Библиотечен фонд

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
   

  СПИСЪК  НА 71 ДАРЕНИ КНИГИ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 1603.00 ЛВ.  ЗА БИБЛИОТЕКАТА от проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на ГУОТЕХМИН във връзка с 24 май – Денят на българската просвета и култура и славянската писменост, патронен празник на читалище „Светлина 1921“ - Слатина

   

   Инв.№     Отд.по УДК    Фонд           Автор, заглавие цена                                Ключови думи         Брой

  1

  401322

  75

  основен фонд

  З61
  ЗИДАРОВ, Любен
  Акварел : Албум / Любен Зидаров ; Предг. Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 120 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1607 1 : 30.00 лв.; УДК: 75

  Художници, Изобразително изкуство

  Заприходени: 1

   

  2

  401323

  886.7-2

  основен фонд

  И51
  ИЛАРИОНОВ, Илко
  Пет пиеси : Космонавти. Молба до Господ. Земетръс. Готината банда. Розови облаци / Илко Иларионов. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 251 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1534 0 : 15.00 лв.; УДК: 886.7-2

  Българска литература, Драми-пиеси

  Заприходени: 1

   

  3

  401324

  82

  основен фонд

  Г77
  ГРАНИТСКИ, Иван
  Гео Милев и трагиката на националната съдба : Есета / Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2014. - 142 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 0903 5 : 15.00 лв.; УДК: 82.01

  Българска литературна критика, Литературознание, Есе

  Заприходени: 1

   

  4

  401325

  886.7-93

  основен фонд

  Г77
  ГРАНИТСКИ, Иван
  Клепоушко : Стихотворения за деца / Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2019. - 62 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1351 3 : 10.00 лв.; УДК: 886.7-93

  Българска детска литература, Детска художествена литература, Стихове

  Заприходени: 1

   

  5

  401326

  886.7-93

  основен фонд

  Г77
  ГРАНИТСКИ, Иван
  Приказки за страната Бухтарландия / Иван Гранитски ; Худ. Маглена Константинова. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 71 с. : 30 см. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1569 2 : 19.00 лв.; УДК: 886.7-93

  Българска детска литература, Детска художествена литература

  Заприходени: 1

   

  6

  401327

  316

  основен фонд

  М70
  МИТЕВ, Петър-Емил
  Анамнеза на промяната : Преходът в България / Петър-Емил Митев ; Състав. Борис Попиванов, Румяна Бойджиева. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 661 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1628 6 : 30.00 лв.; УДК: 316.3, 323(497.2)

  България-политика, Българският преход, Социология, Демокрация

  Заприходени: 1

   

  7

  401328

  886.7

  основен фонд

  П47
  ПЕТРОВ, Димитър
  Асо купа : Разкази / Димитър Петров. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 176 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1601 9 : 15.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  8

  401329

  886.7

  основен фонд

  ЯНЕВ, Симеон
  Т.1
  Биография на мъртвия век = Епохален роман : Биографии на писатели, генерали и трети лица / Симеон Янев. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 613 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1526 : 25.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  9

  401330

  886.7

  основен фонд

  ЯНЕВ, Симеон
  Т.2
  Биография на мъртвия век : Епохален роман на българския 20 век / Симеон Янев. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 757 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1575 3 : 25.00 лв.; УДК: 886.7.31

  Българска

  Заприходени: 1
  Отчислени: 0
  Отчетни: 1
  Раздадени: 0
  Налични литература

  Заприходени: 1

   

  10

  401331

  886.7

  основен фонд

  СТОЯНОВ, Захари
  Кн.1
  Борба за Отечеството = Из дневника на Захари Стоянов : 1877-1888 / Захари Стоянов ; Състав. Василена, Донка и Цочо Билярски. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 589 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1618-7 : 30.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  11

  401332

  886.7

  основен фонд

  СТОЯНОВ, Захари
  Кн. 2
  Борба за Отечеството = Документи. Захари Стоянов в Народното събрание : 1988 / Захари Стоянов ; Състав. Василена Билярска, Донка и Цочо Билярски. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 677 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1629 4 : 30.00 лв.; УДК: 886.7

   

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  12,13

  401333, 401334

  949.72

  основен фонд

  М32
  МАРКОВ, Георги
  България в Балканския съюз срещу Османската империя : 1911-1913. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 566 с. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1623 1 : 45.00 лв.; УДК: 949.72

