Библиотечен фонд

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
   

  Списък на 212 нови книги по проект „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност“ -  2022 г.

  1. Многотомни издания

  АНТОНОВА, Катя
  Феята от захарницата : Детска книга / Катя Антонова
  Кн.1, Кн.2
  Четиринайсет Ванилии и половина = Феята от захарницата : Детска книга / Катя Антонова ; Ил. Мила Лозанова. - София : Рибка, 2022. - 142 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7131 41 3 : 14.68 лв.; УДК: 886.7-93

  АНТОНОВА, Катя
  Феята от захарницата : Детска книга / Катя Антонова
  Кн.3
  Агент Ванилия в мисия "Горска ягода" = Феята от захарницата : Детска книга / Катя Антонова ; Ил. Мила Лозанова. - София : Рибка, 2022. - 134 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7131 52 9 : 14.68 лв.; УДК: 886.7-93

  АНТОНОВА, Катя
  Феята от захарницата : Детска книга / Катя Антонова
  Кн.4
  Боабаба = Феята от захарницата : Детска книга / Катя Антонова ; Ил. Мила Лозанова. - София : Рибка, 2022. - 140 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7131 66 6 : 14.68 лв.; УДК: 886.7-93

  БОЖИЛОВ, Добри
  Задругата : Ч.1-2 / Добри Божилов
  Ч.3
  Задругата = Сказанието : Роман в 3 части / Добри Божилов. - София : Лексикон, 2021. - 387 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 91209 6 7 : 18.35 лв.; УДК: 886.7

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.3,Т.1
  Друговремецът = Каменният кръг : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2018. - 559 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 01 5 : 22.02 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.6, Т.2
  Друговремецът = Сняг и пепел : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2020. - 607 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 0 : 16.82 лв.; УДК: 820(73)-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.5, Т.1
  Друговремецът = Огненият кръг : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2019. - 569 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7402 13 8 : 17.43 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.5, Т.2
  Друговремецът = Огненият кръг : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2019. - 454 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 14 5 : 17.43 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.5, Т.3
  Друговремецът = Огненият кръг : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2019. - 547 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 15 2 : 17.45 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.6, Т.1
  Друговремецът = Сняг и пепел : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2020. - 494 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 18 3 : 16.82 лв.; УДК: 820(73)-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.6, Т.3
  Друговремецът = Сняг и пепел : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2020. - 527 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 20 6 : 16.82 лв.; УДК: 820(73)-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.7, Т.1
  Друговремецът = Ехо от миналото : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2020. - 703 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 23 7 : 26.14 лв.; УДК: 820(73)-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.7, Т.2
  Друговремецът = Ехо от миналото : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Далакчиева. - София : PRO BOOK, 2020. - 623 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 24 4 : 26.15 лв.; УДК: 820(73)-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.8, Т.1
  Друговремецът = Написано с кръвта на сърцето ми : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ.Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2021. - 431 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 30 5 : 17.73 лв.; УДК: 820(73)-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.8, Т.2
  Друговремецът = Написано с кръвта на сърцето ми : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2021. - 431 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 31 2 : 17.74 лв.; УДК: 820(73)-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.8, Т.3
  Друговремецът = Написано с кръвта на сърцето ми : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2021. - 414 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 32 9 : 17.74 лв.; УДК: 820(73)-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.9, Т.1
  Друговремецът = Кажи на пчелите, че си отидох : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2022. - 679 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 53 4 : 20.49 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.9, Т.2
  Друговремецът = Кажи на пчелите, че си отидох : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2022. - 383 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 54 1 : 20.49 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.9, Т.3
  Друговремецът = Кажи на пчелите, че си отидох : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2022. - 399 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 55 8 : 20.49 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.2, Т.1
  Друговремецът = В капана на времето : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2018. - 559 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 2928 87 4 : 22.02 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.2, Т.2
  Друговремецът = В капана на времето : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2018. - 445 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 2928 88 1 : 22.02 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.4, Т.1
  Друговремецът = Зовът на барабана : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2019. - 671 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 08 4 : 19.26 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.4, Т.2
  Друговремецът = Зовът на барабана : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2019. - 623 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 09 1 : 19.27 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.3, Т.1
  Друговремецът = Каменният кръг : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2018. - 671 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 02 2 : 22.02; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.1, Т.1
  Друговремецът : Роман в 9 части / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Емануил Томов. - София : PRO BOOK, 2018. - 447 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 2928 96 6 : 20.18 лв.; УДК: 820(73)-31 

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.1, Т.2
  Друговремецът : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Емануил Томов. - София : PRO BOOK, 2018. - 431 с ; 22 см.
  ISBN: 978 954 2928 97 3 : 20.19 лв.; УДК: 820(73)-31 

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.1
  Стрелецът : Тъмната кула / Стивън Кинг ; Прев. от англ.Весела Прошкова, Милко Стоянов. - София : ПЛЕЯДА, 2019. - 286 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 400 3 : 14.68 лв.; УДК: 820/73/-31

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.2
  Трите карти : Тъмната кула / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Милко Стоименов. - София : ПЛЕЯДА, 2019. - 371 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 402 7 : 18.35 лв.; УДК: 820/73/-31

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.3
  Пустош : Тъмната кула / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Милко Стоименов. - София : ПЛЕЯДА, 2019. - 486 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 406 5 : 22.02 лв.; УДК: 820/73/-31

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.4
  Магьосникът и кристалното кълбо = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Тъмната кула / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Милко Стоименов. - София : ПЛЕЯДА, 2019. - 611 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 413 3 : 23.85 лв.; УДК: 820/73/-31

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.6
  Песента на Сузана = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Тъмната кула / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Милко Стоименов. - София : ПЛЕЯДА, 2020. - 406 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 420 1 : 20.18 лв.; УДК: 820/73/-31

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.7, Ч.1
  Изгубени гласове = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Тъмната кула / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Милко Стоименов. - София : ПЛЕЯДА, 2020. - 447 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 423 2 : 22.02 лв.; УДК: 820/73/-31

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.7, Ч.2
  Тъмната кула : Фентъзи. Приключения. Фантастика / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Милко Стоименов. - София : ПЛЕЯДА, 2020. - 359 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 426 3 : 19.27 лв.; УДК: 820/73/-31

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.8
  Вихър през ключалката = Тъмната кула : Фентъзи. Приключения. Фантастика / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Милко Стоименов. - София : ПЛЕЯДА, 2021. - 341 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 432 4 : 20.18 лв.; УДК: 820/73/-31

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.5
  Вълците от Кала = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Тъмната кула / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Милко Стоименов. - София : ПЛЕЯДА, 2020. - 606 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 416 4 : 23.85 лв.; УДК: 820/73/-31

