Библиотечен фонд

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  Списък на 212 нови книги по проект „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност“ -  2022 г.

  1. Многотомни издания

  АНТОНОВА, Катя
  Феята от захарницата : Детска книга / Катя Антонова
  Кн.1, Кн.2
  Четиринайсет Ванилии и половина = Феята от захарницата : Детска книга / Катя Антонова ; Ил. Мила Лозанова. - София : Рибка, 2022. - 142 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7131 41 3 : 14.68 лв.; УДК: 886.7-93

  АНТОНОВА, Катя
  Феята от захарницата : Детска книга / Катя Антонова
  Кн.3
  Агент Ванилия в мисия "Горска ягода" = Феята от захарницата : Детска книга / Катя Антонова ; Ил. Мила Лозанова. - София : Рибка, 2022. - 134 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7131 52 9 : 14.68 лв.; УДК: 886.7-93

  АНТОНОВА, Катя
  Феята от захарницата : Детска книга / Катя Антонова
  Кн.4
  Боабаба = Феята от захарницата : Детска книга / Катя Антонова ; Ил. Мила Лозанова. - София : Рибка, 2022. - 140 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7131 66 6 : 14.68 лв.; УДК: 886.7-93

  БОЖИЛОВ, Добри
  Задругата : Ч.1-2 / Добри Божилов
  Ч.3
  Задругата = Сказанието : Роман в 3 части / Добри Божилов. - София : Лексикон, 2021. - 387 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 91209 6 7 : 18.35 лв.; УДК: 886.7

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.3,Т.1
  Друговремецът = Каменният кръг : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2018. - 559 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 01 5 : 22.02 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.6, Т.2
  Друговремецът = Сняг и пепел : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2020. - 607 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 0 : 16.82 лв.; УДК: 820(73)-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.5, Т.1
  Друговремецът = Огненият кръг : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2019. - 569 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7402 13 8 : 17.43 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.5, Т.2
  Друговремецът = Огненият кръг : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2019. - 454 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 14 5 : 17.43 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.5, Т.3
  Друговремецът = Огненият кръг : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2019. - 547 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 15 2 : 17.45 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.6, Т.1
  Друговремецът = Сняг и пепел : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2020. - 494 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 18 3 : 16.82 лв.; УДК: 820(73)-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.6, Т.3
  Друговремецът = Сняг и пепел : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2020. - 527 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 20 6 : 16.82 лв.; УДК: 820(73)-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.7, Т.1
  Друговремецът = Ехо от миналото : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2020. - 703 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 23 7 : 26.14 лв.; УДК: 820(73)-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.7, Т.2
  Друговремецът = Ехо от миналото : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Далакчиева. - София : PRO BOOK, 2020. - 623 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 24 4 : 26.15 лв.; УДК: 820(73)-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.8, Т.1
  Друговремецът = Написано с кръвта на сърцето ми : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ.Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2021. - 431 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 30 5 : 17.73 лв.; УДК: 820(73)-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.8, Т.2
  Друговремецът = Написано с кръвта на сърцето ми : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2021. - 431 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 31 2 : 17.74 лв.; УДК: 820(73)-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.8, Т.3
  Друговремецът = Написано с кръвта на сърцето ми : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2021. - 414 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 32 9 : 17.74 лв.; УДК: 820(73)-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.9, Т.1
  Друговремецът = Кажи на пчелите, че си отидох : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2022. - 679 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 53 4 : 20.49 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.9, Т.2
  Друговремецът = Кажи на пчелите, че си отидох : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2022. - 383 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 54 1 : 20.49 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.9, Т.3
  Друговремецът = Кажи на пчелите, че си отидох : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2022. - 399 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 55 8 : 20.49 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.2, Т.1
  Друговремецът = В капана на времето : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2018. - 559 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 2928 87 4 : 22.02 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.2, Т.2
  Друговремецът = В капана на времето : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2018. - 445 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 2928 88 1 : 22.02 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.4, Т.1
  Друговремецът = Зовът на барабана : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2019. - 671 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 08 4 : 19.26 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.4, Т.2
  Друговремецът = Зовът на барабана : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2019. - 623 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 09 1 : 19.27 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.3, Т.1
  Друговремецът = Каменният кръг : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : PRO BOOK, 2018. - 671 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7502 02 2 : 22.02; УДК: 820/73/-31

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.1, Т.1
  Друговремецът : Роман в 9 части / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Емануил Томов. - София : PRO BOOK, 2018. - 447 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 2928 96 6 : 20.18 лв.; УДК: 820(73)-31 