  Балканска война, България-история

  Заприходени: 2

   

  14,15

  401335, 401336

  886.7

  основен фонд

  Т25
  ТАЛЕВ, Владимир
  Вемпи срещу вълци = Лирична проза : Разкази / Владимир Талев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 86 с. ; 22 см.
  15ISBN: 978 954 09 1574 6 : 1016.00 лв.; УДК: 886.7-3

  Българска литература

  Заприходени: 2

   

  16

  401337

  886.7

  основен фонд

  А65
  АНДАСАРОВ, Петър
  Видовден : Публицистика. Есеистика. Критика. Разговори / Петър Андасаров. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 654 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1586 9 : 15.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература, Есе

  Заприходени: 1

   

  17

  401338

  886.7

  основен фонд

  Т25
  ТАЛЕВА, Ангелина
  Дисекция на една душа = Съвременна българска поезия : Стихове / Ангелина Талева. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 66 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1545 6 : 7.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература, Стихове

  Заприходени: 1

   

  18

  401339

  902:949.72

  основен фонд

  Х28
  ХАРМАН, Харалд
  Загадката на дунавската цивилизация = Откриването на най-старата високоразвита култура в Европа : Древна Европа. Археология / Харалд Харман ; Прев. от немски Светлана Янакиева. - София : Захарий Стоянов, 2019. - 375 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1398 8 : 10.00 лв.; УДК: 902, 903, 94(4)

  Археология, Древни цивилизации, Европа-културно-историческо наследство, История на археологията

  Заприходени: 1

   

  19

  401340

  902+94

  основен фонд

  Х28
  ХАРМАН, Харалд
  Кой цивилизова дривншти гърци : Наследството на високоразвита древноевропейска култура / Харалд Харман ; Прев. от немски Галина Гайдарова. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 462 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1519 7 : 12.00 лв.; УДК: 94(4), 902

  История на археологията, Археология, Древни цивилизации, Древна Гърция-история

  Заприходени: 1

   

  20

  401341

  886.7

  основен фонд

  З47
  ЗВЕЗДИНОВ, Атанас
  Знайност = Нови дози басномонолози : Басни / Атанас Звединов. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 235 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1570 8 : 15.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература, Басни

  Заприходени: 1

   

  21

  401342

  882

  основен фонд

  Д82
  ДОСТОЕВСКИ, Фьодор М.
  Идиот : Роман в четири части / Фьодор М.Достоевски ; Прев. от руски Иван Пауновски. - София : Захарий Стоянов, 2013. - 685 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 0727 7 : 30.00 лв.; УДК: 882

  Руска литература

  Заприходени: 1

   

  22

  401343

  886.7

  основен фонд

  А93
  АТАНАСОВА, Диана
  Избирай и живей : Роман / Диана Атанасова. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 208 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1559 3 : 12.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  23

  401344

  886.7

  основен фонд

  Д79
  ДОРМИШКОВА, Райна
  Йерусалимски импресии : Спомени / Райна Дермишкова. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 142 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1577 7 : 10.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература, Пътешествия

  Заприходени: 1

   

  24

  401345

  949.72

  основен фонд

  Р94
  РУСЕВ, Иван
  Кримската война 1853-1856 : "Атласът на Наполеон III " и българските земи / Иван Русев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 159 с. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1588 3 : 30.00 лв.; УДК: 949.72

  История на Русия, България-история, Воини и сражения, Турция

  Заприходени: 1

   

  25

  401346

  886.7:15

  основен фонд

  КОТЕВ, Любомир
  Ч.1
  Народопсихологии = Кн.1-4 : Изследване / Любомир Котев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 350 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1560 9 : 20.00 лв.; УДК: 886.7, 159.922.4(497.2)

  Българска литература, България-народопсихология, Народопсихология

  Заприходени: 1

   

  26

  401347

  886.7:15

  основен фонд

  КОТЕВ, Любомир
  Ч.2
  Народопсихологии = Кн.5-8 : Изследване / Любомир Котев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 325 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1614 9 : 20.00 лв.; УДК: 152.24, 886.7-4

  Народопсихология, България-народопсихология, Българска литература

  Заприходени: 1

   

   

  27

  401348

  32+355:949.72

  основен фонд

  Д22
  ДАНЧЕВ, Денчо
  НАТО и Средиземноморието = 1949-1956 : Моноаграфия / Денчо Данчев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 495 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1548 7 : 25.00 лв.; УДК: 327(100), 355.4:32