  ПАСТИС, Стефан
  Тими Провала : Кн.4-5
  Кн.4
  Тими Провала = Светът е полудял / Стефан Пастис ; Прев. от англ. Цветанка Генчева. - София : Сиела Норма, 2016. - 286 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 2156 6 : 11.83 лв.; УДК: 820(73)-31

  ПАСТИС, Стефан
  Тими Провала : Кн.4-5
  Кн.5
  Тими Провала = Не пипай тази снига / Стефан Пастис ; Прев. от англ. Цветанка Генчева. - София : Сиела Норма, 2018. - 288 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 2605 7 : 11.83 лв.; УДК: 820(73)-31

  РОБЪРТС, Нора
  Хотелът = Трилогия : Кн.1,3 / Нора Робъртс
  Кн.1
  Сега и завинаги = Хотелът : Роман / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян. - София : ХЕРМЕС, 2021. - 367 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 2039 6 : 14.63 лв.; УДК: 820(73)-31 

  РОБЪРТС, Нора
  Хотелът = Трилогия : Кн.1,3 / Нора Робъртс
  Кн.3
  От пръв поглед = Хотелът : Роман / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян. - София : ХЕРМЕС, 2021. - 351 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 2041 9 : 14.63 лв.; УДК: 820(73)-31 

  ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич
  Война и мир : Т.1-2 / Лев.Н.Толстой
  Т.2
  Война и мир : Роман / Лев.Николаевич Толстой ; Прев. от руски Константин Константинов. - София : Труд, 2021. - 585 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 398 687 3 : 27.52 лв.; УДК: 882-31

   

  ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич
  Война и мир : Т.1-2 / Лев.Н.Толстой
  Т.1
  Война и мир : Роман в два тома / Лев.Николаевич Толстой ; Прев. от руски Константин Константинов. - София : Труд, 2021. - 575 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 398 686 6 : 27.51 лв.; УДК: 882-31

  ХАЛЬОВ, Милен
  Кало Змея : Кн.1-3 / Милен Хальов
  Кн.3
  Кало Змея = Герои от кал : Детска приключенска книга / Милен Хальов. - София : СИЕЛА, 2021. - 339 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3636 0 : 12.75 лв.; УДК: 886.7-93

  ХАЛЬОВ, Милен
  Кало Змея : Кн.1-3 / Милен Хальов
  Кн.1
  Кало Змея : Детска приключенска книга / Милен Хальов. - София : СИЕЛА, 2019. - 315 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 2901 0 : 12.75 лв.; УДК: 886.7-93

  ХАЛЬОВ, Милен
  Кало Змея : Кн.1-3 / Милен Хальов
  Кн.2
  Кало Змея = Чудовища като мен : Детска приключенска книга / Милен Хальов. - София : СИЕЛА, 2020. - 303 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3311 6 : 12.75 лв.; УДК: 886.7-93

  1. ЕДНОТОМНИ ИЗДАНИЯ

  АБГАРЯН, Нарине
  Зулали : Повести / Нарине Абгарян ; Прев. от руски Иван Тотоманов. - София : Лабиринт, 2021. - 251 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7055 92 4 : 15.50 лв.; УДК: 882-3

  АБГАРЯН, Нарине
  Манюня. Юбилеят на Ба и други силни вълнения : Трета част от трилогията за Манюня / Нарине Абгарян ; Прев. от руски Емилия Масларова. - София : Лабиринт, 2020. - 296 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7055 71 9 : 15.50 лв.; УДК: 882-31

  АЙЗЪКСЪН, Уолтър
  Леонардо Да Винчи : Биография / Уолтър Айзъксън ; Прев. от англ. Марин Загорчев. - София : СОФТПРЕС, 2018. - 534 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 151 448 9 : 35.00 лв.; УДК: 820-312.6, 92 Да Винчи, Леонардо

  АЛГАФАРИ, Нидал
  Аллах, милост нямаш ли? = Т.2 : Роман / Нидал Алгафари. - София : Джуниър Партнърс, 2015. - 475 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 90158 6 5 : 22.94 лв.; УДК: 886.7-31

  АЛИЕНДЕ, Исабел
  Отвъд зимата : Роман / Исабел Алиенде ; Прев. от испански /чилийски/ Маня Костова. - София : КОЛИБРИ, 2018. - 326 с. ; 22 см.
  ISBN: 978-619-02-0244-8 : 13.50 лв.; УДК: 860(83)

  АЛИЕНДЕ, Исабел
  Виолета : Роман / Исабел Алиенде ; Прев. от испански Катя Диманова. - София : КОЛИБРИ, 2022. - 364 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 02 1016 0 : 22.94 лв.; УДК: 860(83)

  АНГЕЛОВ, Еленко
  Реалност? : Роман / Еленко Ангелов, Леонардо Диър. - София : Bootrading.AK EOOД, 2020. - 451 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 91570 1 5 : 22.94 лв.; УДК: 886.7

  АНТОНОВА-МУРАТА, Юлияна
  Сан-Сан, Япония : Истории от Япония / Юлияна Антонова-Мурата. - София : Книгомания, 2021. - 239 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 195 305 9 : 15.50 лв.; УДК: 886.7

  АРЧЪР, Джефри
  Затворник по рождение : Трилър / Джефри Арчър ; Прев. от англ. Теодора Давидова. - София : Бард, 2018. - 557 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 585 961 8 : 16.50 лв.; УДК: 820(73)-31 

  АРЧЪР, Джефри
  Каин и Авел : Роман / Джефри Арчър ; Прев. от англ.Емилия Масларова. - София : Бард, 2018. - 572 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 585 341 8 : 16.50 лв.; УДК: 820/73/-31

  АРЧЪР, Джефри
  Риск губи, риск печели : Трилър роман / Джефри Арчър ; Прев. от англ. Иван Иванов. - София : Бард, 2020. - 350 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 655 973 9 : 16.50 лв.; УДК: 820(73)-3

  АРЧЪР, Джефри
  Само през трупа ми : Трилър роман / Джефри Арчър ; Прев. от англ. Венцислав Божилов. - София : Бард, 2022. - 316 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0118 9 : 16.50 лв.; УДК: 820/73/-31

  БАКМАН, Фредрик
  Победителите : Роман / Фредрик Бакман ; Прев. от шведски Любомир Гиздов. - София : СИЕЛА, 2022. - 710 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3927 9 : 22.90 лв.; УДК: 839.7

  БАКМАН, Фредрик
  Бьорнстад : Роман / Фредрик Бьорнстад ; Прев. от шведски Любомир Гиздов. - София : СИЕЛА, 2017. - 463 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 2335 3 : 16.90 лв.; УДК: 839.7

  БАЛДАЧИ, Дейвид
  Едно добро дело : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Милко Стоименов. - София : Обсидиан, 2020. - 422 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 769 504 7 : 18.35 лв.; УДК: 820/73/-31

  БАЛДАЧИ, Дейвид
  Игра с огъня : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Милко Стоименов. - София : Обсидиан, 2021. - 430 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 769 521 4 : 18.35 лв.; УДК: 820(73)-31 

