правилата, се лишават от право да ползват библиотеката.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

  НА ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1921“ _________________АНГЕЛ АНГЕЛОВ

  Школи и курсове

  Естрада

  Пиано

  Солфеж и пиано 

  Китара

  Акордеон

  Български народни танци

  Изобразително изкуство

  Английски език

  Работно време

  Работно време на библиотеката:

  Работа с читатели:

  Понеделник: 9:30 - 17:30 

  Вторник: 9:30 - 17:30

  Сряда: 9:30 - 13:00 

  Четвъртък: 9:30 - 17:30

  Петък: 9:30 - 17:30

  Почивни дни: събота, неделя и всички официални празници

  Контакти

  Адрес: 1574  София, ул. "Гео Милев" 136

  • email: thitaliste_svetlina1921@abv.bg

  Председател: 0888439256

  Секретар:

  • Сл.тел.: 02/8734875
  • GSM: 0884514178

  Библиотекар:

  • Сл.тел.: 02/8734291