  НАТО, Военно дело, Национална сигурност, България-история, Международни отношения, САЩ-политика, Студена война

  Заприходени: 1

   

  28

  401349

  886.7

  основен фонд

  КОРЧЕВ, Валентин
  Ч.1
  Нежната революция : Роман / Валентин Корчев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 340 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1556 2 : 15.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  29

  401350

  886.7

  основен фонд

  КОРЧЕВ, Валентин
  Ч.2
  Нежната революция : Роман / Валентин Корчев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 364 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1556 2 : 15.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  30

  401351

  940

  основен фонд

  С28
  СГУРЕВ, Васил
  От Курск до Източна Прусия : Втора световна война / Васил Сгурев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 433 с. : Карти и снимки ; 30 см.
  ISBN: 978 619 245 133 2 : 19.00 лв.; УДК: 940.54

  Втора световна война, Воини и сражения, България-история, Русия-история

  Заприходени: 1

   

  31

  401352

  949.72

  основен фонд

  И52
  ИЛИЕВ, Илия
  Охридският архиепископ Димитър Хоматиан и българите = Охридската архиепископия от нейното създаване до началото на 13 век : Монография / Проф. Илия Илиев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 464 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1549 4 : 25.00 лв.; УДК: 949.72(092)

  България-история, Биографии, Християнство, Писменост

  Заприходени: 1

   

  32

  401353

  886.7

  основен фонд

  В15
  ВАЗОВ, Иван
  Под игото = Из живота на българите в предвечерието на Освобождението : Роман в три части / Иван Вазов. - София : Захарий Стоянов, 2015. - 485 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 0963 9 : 60.00 лв.; УДК: 886.7.31

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  33

  401354

  886.7

  основен фонд

  К22
  КАМБАРЕВ, Кирил
  Покорени от христовия кръст : Роман / Кирил Камбарев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 246 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1613 2 : 10.00 лв.; УДК: 886.7.31

  Българска литература, Исторически романи

  Заприходени: 1

   

  34

  401355

  886.7

  основен фонд

  ПОПОВА, Надя
  Избрано : Т.1-2 / Надя Попова
  Т.1
  Послепис за зрящи : Стихове. Есета. Портрети. Литературна критика / Надя Попова. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 294 с. ; 22 см
  ISBN: 978 954 09 1550 0 : 20.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  35

  401356

  886.7

  основен фонд

  ПОПОВА, Надя
  Избрано : Т.1-2 / Надя Попова
  Т.2
  Нетленна светлина : Преводи / Надя Попова. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 393 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1551 7 : 25.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  36

  401357

  57

  основен фонд

  Д23
  ДАРВИН, Чарлз
  Произход на видовете чрез естествен подбор, или запазване на облагодетелстваните раси в борбата за живот / Чарлз Дарвин ; Прев. Станой Ковачев. - София : Захарий Стоянов, 2011. - 581 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 0469 6 : 30.00 лв.; УДК: 573.2

  Биология, Природа, Зоология, Животински свят, Дарвин

  Заприходени: 1

   

  37

  401358

  886.7

  основен фонд

  Т69
  ТОМИНСКА, Ели
  Птица с едно крило : Стихове / Ели Томинска. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 85 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1637 8 : 10.00 лв.; УДК: 886.7-1

  Българска литература, Стихове

  Заприходени: 1

   

  38

  401359

  886.7

  основен фонд

  Н79
  НИНОВА, Людмила
  Рижите котки : Стихове / Людмила Нинова. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 142 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1543 2 : 13.00 лв.; УДК: 886.7-1

  Стихове, Българска литература

  Заприходени: 1

   

  39

  401360

  886.7

  основен фонд

  М74
  МИХАЙЛОВА, Добринка
  Роден дом : Стихове / Добринка Михайлова. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 126 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1585 2 : 10.00 лв.; УДК: 886.7-1

  Българска литература, Стихове

  Заприходени: 1

   

  40

  401361

  886.7

  основен фонд

  Е22
  ЕВТИМОВ, Евтим
  Светлината на любовта = Избрано : Стихове / Евтим Евтимов. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 188 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1587 6 : 15.00 лв.; УДК: 886.7-1

  Стихове, Българска литература

  Заприходени: 1

   