  БАРИ, Ронда
  Вълшебството : Притчи за щастието / Ронда Бари ; Прев. от англ. Блага Добрева. - София : Изток-Запад, 2012. - 254 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 152 072 5 : 12.84 лв.; УДК: 820/73/-3

  БАРТЛЕТ, Джейми
  Изчезналата криптокралица = Ружа Игнатова - възход и падение : Биографичен разказ за най-голямата измама / Джейми Бартлет ; Прев. от англ. Венцислав Божилов. - София : Бард, 2022. - 317 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0148 6 : 20.17 лв.; УДК: 820-3, 92

  БАРНХИЛ, Кели
  Момичето, което изпи луната : Детски юношески роман / Кели Барнхил ; Прев. от англ. Диляна Георгиева. - София : Orange Books, 2017. - 373 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 171 042 3 : 11.83 лв.; УДК: 820(73)-93

  БАРНХИЛ, Кели
  Синът на вещицата : Роман за деца / Кели Барнхил ; Прев. от англ. Диляна Георгиева. - София : Orange Books, 2021. - 364 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 171 119 2 : 15.50 лв.; УДК: 820/73/-3

  БЕШЛИЙСКА, Виктория
  Глина : Роман / Виктория Бешлийска. - София : СОФТПРЕС, 2020. - 367 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 151 634 6 : 17.42 лв.

  БОДРОВИЧ, Ивана
  Хотел Тито : Биографичен роман за войната от 1991 г. / Ивана Бодрович ; Прев. от хърватски Русанка Ляпова. - София : КИВИ, 2021. - 267 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 250 015 3 : 15.60 лв.; УДК: 886.2

  БОМОН, Емили
  Праисторията = Енциклопедия за най-малките : Детска енциклопедия / Емили Бомон - текст ; Елюстратор Мари-Ан Дидиежон. - София : ПАН, 2022. - 20 с. : С ил. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 240 575 5 : 5.41 лв.; УДК: 087.5

  БРАУН, Дан
  Метеорът : Роман / Дан Браун ; Прев. от англ. Крум Бъчваров. - София : Бард, 2003. - 446 с. ; 22 см.
  ISBN: 954 585 492 8 : 16.99 лв.; УДК: 820(73)-31

  БРАУН, Сандра
  Ужилването : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Диана Райкова. - София : Ергон, 2018. - 367 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 165 060 6 : 14.68 лв.; УДК: 820/73/-31

  БРАУН, Дан
  Цифрова крепост = Трилър : Роман / Дан Браун ; Прев. от англ. Иван Златарски. - София : Бард, 2004. - 397 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 585 922 9 : 15.59 лв.; УДК: 820/73/-31

  БРЕДФОРД, Барбара Тейлър
  Винаге на върха : Роман / Барбара Тейлър Бредфорд ; Прев. от англ. Иванка Томова. - София : Бард, 2021. - 412 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0087 8 : 18.34 лв.; УДК: 820-31

  БЪРН, Ронда
  Най-голямата тайна : Практики и учения за себепознание / Ронда Бърн ; Прев. от англ. Евелина Андонова. - София : Изток-Запад, 2021. - 255 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 01 0943 3 : 25.00 лв.; УДК: 820(73)-8

  БЪРДАРОВ, Георги
  За петата ракия. Дядо = Или колко е хубав живота : Роман. - София : Мусагена ООД, 2019. - 84 с. : Снимки ; 15 см.
  ISBN: 978 619 91225 3 2 : 12.66 лв.; УДК: 886.7-3

  ВАЗОВ, Иван
  Под игото : Роман / Иван Вазов. - София : СОФТПРЕС, 2021. - 494 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 151 663 6 : 9.17 лв.; УДК: 886.7

  ВАСИЛИЯ, Весела
  Вавилонските мъдреци : Роман-притча / Весела Василия. - София : Лексикон, 2019. - 311 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 220 194 4 : 13.72 лв.; УДК: 886.7-3

  ГАЛБРЕЙТ, Робърт
  Копринената буба : Криминален роман / Робърт Галбрейт / псевдоним на Дж.К.Роулинг-автора на Хари Потър/ ; Прев. от англ.Надя Баева. - София : КОЛИБРИ, 2014. - 492 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 150 445 9 : 18.35 лв.; УДК: 820-31

  ГИЛБЪРТ, Елизабет
  Кажи да : Роман - продължение на "Яж, моли се и обичай" / Елизабет Гилбърт ; Прев. от англ. Мария Михайлова. - София : Прозорец, 2010. - 318 с. ; 22 см.
  ISBN: 978-954-733- 657-5 : 14.00 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГРИШАМ, Джон
  Списъкът на съдията : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : Обсидиан, 2021. - 381 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 769 526 9 : 18.35 лв.; УДК: 820/73/-31

  ДЕЙВИС, Фиона
  Семейство Лайънс и тайните на библиотеката : Роман / Фиона Дейвис ; Прев. от англ. Божидарка Чобалигова. - СОФИЯ : КРЪГОЗОР, 2022. - 319 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 771 458 8 : 18.35 лв.; УДК: 820/73/-31

  ДЕЛИНСКИ, Барбара
  Седмица край морето : Роман / Барбара Делински ; Прев. от англ. Пепа Стоилова. - София : Хемус, 2020. - 407 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 2012 9 : 17.95 лв.; УДК: 820(73)-31 

  ДЕНТЪН, Лорън
  Имението с ягодите = То беше моето минало, а може би моето бъдеще : Роман / Лорън Дейтън ; Прев. от англ. Гергана Стойчева - Нуша. - СОФИЯ : КРЪГОЗОР, 2017. - 326 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 771 395 6 : 8.25 лв.; УДК: 820/73/-31

  ДЕНИСЪН, Матю
  Кралицата = Елизабет Втора-кралица на Великобритания : Биография / Матю Денисън. - София : СИЕЛА, 2022. - 614 с. : Снимки ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3957 6 : 36.61 лв.; УДК: 820-312.6

  ДЖЕНОФ, Пам
  Жената със синята звезда : Роман / Пам Дженоф ; Прев. от англ. Марин Загорчев. - София : СОФТПРЕС, 2022. - 335 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 151 804 3 : 18.34 лв.; УДК: 820/73/-31

  ДЖЕФЕРИС, Дина
  Преди дъждовете = Индия : Роман / Дина Джеферис. - София : Прозорец, 2022. - 390 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 243 207 2 : 16.51 лв.; УДК: 820-31

  ДЖОВАНАЦО, Даяна
  Аз съм Анета Гарибалди : Биографичен роман / Даяна Джованацо ; Прев. от итал. / англ./ Татяна Атанасова Виронова. - СОФИЯ : КРЪГОЗОР, 2020. - 374 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 771 436 6 : 8.25 лв.; УДК: 850-31, 92 Гарибалди

  ДИМИТРОВ, Емил
  Нефритеният амулет = Величието на Добротица : Исторически роман / Емил Димитров. - София : Фабер, 2021. - 288 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 00 1396 9 : 14.68 лв.; УДК: 886.7.31

  ДИЧЕВА, Светлана
  Мона и Магелан : Роман / Светлана Дичева. - София : Лексикон, 2017. - 175 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 220 023 7 : 12.80 лв.

