Библиотечен фонд

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
   

  Библиотека към Читалище Светлина-1921

  Библиотеката е създадена преди 100 години с фонд от 150 дарени книги от слатинци. Още със създаването на читалището библиотеката е заемала важно място като център за образование, възпитание и култура. В Протоколните книги на Настоятелството са запазени плановете и отчети на библиотеката, които са обсъждани и приемани от ръководството. Периодично са отпускани парични суми за закупуване на нова литература. Постъпвали са книги - дарения във фонда на библиотеката. През 1960 година се отпуска щатна бройка за библиотекар в читалищната библиотека - фонда е наброявал 4100 книги. Поставена е задача на библиотекаря да направи каталог на книгите в библиотеката. През 1963 г. библиотеката е била на първият етаж на читалището с фонд от 6803 тома книги, разполагала е с читалня, абонирана е била за 18 периодични издания. 

  През 1983 г. библиотеката става част от „Централно комплектувана на градска библиотека“ - сега Столична библиотека, която  извършва централизирано закупуване на нова литература за библиотеката. Централното комплектуване приключва своята дейност през 2010 година.  Фонда на библиотеката през 2010 година е бил 14 376 книги. През  2016 г. се извърши пълна инвентаризация на наличния книжен фонд от 14 968 книги. Липсват каталози – азбучен, систематичен и предметен - направени са на част от фонда. Благодарение на новоназначения библиотекар Петруна Маринова започна автоматизация на  библиотечните процеси. За две години беше създаден електронен каталог на всички книги.  През месец май 2016 година се закупи софтуерен продукт  LIBIS. Сключи се договор за доставяне, инсталиране и поддръжка, закупи се нов компютър и нов комбиниран принтер/скенер за да се улесни въвеждането на книгите в електронния каталог. Електронният каталог от своя страна позволява ежедневна статистика на броя читатели, раздадените и върнатите книги, закъснелите читатели и електронни читателски картони. През 2016 година книгите са 15 161 книги. Фонда нараства  през 2019 г. до  15 550 книги. Библиотеката е абонирана за 3 ежедневника, без читалня, на свободен достъп, на последния етаж на читалището. Направен беше интернет сайт на читалището, който стартира на 14.02.2018 г. и библиотеката излезе  онлайн. От всички библиотеки в р-н Слатина, единствено нашето читалище има сайт с електронна библиотека. За три години читателите се увеличиха двойно. Библиотеката е участвала в 2 / два / проекта на Министерство на културата през 2007 г. за първи път и след регистрация в Министерство на културата под номер 2350/2018 г. участва отново през 2019 г. в проекта „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност“. Библиотеката се ръководи от методист на Столична библиотека на когото се представя ежегодно статистически отчети. От 2018 г. библиотеката е база за практика на студенти от Университет по библиотекознание и информационни технологии.

  Школи и курсове

  Естрада

  Пиано

  Солфеж и пиано 

  Китара

  Акордеон

  Български народни танци

  Изобразително изкуство

  Английски език

  Работно време

  Работно време на библиотеката:

  Работа с читатели:

  Понеделник: 9:30 - 17:30 

  Вторник: 9:30 - 17:30

  Сряда: 9:30 - 13:00 

  Четвъртък: 9:30 - 17:30

  Петък: 9:30 - 17:30

  Почивни дни: събота, неделя и всички официални празници

  Контакти

  Адрес: 1574  София, ул. "Гео Милев" 136

  • email: thitaliste_svetlina1921@abv.bg

  Председател: 0888439256

  Секретар:

  • Сл.тел.: 02/8734875
  • GSM: 0884514178

  Библиотекар:

  • Сл.тел.: 02/8734291