  41

  401362

  21:15

  основен фонд

  ДЪНОВ, Петър
  Т.1
  Сила и живот : Неделни проповеди от 1914-1916 г. / Петър Дънов . - София : Захарий Стоянов, 2014. - 560 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 0820 5 : 20.00 лв.; УДК: 21, 15

  Петър Дънов-Учителя, Религиозна етика

  Заприходени: 1


   

  42

  401363

  21:15

  основен фонд

  ДЪНОВ, Петър
  Т.20
  Сила и живот. Неделни проповеди - 1932 г. = Учителят Петър Дънов : Проповеди / Петър Дънов /Беинса Дуно-псевдоним. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 533 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 744 396 9 : 20.00 лв.; УДК: 21, 15

  Религиозна етика, Петър Дънов-Учителя

  Заприходени: 1

   

  43

  401364

  886.7

  основен фонд

  С55
  СПАСОВ, Цветан
  Събрани творби : Лирика. Хумор и сатира. Статии и беседи. Писма / Цветан Спасов ; Подбор и ред. Иван Вандов. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 377 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 002 6 : 20.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  44

  401365

  840

  основен фонд

  С75
  СТЕНДАЛ,
  Червено и черно : Роман / Стендал ; Прев. от френски Атанас Далчев. - София : Захарий Стоянов, 2014. - 541 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 0858 8 : 30.00 лв.; УДК: 840-31

  Френска литература

  Заприходени: 1

   

  45

  401366

  886.7-93

  основен фонд

  О90
  ОТЕЧЕСТВО любезно = Крилата христоматия по родолюбие за малки и големи : Сборник / Състав. Атанас Звездников, Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 264 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1490 0 : 40.00 лв.; УДК: 886.7-93

  Българска детска литература, Детска художествена литература

  Заприходени: 1

   

  46

  401367

  886.7:92+792

  основен фонд

  С62
  СТАЙКОВ, Димитър
  Залата на смеха има стена на плача : Живот и театър на Николай Урумов / Димитър Стайков. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 166 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1590 6 : 15.00 лв.; УДК: 886.7-3

  Българска литература, Биографии, Театър и актьори

  Заприходени: 1

   

  47

  401368

  949.72:92

  основен фонд

  К86
  КОСЕВ, Константин
  Любен Каравелов : Жизнен път и творчество / Константин Косев. - София : Захарий Стоянов, 2018. - 135 с. ; 22 см. : Снимки
  ISBN: 978 954 09 1203 5 : 15.00 лв.; УДК: 949.72(092), 92 Каравелов, Любен

  България-история, Българи-известни личности, Биографии

  Заприходени: 1

   

  48

  401369

  949.72:92

  основен фонд

  К86
  КОСЕВ, Константин
  Панайот Хитов = Живот и революционна дейност : Биография / Константин Косев. - София : Захарий Стоянов, 2017. - 213 с. ; 22 см. : Снимки
  ISBN: 978 954 09 1116 8 : 15.00 лв.; УДК: 92, 949.72

  Биографии, България-история, България-възраждане, Българи-известни личности

  Заприходени: 1

   

  49

  401370

  949.72:92

  основен фонд

  К86
  КОСЕВ, Константин
  Васил Левски и възкресението на България = Живот и дейност : Биография / Константин Косев. - София : Захарий Стоянов, 2017. - 150 с. ; 22 см. : Снимки
  ISBN: 978 954 09 1125 0 : 15.00 лв.; УДК: 949.72, 92 Левски, Васил

  Левски, Биографии, България-история

  Заприходени: 1

   

  50

  401371

  949.72

  основен фонд

  К86
  КОСЕВ, Константин
  Българският възрожденски дух = XV- XVIII век : Очерк / Константин Косев. - София : Захарий Стоянов, 2015. - 318 с. ; 22 см. : Снимки
  ISBN: 978 854 08 0915 8 : 30.00 лв.; УДК: 949.72

  България-история, България-възраждане, Възраждане

  Заприходени: 1

   

  51

  401372

  82

  основен фонд

  П34
  ПЕНЕВ, Боян
  Т.1
  История на новата българска литература = Начало на Българското възраждане : Българската литература през 17-19 век / Боян Пенев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 831 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1518 0 : 39.00 лв.; УДК: 82.091

  Българска литературна критика, Литературознание, България-възраждане

  Заприходени: 1

   