  ДОНАЛДСЪН, Джулия
  Най-елегантният гигант в града / Джулия Доналдсън ; Прев. Мария Донева. - Пловдив : ЖАНЕТ-45. - 32 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 619 186 701 1 : 20.00 лв.; УДК: 820-93

  ДУЛЕВА, Деметра
  Преобърнати съзвездия : Роман / Деметра Дулева. - София : ХЕРМЕС, 2021. - 286 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 2089 1 : 13.72 лв.; УДК: 886.7.31

  ДУЛЕВА, Деметра
  Странстващият албатрос : Роман / Деметра Дулева. - София : ХЕРМЕС, 2022. - 238 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 1938 3 : 13.72 лв.; УДК: 886.7

  ЕНЦИКЛОПЕДИЯ за любопитковци / Състав. Емил Бемон ; Прев. Борис Христов. - София : ПАН, 2019. - 124 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 240 153 5 : 18.26 лв.; УДК: 087.5

  ЗОГРАФОВА, Катя
  Бележити жени на/за България = От Кера Тамара до Петя Дубарова : Биографии / Катя Зографова. - София : Фабер, 2021. - 463 с. : Снимки ; 33 см.
  ISBN: 978 619 00 1427 0 : 32.11 лв.; УДК: 949.72(092)

  ЙОРГОВИЧ, Миленко
  Мама Леоне : Разкази / Миленко Йоргович ; Прев. от хървадски Русанка Ляпова . - Пловдив : ЖАНЕТ-45, 2014. - 308 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 186 020 3 : 11.93 лв.; УДК: 886.2

  ЙОТОВСКИ, Емил
  Синдромът на сварената жаба : Добре дошли в зората на новите мрачни векове / Емил Йотовски. - София : Изток-Запад, 2022. - 175 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 01 1054 5 : 13.76 лв.; УДК: 316.1(497.2)

  ЙОТОВСКА, Христина
  Славни български победи = От хан Аспарух до генерал Вазов : Войнската слава / Текст Христина Йотовска ; Илюстрации Калоян Стоянов. - София : СОФТПРЕС, 2020. - 151 с. ; 30 см.
  ISBN: 401622 : 27.51 лв.; УДК: 886.7-94

  КАК се пише есе за отличен = Помагало за матура 11-12 клас : Примерни разработки / Евгени Зашев, Венера Матеева-Бойчева, Димитър Бойчев. - София : Просвета, 2021. - 92 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 01 4190 9 : 5.41 лв.; УДК: 82.091

  КАЛИХАН, Кристен
  Мениджърът : Роман / Кристен Калихан ; Прев. от англ. Красимира Арабаджиева. - София : ЕРА, 2022. - 262 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 389 690 5 : 16.99 лв.; УДК: 820/73/-31

  КАЛИХАН, Кристен
  Идол : Роман / Кристен Калихан ; Прев. от англ. Емилия Карастойчева. - София : ЕРА, 2022. - 286 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 389 676 9 : 15.59 лв.; УДК: 820/73/-31

  КАРАВЕЛОВ, Любен
  Хубава си, моя горо : Стихотворения. Фейлетони и публицистика / Любен Каравелов. - София : ПАН, 2021. - 125 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 240 454 3 : 4.50 лв.; УДК: 886.7-93

  КЕРЕВ, Стойчо
  Измамна реалност = Всеки има своята истина : Познанието като начин на живот / Стойчо Карев. - София : Бард, 2021. - 320 с. : Снимки ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0088 5 : 20.17 лв.; УДК: 886.7

  КАСИМОВА-МОАСЕ, Мария
  Балканска рапсодия : Роман / Мария Касимова-Моасе. - София : КОЛИБРИ, 2018. - 239 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 02 0275 2 : 14.68 лв.; УДК: 886.7

  КАСИМОВА-МОАСЕ, Мария
  Близки срещи със смесени чувства : Истории с бележки под линия / Мария Касимова-Моасе. - София : КОЛИБРИ, 2017. - 277 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 02 0040 6 : 14.68 лв.; УДК: 886.7-3

  КАСАНЕЛ, Виктория
  Доставка с пингвин : Детска книжка / Виктория Касанел ; Прев. от англ.Албена Раленкова. - София : Фют, 2022. - 26 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 619 199 782 4 : 4.50 лв.; УДК: 820-93

  КАСИМОВА-МОАСЕ, Мария
  Записки от Шато Лакрот : Роман / Мария Касимова-Моасе. - София : КОЛИБРИ, 2021. - 350 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 02 0825 9 : 16.51 лв.; УДК: 886.7

  КЕНЕДИ, Ел
  Грешката : Роман / Ел Кенеди ; Прев. от англ.Цветана Генчева. - София : СИЕЛА, 2021. - 350 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3524 0 : 16.42 лв.; УДК: 820(73)-31 

  КЕНЕДИ, Ел
  Сделката : Роман / Ел Кенеди ; Прев. от англ.Цветана Генчева. - София : СИЕЛА, 2021. - 423 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3433 5 : 16.42 лв.; УДК: 820/73/-31

  КЕРЕВ, Стойчо
  Въпрос на гледна точка = Всеки има своята истина... : Новото познание / Стойчо Керев. - София : Бард, 2022. - 334 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0136 3 : 22.94 лв.; УДК: 886.7

  КИНИ, Джеф
  Дневникът на един Дръндьо в дълбоки води : Кн.15 / Джеф Кини ; Прев. от англ. Михаил Балабанов. - София : Дуо Дизайн, 2020. - 217 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7560 10 7 : 17.34 лв.; УДК: 820(73)-93

  КИНИ, Джеф
  Дневникът на един Дръндьо на висота = Детски рисуван роман : Книга 16 / Джеф Кени ; Прев. от англ. Михаил Балабанов. - София : Дуо Дизайн, 2021. - 217 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7560 17 6 : 18.26 лв.; УДК: 820(73)-93

  КИНИ, Джеф
  Небивалиците на един ДърДорко = Хрониките на Раули Джеферсон : Книга за деца / Джеф Кини ; Прев. Михаил Балабанов. - София : Дуо Дизайн, 2019. - 217 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 8396 00 4 : 16.42 лв.; УДК: 820(73)-93

  КИНИ, Джеф
  Невероятните приключения на един ДърДорко = Хроники на Раули Джеферсън с помощ от Грег Хефли : Детска книга / Джеф Кини ; Прев. от англ. Михаил Балабанов. - София : Дуо Дизайн, 2020. - 217 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7560 09 1 : 17.34 лв.; УДК: 820(73)-93

  КИПЛИНГ, Ръдиард
  Приказки / Ръдиард Киплинг ; Прев. от англ. Валери Петров. - София : ПАН, 2021. - 174 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 954 657 504 6 : 5.41 лв.; УДК: 820-93

  КЛАРК, Мери Хигинс
  Деца из града : Психологически трилър / Мири Хигинс Кларк ; Прев. от англ. Левена Лазарова. - София : Бард, 2022. - 399 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0117 2 : 16.50 лв.; УДК: 820/73/-31

  КЛАРК, Мери Хигинс
  Къде са децата? : Криминален роман / Мери Хигинс Кларк ; Прев. от англ. Людмила Левкова. - София : Бард, 2021. - 237 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0086 1 : 14.67 лв. ; УДК: 820/73/-31

  КЛАРК, Мери Хигинс
  Присъдата : Криминален роман / Мери Хигинс Кларк ; Прев. от англ.Деян Кючуков. - София : Бард, 2022. - 301 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0134 0 : 16.50 лв.; УДК: 820(73)-31 

  КЛАРК, Мери Хигинс и др.
  Частица от моето сърце = Дълбоко прикривани тайни : Продължение на "Много лошо момиче" / Мери Хигинс Кларк, Алафеър Бърк ; Прев. от англ. Ивайла Божанова. - София : Бард, 2021. - 301 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0061 8 : 14.67 лв.; УДК: 820/73/-31

  КОВАЧЕВА, Лидия
  Гладът - приятел и лекарство : Българската система за лечебно гладуване / Лидия Ковачева. - София : Кибеа, 2021. - 374 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 474 753 4 : 12.84 лв.; УДК: 613.2

   

  КРАСИН, Христо
  Коланджа : Сага за свършека на времето / Христо Красин. - Пловдив : ЖАНЕТ-45, 2013. - 205 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 491 929 0 : 11.01 лв.; УДК: 886.7-31


  КРИСТИ, Агата
  Докато светлините греят : Криминален роман / Агата Кристи ; Прев. от англ.Адриана Момчилова, Росица Тодорова. - София : ЕРА, 2019. - 201 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 389 500 7 : 13.75 лв.; УДК: 820-31

  КРИСТИ, Агата
  Убийство в дома на свещеника : Криминален роман / Агата Кристи ; Прев. от англ. Теодора Давидова. - София : ЕРА, 2022. - 269 с. ; 22 см.
  ISBN: 9678 954 389 687 5 : 15.59 лв.

  ЛАЛЕВА, Мария
  Пасиансът на архангелите : Роман / Мария Лалева. - София : Книгомания, 2022. - 421 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 195 308 9 : 16.51 лв.; УДК: 886.7.31

  ЛАНДЖЕВ, Илия
  Енциклопедия на лечебните растения в България : Билки, болести, рецепти / Илия Ланджев. - София : Труд, 2010. - 551 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 398 483 1 : 14.67 лв.; УДК: 61(03)

  ЛЕВИ, Шон
  Де Ниро = Един живот : Биография на Робърт де Ниро / Шон Леви ; Прев. от англ. Цветана Генчева. - София : Бард, 2019. - 574 с. : Снимки ; 22 см.
  ISBN: 978 954 655 915 9 : 21.99 лв.; УДК: 820-312.6, 92

  ЛЕВЧЕВ, Владимир
  Астероид. Трептих за края на света. : Роман / Владимир Левчев. - София : Лексикон, 2021. - 242 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 220 330 6 : 16.51 лв.; УДК: 886.7

  ЛЕФТЕРИ, Кристи
  Пчеларят от Алепо : Роман / Кристи Лефтери ; Прев. от англ. Явор Въжаров-Або. - София : РИВА, 2019. - 286 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 320 701 5 : 16.90 лв.; УДК: 820-31

  ЛИПИНСКА, Бланка
  Още 365 дни : Роман / Бланка Липинска ; Прев. от полски Васил Велчев. - София : СИЕЛА, 2022. - 383 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3836 4 : 17.43 лв.; УДК: 884-31

  ЛИПИНСКА, Бланка
  Този ден : Роман / Бланка Липинска ; Прев. от полски Васил Велчев. - София : СИЕЛА, 2021. - 399 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3533 2 : 17.43 лв.; УДК: 884

   

  МАКАРИУС, Милена
  Досието Жана : Документален роман издаден във Франция / Милена Макариус ; Прев. от френски Анна Ватела. - София : КОЛИБРИ, 2022. - 188 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 02 1024 5 : 16.51 лв.; УДК: 886.7-3

  МАРКЕС, Габриел Гарсия
  Очи на синьо куче : Разкази / Габриел Гарсия Маркес ; Прев. от испански Емилия Юлзари. - София : ЛЪЧЕЗАР МИНЧЕВ, 2022. - 188 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 412 125 9 : 23.00 лв.; УДК: 860(861)

   

  МАРЛИ, Мишел
  Мария Калас = Най-великата оперна дива на своето време и драмата на нейната любов : Биография / Мишел Марли ; Прев. от немски Ваня Пенева. - София : ЕМАС, 2022. - 357 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 43 575 55 8 : 18.26 лв.; УДК: 830-31, 92

  МАРКЕС, Габриел Гарсия
  Сто години самота : Роман / Габриел Гарсия Маркес ; Прев. от испански Румен Стоянов. - София : ЛЪЧЕЗАР МИНЧЕВ, 2018. - 440 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 412 106 8 : 27.52 лв.; УДК: 860(861)

  МАРЧ, Мегън
  Мадам изкушение : Роман / Мегън Марч ; Прев. от англ. Десислава Недялкова. - София : Егмонт България, 2020. - 224 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 27 2835 1 : 13.67 лв.; УДК: 820(73)-31 

  МЕТОС, Виктор
  Кървава луна : Криминален роман / Виктор Метос ; Прев от англ. Юлия Чернева. - София : ЕРА, 2022. - 317 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 389 684 4 : 16.50 лв.; УДК: 820/73/-31

  МЕТОС, Виктор
  Съпруга на убиец : Трилър / Виктор Метос ; Прев. от англ. Юлия Чернева. - София : ЕРА, 2020. - 334 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 389 574 8 : 15.59 лв.; УДК: 820(73)-31

  МЕТОС, Виктор
  Четвъртата картина : Криминален роман / Виктор Метос ; Прев. от англ. Юлия Чернева. - София : ЕРА, 2021. - 366 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 389 609 7 : 16.50 лв.; УДК: 820(73)-31 

  МОЙС, Джоджо
  Нощна музика : Роман / Джоджо Мойс ; Прев от англ.Илвана Гарабедян. - София : Хемус, 2021. - 415 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 2971 6 : 16.47 лв.; УДК: 820-31