  52

  401373

  82

  основен фонд

  П34
  ПЕНЕВ, Боян
  Т.2
  История на новата българска литература = Българската литература през втората половина на 19 век / Боян Пенев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 1086 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1527 2 : 39.00 лв.; УДК: 82.091

  Българска литературна критика, Литературознание, Възрожденска литература

  Заприходени: 1

   

  53

  401374

  82

  основен фонд

  П34
  ПЕНЕВ, Боян

  Т.3
  История на новата българска литература = Съкращения. Бележки. Библиография / Боян Пенев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 260 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1540 1 : 29.00 лв.; УДК: 82.091

  Българска литературна критика, Библиографии, Литературознание

  Заприходени: 1

   

  54

  401375

  949.72

  основен фонд

  Р13
  РАДЕВ, Симеон
  Македония и Българското възраждане : Т.1-2 / Симеон Радев ; Подг. за печат Красимир Карастоянов, Цочо Билярски. - София : Захарий Стоянов, 2013. - 404 с. : Снимки ; 30 см. : С карта
  ISBN: 978 954 09 0805 2 : 25.00 лв.; УДК: 949.72

  България-история, България-възраждане, Възраждане, Македония-история

  Заприходени: 1

   

  55

  401376

  949.72:92

  основен фонд

  А77
  АНЧЕВ, Панко
  Преподобни Паисий Хилендарски : Въведение в неговото цивилизационно дело / Панко Анчев. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 220 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1641 5 : 18.00 лв.; УДК: 949.72, 92 Паисий Хилендарски

  България-история, Българи-известни личности, Биографии, Паисий Хилендарски, Старобългарска литература

  Заприходени: 1

   

  56

  401377

  949.72+92

  основен фонд

  С83
  СТОЯНОВ, Захарий
  Христо Ботйов : Опит за биография / Захарий Стоянов. - София : Захарий Стоянов, 2018. - 621 с. : Снимки ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1233 2 : 19.00 лв.; УДК: 92 Ботев, Христо, 949.72

  Българи-известни личности, България-история, Ботев-живот и дейност

  Заприходени: 1

   

  57

  401378

  949.72:92

  основен фонд

  Р29
  РАЙЧЕВСКИ, Стоян
  Георги Стойков Раковски / Стоян Райчевски. - София : Захарий Стоянов, 2018. - 277 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1213 4 : 15.00 лв.; УДК: 949.72, 92 Раковски,Г.С.

  Българи-известни личности, България-история, Раковски, Национално-освободителни борби

  Заприходени: 1

   

  58

  401379

  949.72

  основен фонд

  Р29
  РАЙЧЕВСКИ, Стоян
  Княз Александър I Батемберг : Биография на първия български княз - 1879-1886 г. / Стоян Райчевски. - София : Захарий Стоянов, 2019. - 309 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1319 3 : 19.00 лв.; УДК: 949.72

  България-история, Биографии, Съединението на България 1885

  Заприходени: 1

   

  59

  401380

  949.72

  основен фонд

  К45
  КАСАБОВА, Благовеста
  Баба Тонка Обретенова : Животописание / Благовеста Касабова. - София : Захарий Стоянов, 2017. - 198 с. : Снимки ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1115 1 : 15.00 лв.; УДК: 949.72

  Българи-известни личности, България-история, Биографии

  Заприходени: 1

   

  60

  401381

  82

  основен фонд

  Д66
  ДОБРЕВА, Ваня
  Прочети и наследства = Из възрожденската книжнина. Възрожденската комедия и драма : Изследване върху книжовното наследство на Българското възраждане / Ваня Добрева. - София : Захарий Стоянов, 2015. - 247 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 0959 2 : 14.00 лв.; УДК: 82.09

  Литературознание, Българска литературна критика, Възрожденска литература

  Заприходени: 1

   

  61

  401382

  82

  основен фонд

  Д62
  ДИНЕКОВ, Петър
  Възрожденски писатели / Петър Динеков ; Под.ред. Иван Гранитски и Панко Анчев. - София : Захарий Стоянов, 2007. - 696 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 739 960 0 : 30.00 лв.; УДК: 82.09

  Възрожденска литература, Българска литературна критика, България-възраждане

  Заприходени: 1

   