  МОЙС, Джоджо
  Сребърният залив : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян. - София : ХЕРМЕС, 2022. - 398 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 2150 8 : 16.47 лв.; УДК: 820-31

  МУРАКАМИ, Харуки
  Първо лице единствено число : Роман / Харуки Мураками ; Прев. от англ. Надежда Розова ,консулт.Майре Боюклиева. - София : КОЛИБРИ, 2022. - 188 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 02 1047 4 : 16.51 лв.; УДК: 895.6-31

  МЪРФИ, Джоузеф
  Силата на твоето подсъзнание / Д-р Джоузеф Мърфи ; Прев. Мая Калоферова. - София : Кибеа, 2022. - 327 с. ; 22 см.
  ISBN: 954 474 136 4 : 12.84 лв.; УДК: 156.42

  НЕСБЬО, Ю.
  Ревност и други истории : Криминален роман / Ю.Несбьо ; Прев. от норвежки Ева Кънева. - София : ЕМАС, 2022. - 266 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 357 554 1 : 16.51 лв.; УДК: 839.6

  НОРДКВИСТ, Свен
  Веселите приключения на Петсън и Финдъс / Свен Нордквист ; Прев. от шведски Розалина Палазова. - София : Фют, 2019. - 34 с. : С ил. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 405 2 : 4.90 лв.; УДК: 839.7

  НОРДКВИСТ, Свен
  Петсън и Финдъс и как по Коледа се случват чудеса : Детски роман / Свен Нордквист ; Прев. от шведски Екатерина Христева Митренцева. - София : Фют, 2018. - 144 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 619 199 373 4 : 14.90 лв.; УДК: 839.7

  НОРБЪРИ, Джеймс
  Голямата панда и Малкия дракон : Книга за деца и възрастни / Джеймс Норбъри ; Прев. от англ. Вера Янчелова. - София : Изток-Запад, 2021. - 160 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 01 0916 6 : 19.90 лв.; УДК: 820-3, 820-93

  НОРДКВИСТ, Свен
  Как Петсън и Финдъл изплашиха лисицата : Детска книжка / Свен Нордквист ; Прев. от шведски Екатерина Латева. - София : Фют, 2010. - 22 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 625 653 9 : 3.58 лв.; УДК: 839.7-3

  НОРДКВИСТ, Свен
  Как Финдъс оправи неразбориите в градината : Детска книжка / Свен Нордквист ; Прев. от швидски Екатерина Латева. - София : Фют, 2010. - 22 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 625 597 6 : 3.58 лв.; УДК: 839.7

  НОРДКВИСТ, Свен
  Как Финдъс пропъди петела Карузо : Датска книжка / Свен Нордквист ; Прев. от шведски Цветелина Велчева. - София : Фют, 2011. - 24 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 625 710 9 : 3.58 лв.; УДК: 839.7

   

  НОРДКВИСТ, Свен
  Как Финдъс развесели тъжния Петсън : Детска книжка / Свен Норквист ; Прев. от шведски Цветелина Велчева. - София : Фют, 2011. - 22 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 625 709 3 : 3.58 лв.; УДК: 839.7

  НОРДКВИСТ, Свен
  Петсън и Финдъс спят на къмпинг в двора : Детска книжка / Свен Нордквист ; Прев. от шведски Екатерина Латева. - София : Фют, 2011. - 24 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 625 612 6 : 3.58 лв.; УДК: 839.7

  НОРДКВИСТ, Свен
  Финдъс се изнася от къщата на Петсън : Детска книжка / Свен Нордквист ; Прев. от шведски Екатерина Латева. - София : Фют, 2011. - 22 с. : С ил. ; 30 см.

  НУШИЧ, Бранислав
  Автобиография / Бранислав Нушич ; Прев. от сръбски Ганчо Савов. - София : ПАН, 2011. - 286 с. ; 22 см.
  ISBN: 954-657-321-3 : 3.67 лв.; УДК: 886.1

  ОКСАНЕН, Софи
  Кравите на Сталин : Финландски роман / Софи Оксанен ; Прев. от фински Росица Цветанова. - София : Персей, 2017. - 383 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 161 144 7 : 15.59 лв.; УДК: 894.541

  ОУЕНС, Дилия
  Където пеят раците : Роман / Дилия Оуенс ; Прев. от англ. Лидия Шведова. - София : Лабиринт, 2019. - 317 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7055 54 2 : 15.50 лв.; УДК: 820/73/-31

  ПАВЛОВ, Пламен и др.
  По следите на България = Алманах : Предаването "Фермата" по БТВ / Пламен Павлов, Людмил Спасов. - София : Booktreiding, 2021. - 302 с. : С ил. ; 30 см..
  ISBN: 978 619 91642 2 8 : 32.02 лв.; УДК: 949.72(059)

  ПАМУК, Орхан
  Чумни нощи = Чумната епидемия 1901 г. : Исторически роман / Орхан Памук ; Прев. от турски Ивайло Хранов. - София : Еднорог, 2022. - 719 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 365 267 9 : 27.48 лв.; УДК: 894.35


  ПАСКОВ, Виктор
  Балада за Георг Хених : Роман / Виктор Пасков. - София : СИЕЛА, 2017. - 195 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 2403 9 : 12.75 лв.; УДК: 886.7

  ПЕРЕН, Валери
  Вода за цветята : Роман / Валери Перен ; Прев. от френски Венера Атанасова. - София : Изток-Запад, 2022. - 444 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 01 0975 4 : 20.18 лв.; УДК: 840-31

   

  ПИЛХЕР, Розамунде
  Бурен ден : Роман / Розамунде Пилхер ; Прев. от англ. Жана Тотева. - София : Труд, 2015. - 213 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 398 411 4 : 13.75 лв.; УДК: 820-31

   

  ПИЛХЕР, Розамунде
  Игрите на съдбата : Роман / Розамунде Пилхер ; Прев. от англ. Жана Тотева. - София : Труд, 2016. - 317 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 398 440 4 : 13.75 лв.; УДК: 820-31

  ПИЛХЕР, Розамунде
  Сняг през април : Бестселър / Розамунде Пилхер ; Прев. от англ. Жана Тотева. - София : Труд, 2013. - 170 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 398 311 7 : 11.00 лв.; УДК: 820-31

  ПИЛХЕР, Розамунде
  Търсачи на миди : Роман / Розамунде Пилхер ; Прев. от англ. Селвия Желева. - София : Труд, 2012. - 584 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 398 254 7 : 14.67 лв.; УДК: 820-31

  ПРИКАЗКИ на Балканските народи : Български, албански, румънски, турски, гръцки, ромски, сръбски и др. приказки / Състав. Цанко Лалев ; Ил. Мирослава Николова. - София : ПАН, 2021. - 166 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 660 183 4 : 5.41 лв.; УДК: 820/899-34

  РАЗЦВЕТНИКОВ, Асен
  Щурчово конче : Приказки, стихотворения, залъгалки, гатанка / Асен Разцветников. - София : ПАН, 2022. - 122 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 657 166 0 : 5.41 лв.; УДК: 886.7-93

  РАЙКОВА, Венета
  Триумфът на кучките = Продължението : Роман / Венета Райкова. - София : Enthusiast, 2021. - 334 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 164 418 6 : 16.51 лв.; УДК: 886.7

  РАЙЛИ, Лусинда
  Дървото на ангелите : Роман / Лусинда Райли ; Прев. от англ. Дора Габровска. - София : Хемус, 2022. - 478 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 2098 3 : 16.47 лв.; УДК: 820-31

  РАЙЛИ, Лусинда
  Изчезналата сестра = Загадката се разплита : Роман от поредицата "Седемте сестри" / Лусинда Райли ; Прев. от англ. Калина Бахчеванова. - София : Труд, 2021. - 717 с. : 22 см.
  ISBN: 978 954 398 674 4 : 18.34 лв.; УДК: 820-31

  РАЙЛИ, Лусинда
  Италианското момиче : Роман / Лусинда Райли ; Прев. от англ. Снежана Милева. - София : Хемус, 2022. - 431 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 2097 6 : 16.47 лв.; УДК: 820-31

  РАЙНА, Рахул
  Как да отвличаш богаташи : Роман за Индия / Рахул Райна ; Прев. от англ. Петя Петкова. - София : РИВА, 2022. - 327 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 320 775 6 : 16.97 лв.; УДК: 820-31

  РАЙЧЕВ, Георги
  Лика - прилика : Приказки / Георги Райчев. - София : ПАН, 2021. - 156 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 657 152 0 : 5.05 лв.; УДК: 886.7-93

  РЕКУБРАТСКА, Екатерина
  Шмакофокци = Енциклопедия на домашните същества : Детска книжка / Екатерина Рекубратска ; Прев. от руски Нели Пигулева. - София : Изток-Запад, 2022. - 45 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 619 01 1013 2 : 15.60 лв.; УДК: 882-93

  РИЪРДЪН, Рик
  Девет от деветте свята : Роман за деца / Рик Риърдън ; Прев. от англ. Александър Драганов. - София : Егмонт България, 2022. - 127 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 27 2781 1 : 9.08 лв.; УДК: 820/73-312.9

  РИЪРДЪН, Рик
  Пърси Джаксън и боговете на Олимп : Т.1. Похитителят на мълнии / Рик Риърдън ; Прев. от англ. Владимир Молев. - София : Егмонт България, 2017. - 352 с. ; 22 см.
  ISBN: 978-954-27-0431 -7 : 9.03 лв.; УДК: 820(73)-93

  СПАРКС, Никълъс
  Желанието : Роман / Никълъс Спаркс ; Прев. от англ. Теодора Давидова. - София : ЕРА, 2021. - 349 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 389 670 7 : 15.59 лв.; УДК: 820/73/-31

  СТИЛ, Даниел
  Девет живота = Вълнуваща история за изгубената любов и новото начало : Роман / Даниел Стил ; Прев. от англ. Анета Макариева-Лесева. - София : Бард, 2021. - 237 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0101 1 : 14.67 лв.; УДК: 820(73)-31 

  СТИЛ, Даниел
  Кънтри : Роман / Даниел Стил ; Прев. от англ. Елена Чизмарова. - София : Бард, 2015. - 317 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 655 621 9 : 14.67 лв.; УДК: 820/73/-31

  СТИЛ, Даниел
  Летящите ангели : Роман / Даниел Стил ; Прев. от англ. Елена Чизмарова. - София : Бард, 2022. - 253 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0135 6 : 15.59 лв.

  СУЛТАНОВА, Красимира
  Принцесата от Перперикон : Исторически роман / Красимира Султанова. - София : Персей, 2018. - 223 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 161 156 0 : 9.16 лв.; УДК: 886.7

  ТАУЪЛС, Еймър
  Един аристократ в Москва = Съдбата на Граф Александър Илич Ростов-1922 : Роман / Еймър Тауълс ; Прев. от англ. Любомир Николов-Нарви. - София : Изток-Запад, 2018. - 492 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 01 0213 7 : 18.34 лв.; УДК: 820/73/-31

  ТИЗОН, Анет и др.
  Барбароните = Без отпадъци : Детска поредица за Барбароните / Анет Тизон, Талас Тейлър ; Прев. от френски. - София : Фют, 2022. - 18 с. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 701 5 : 3.66 лв.; УДК: 840-93

  ТИЗОН, Анет и др.
  Барбароните = Ваканция в планината : Детска литература / Анет Тизон, Талас Тейлър ; Прев. от френски. - София : Фют, 2022. - 16 с. : С ил. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 702 2 : 3.66 лв.; УДК: 840-93

  ТИЗОН, Анет и др.
  Барбароните = Оранжерията : Детска литература / Анет Тизон, Талас Тейлър ; Прев. от френски. - София : Фют, 2021. - 16 с. : С ил. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 203 4 : 3.66 лв.; УДК: 840-93

  ТИЗОН, Анет и др.
  Барбароните = Парникът : Книга за деца / Анет Тизон, Талас Тейлър ; Прев. от френски. - София : Фют, 2022. - 16 с. : С ил. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 273 7 : 3.66 лв.; УДК: 840-93

  ТИЗОН, Анет и др.
  Барбароните = Рожденият ден на Барбароните : Книга за деца / Анет Тизон, Талас Тейлър ; Прев. от френски. - София : Фют, 2022. - 20 с. : С ил. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 700 8 : 3.66 лв.; УДК: 840-93

  ТИЗОН, Анет и др.
  Татко Барба / Анет Тизон, Талас Тейлър. - София : Фют, 2019. - 32 с. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 191 4 : 6.33 лв.; УДК: 840-93

  ТИЗОВ, Анет и др.
  Барбароните = Яйцата : Книга за деца / Анет Тизон, Талас Тейлър ; Прев. от френски. - София : Фют, 2022. - 16 с. : С ил. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 201 0 : 3.66 лв.; УДК: 840-93

  ТИЗОН, Анет и др.
  Барбароните = Когато порасна : Книга за деца / Анет Тизон, Талас Тейлър ; Прев. от френски. - София : Фют, 2022. - 20 с. : С ил. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 703 9 : 3.66 лв.; УДК: 840-93

  ТОД, Анна
  След = Кн.1 : Роман / Анна Тод ; Прев. от англ. Гергана Дечева. - София : Егмонт България, 2021. - 638 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 27 1343 2 : 22.84 лв.; УДК: 820(73)-3

  ТОДОРОВ, Калин
  Защо лаят краставите магарета = Разследваща журналистика : Политическата действителност в България след 1989 г. / Калин Тодоров. - София : ФАКЕЛ, 2022. - 116 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 01 1022 3 : 11.01 лв.; УДК: 886.7