  62

  401383

  33

  основен фонд

  Р28
  РАЙНОВ, Джордж-Марк
  Икономика и морал или какво е да бъдеш човек : Политика, икономика и морал / Джордж-Марк Райнов. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 664 с. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1572 2 : 30.00 лв.; УДК: 33

  Икономика, Икономически учения, САЩ-икономика, Политическа икономия, Политика-световна, Морал, Общество-организация и управление, Китай-философия, Геополитика

  Заприходени: 1

   

  63

  401384

  886.7:75

  основен фонд

  Г77
  ГРАНИТСКИ, Иван и др.
  Акварел : Стихове и изобразително изкуство - акварел / Иван Гранитски, Ивайло Мирчев . - София : Захарий Стоянов, 2022. - 88 с. ; 30 см.
  ISBN: 886.7:75 : 20.00 лв.; УДК: 886.7, 75(497.2).071.1

  Българска литература, Изобразително изкуство, Художници, Стихове

  Заприходени: 1

   

  64

  401385

  886.7:21

  основен фонд

  Ш62
  ШИВАЧЕВ, Илко
  Зограф = Света гора и Атон - исторически сведения : Огнище на българския дух / Илко Шивачев. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 179 с. : Снимки ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1648 4 : 25.00 лв.; УДК: 886.7-992

  Християнство, България-културно-историческо наследство, Манастири-България, България-възраждане, Иконопис, Църковни светци и ритуали

  Заприходени: 1

   

  65

  401386

  886.7

  основен фонд

  Р14
  РАДИНСКА, Валентина
  Душата расте : Избрани стихотворения / Валентина Радинска. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 322 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1640 8 : 25.00 лв.; УДК: 886.7-1

  Българска литература, Стихове

  Заприходени: 1

   

  66

  401387

  94

  основен фонд

  Ф32
  ФЕДОТОВ, Александър състав.
  Тайната история на монголите : От Темуджин до Чингис хан / хаган / / Състав. Александър Федотов ; Прев. от старомонголски и студия. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 327 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1636 1 : 25.00 лв.; УДК: 94(5)

  Монголия, Азия, История-световна

  Заприходени: 1

   

  67

  401388

  886.7

  основен фонд

  Т12
  ТАБАКОВ, Николай
  Р-Р-Разкази : Разкази / Николай Табаков. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 222 с. ; 22 см.
  ISBN: 886.7 : 15.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  69

  401389

  886.7

  основен фонд

  К85
  КОРУЕВ, Тодор
  Сос ми грачиш, гарванчу = Истории с хайдути, разбойници и комити : Разкази / Тодор Коруев. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 315 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1595 1 : 30.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  69

  401390

  886.7

  основен фонд

  Б70
  БОТЕВ, Христо
  Борба : Поезия. Художествена проза. Фейлетони Статии и прегледи. Кратки сътирични форми / Христо Ботев. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 466 с. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1635 4 : 60.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  70

  401391

  949.72

  основен фонд

  Б62
  БОНЕВА, Вера
  Иларион Макариополски = Път, подвижничество, памет : Монография. Биографичен разказ със 101 илюстрации и 5 приложения / Вера Бонева. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 438 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1612 5 : 25.00 лв.; УДК: 949.72

  Българи-известни личности, България-история, България-църква и държава, Биографии

  Заприходени: 1

   

  71

  401392

  886.7

  основен фонд

  З47
  ЗВЕЗДНИКОВ, Атанас
  Любовни признания : Стихове / Атанас Звездников. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 171 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1632 3 : 16.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература, Стихове

  Заприходени: 1

   

                                                

   

  Школи и курсове

  Естрада

  Пиано

  Солфеж и пиано 

  Китара

  Акордеон

  Български народни танци

  Изобразително изкуство

  Английски език

  Работно време

  Работно време на библиотеката:

  Работа с читатели:

  Понеделник: 9:30 - 17:30 

  Вторник: 9:30 - 17:30

  Сряда: 9:30 - 13:00 

  Четвъртък: 9:30 - 17:30

  Петък: 9:30 - 17:30

  Почивни дни: събота, неделя и всички официални празници

  Контакти

  Адрес: 1574  София, ул. "Гео Милев" 136

  • email: thitaliste_svetlina1921@abv.bg

  Председател: 0888439256

  Секретар:

  • Сл.тел.: 02/8734875
  • GSM: 0884514178

  Библиотекар:

  • Сл.тел.: 02/8734291