  ТОМАНОВА, Мила и др.
  Да пишем правилно : Последни промени и чести затруднения в правописа / Мила Томанова, Жана Ганчева. - София : Просвета, 2013. - 72 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 01 2838 2 : 5.09 лв.; УДК: 808.67-4

  ТОМОВ, Александър
  Императрица Теофано : Исторически роман / Александър Томов. - София : Лексикон, 2018. - 202 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 220 164 7 : 13.74 лв.; УДК: 886.7

  ТОМОВ, Александър
  Робският синдром при българите... = Историческо изследване : Народопсихология / Александър Томов. - Велико Търново : Фабер, 2014. - 103 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 00 0071 6 : 7.34 лв.; УДК: 886.7

  УАЙЛД, Оскар
  Портретът на Дориан Грей : Роман / Оскар Уайлд ; Прев. от англ. Красимира Тодорова. - София : Кибеа, 2020. - 341 с. ; 15 см.
  ISBN: 954 474 137 2 : 12.84 лв.; УДК: 820-3

  УЛФ, Тони
  Малката зебра и други истории за животни от Африка = Приказки за животни : Детска книжка илюстрирана от Тони Улф / Тони Улф ; Прев. от итал. Евдокия Златарова. - София : Фют, 2022. - 37 с. ; 30 см.
  ISBN: 978 619 199 770 1 : 5.41 лв.; УДК: 850-32

  УЛФ, Тони
  Малките тигърчета и други истории за животни от Азия = Приказки за животни : Детска книжка илюстрирана от Тони Улф / Тони Улф ; Прев. от итал. Евдокия Златарова. - София : Фют, 2022. - 37 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 619 199 773 2 : 5.41 лв.; УДК: 850-32

  УЛФ, Тони
  Малкото енотче и други истории за животни от Америка = Приказки за животни : Детска книжка илюстрирана от Тони Улф / Тони Улф ; Прев. от итал. Евдокия Златарева. - София : Фют, 2022. - 37 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 619 199 773 2 : 5.41 лв.; УДК: 850-3

  УРОШЕВИЧ, Влада
  Петмез = Раят на детството : Роман / Влада Урошевич ; Прев. от македонски Русанка Люпова. - Пловдив : ЖАНЕТ-45, 2022. - 245 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 186 711 0 : 15.60 лв.; УДК: 886.1

   

  ФОРДЪН, Сара Г.
  Домът на GUCCI / Гучи/ = Една истинска история за убийство, лудост, блясък и алчност : Биографичен роман / Сара Г. Фордън ; Прев. от англ. Богдан Русев. - София : СИЕЛА, 2021. - 550 с. : Снимки ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3674 2 : 18.26 лв.; УДК: 820/73/-31, 92

  ФРЕНЧ, Ники
  Безкраен четвъртък : Психологически трилър / Ники Френч ; Прев. от англ. Росица Тодорова. - София : AMG, 2018. - 459 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 9696 99 8 : 16.47 лв.; УДК: 820-31

  ФРЕНЧ, Ники
  В здрача на вторник : Психотрилър / Ники Френч ; Прев. от англ. Антоанета Тошева. - София : AMG, 2016. - 551 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 9696 81 3 : 16.47 лв.; УДК: 820-31

  ФРЕНЧ, Ники
  В очакване на сряда : Психотрилър / Ники Френч ; Прев. от англ. Антоанета Тошева. - София : AMG, 2017. -

  ФРЕНЧ, Ники
  Денят на мъртвите : Психотрилър / Ники Френч ; Прев. от англ. . - София : AMG, 2022. - 469 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7494 38 9 : 18.30 лв.; УДК: 820-31

  ФРЕНЧ, Ники
  Натрапчиви мисли за петък : Роман / Ники Френч ; Прев. от англ. Антоанета Тошева. - София : AMG, 2019. - 431 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7494 12 9 : 18.30 лв.; УДК: 820-31

  ФРЕНЧ, Ники
  Призори в неделя : Криминален роман / Ники Френч ; Прев. от англ. Антоанета Тошева. - София : AMG, 2021. - 466 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7494 30 3 : 18.30 лв.; УДК: 820-312.4

  ФРЕНЧ, Ники
  Реквием в събота : Криминален роман / Ники Френч ; Прев. от англ. Антоанета Тошева. - София : AMG, 2020. - 494 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7494 21 1 : 18.30 лв.; УДК: 820-31

  ФРОМ, Ерих
  Душата на човека = И нейните способности за добро и зло / Ерих Фром ; Прев. Жанета Шинкова. - София : Кибеа, 2000. - 159 с. ; 22 см.
  ISBN: 954 474 191 7 : 8.26 лв.; УДК: 159.9

  ХАНА, Кристин
  Славея : Роман / Кристин Хана ; Прев. от англ. Диана Кутела. - София : Ибис, 2016. - 464 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 157 184 0 : 14.59 лв.; УДК: 820/73/-3

  ХАНА, Кристин
  Съдбовен път : Роман / Кристин Хана ; Прев. от англ. Тодор Стоянов. - София : Ибис, 2019. - 426 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 157 309 6 : 14.59 лв.; УДК: 820/73/-31

   

  ХАРИС, Робърт
  Мюнхен : Исторически роман / Робърт Харис ; Прев. от англ. Боян Дамянов. - София : Обсидиан, 2017. - 383 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 769 442 2 : 16.51 лв.; УДК: 820-31

  ШАФАК, Елиф
  Дворецът на бълхите : Роман / Елиф Шафак ; Прев. от турски Алина Караханова. - София : Анишър, 2018. - 367 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 27 0939 8 : 19.90 лв.; УДК: 894.35

  ШАФАК, Елиф
  Островът на изгубените дървета = Разделеният Кипър : Роман / Елиф Шафак ; Прев. от турски Красимира Арабаджиева. - София : Егмонт България, 2021. - 360 с. ; 22 см.

   

  Школи и курсове

  Естрада

  Пиано

  Солфеж и пиано 

  Китара

  Акордеон

  Български народни танци

  Изобразително изкуство

  Английски език

  Работно време

  Работно време на библиотеката:

  Работа с читатели:

  Понеделник: 9:30 - 17:30 

  Вторник: 9:30 - 17:30

  Сряда: 9:30 - 13:00 

  Четвъртък: 9:30 - 17:30

  Петък: 9:30 - 17:30

  Почивни дни: събота, неделя и всички официални празници

  Контакти

  Адрес: 1574  София, ул. "Гео Милев" 136

  • email: thitaliste_svetlina1921@abv.bg

  Председател: 0888439256

  Секретар:

  • Сл.тел.: 02/8734875
  • GSM: 0884514178

  Библиотекар:

  • Сл.тел.: 02/8734291