  ГАБАЛДОН, Диана
  Друговремецът = Роман : Кн..1-9, Т-1-4 / Диана Габалдон
  Кн.1, Т.2
  Друговремецът : Роман / Диана Габалдон ; Прев. от англ. Емануил Томов. - София : PRO BOOK, 2018. - 431 с ; 22 см.
  ISBN: 978 954 2928 97 3 : 20.19 лв.; УДК: 820(73)-31 

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.1
  Стрелецът : Тъмната кула / Стивън Кинг ; Прев. от англ.Весела Прошкова, Милко Стоянов. - София : ПЛЕЯДА, 2019. - 286 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 400 3 : 14.68 лв.; УДК: 820/73/-31

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.2
  Трите карти : Тъмната кула / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Милко Стоименов. - София : ПЛЕЯДА, 2019. - 371 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 402 7 : 18.35 лв.; УДК: 820/73/-31

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.3
  Пустош : Тъмната кула / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Милко Стоименов. - София : ПЛЕЯДА, 2019. - 486 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 406 5 : 22.02 лв.; УДК: 820/73/-31

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.4
  Магьосникът и кристалното кълбо = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Тъмната кула / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Милко Стоименов. - София : ПЛЕЯДА, 2019. - 611 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 413 3 : 23.85 лв.; УДК: 820/73/-31

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.6
  Песента на Сузана = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Тъмната кула / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Милко Стоименов. - София : ПЛЕЯДА, 2020. - 406 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 420 1 : 20.18 лв.; УДК: 820/73/-31

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.7, Ч.1
  Изгубени гласове = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Тъмната кула / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Милко Стоименов. - София : ПЛЕЯДА, 2020. - 447 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 423 2 : 22.02 лв.; УДК: 820/73/-31

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.7, Ч.2
  Тъмната кула : Фентъзи. Приключения. Фантастика / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Милко Стоименов. - София : ПЛЕЯДА, 2020. - 359 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 426 3 : 19.27 лв.; УДК: 820/73/-31

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.8
  Вихър през ключалката = Тъмната кула : Фентъзи. Приключения. Фантастика / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Милко Стоименов. - София : ПЛЕЯДА, 2021. - 341 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 432 4 : 20.18 лв.; УДК: 820/73/-31

  КИНГ, Стивън
  Тъмната кула = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Кн.1-8 / Стивън Кинг
  Кн.5
  Вълците от Кала = Фентъзи. Приключения. Фантастика : Тъмната кула / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова, Милко Стоименов. - София : ПЛЕЯДА, 2020. - 606 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 409 416 4 : 23.85 лв.; УДК: 820/73/-31

  ПАСТИС, Стефан
  Тими Провала : Кн.4-5
  Кн.4
  Тими Провала = Светът е полудял / Стефан Пастис ; Прев. от англ. Цветанка Генчева. - София : Сиела Норма, 2016. - 286 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 2156 6 : 11.83 лв.; УДК: 820(73)-31

  ПАСТИС, Стефан
  Тими Провала : Кн.4-5
  Кн.5
  Тими Провала = Не пипай тази снига / Стефан Пастис ; Прев. от англ. Цветанка Генчева. - София : Сиела Норма, 2018. - 288 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 2605 7 : 11.83 лв.; УДК: 820(73)-31

  РОБЪРТС, Нора
  Хотелът = Трилогия : Кн.1,3 / Нора Робъртс
  Кн.1
  Сега и завинаги = Хотелът : Роман / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян. - София : ХЕРМЕС, 2021. - 367 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 2039 6 : 14.63 лв.; УДК: 820(73)-31 

  РОБЪРТС, Нора
  Хотелът = Трилогия : Кн.1,3 / Нора Робъртс
  Кн.3
  От пръв поглед = Хотелът : Роман / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян. - София : ХЕРМЕС, 2021. - 351 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 2041 9 : 14.63 лв.; УДК: 820(73)-31 

  ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич
  Война и мир : Т.1-2 / Лев.Н.Толстой
  Т.2
  Война и мир : Роман / Лев.Николаевич Толстой ; Прев. от руски Константин Константинов. - София : Труд, 2021. - 585 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 398 687 3 : 27.52 лв.; УДК: 882-31

   

  ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич
  Война и мир : Т.1-2 / Лев.Н.Толстой
  Т.1
  Война и мир : Роман в два тома / Лев.Николаевич Толстой ; Прев. от руски Константин Константинов. - София : Труд, 2021. - 575 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 398 686 6 : 27.51 лв.; УДК: 882-31

  ХАЛЬОВ, Милен
  Кало Змея : Кн.1-3 / Милен Хальов
  Кн.3
  Кало Змея = Герои от кал : Детска приключенска книга / Милен Хальов. - София : СИЕЛА, 2021. - 339 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3636 0 : 12.75 лв.; УДК: 886.7-93

  ХАЛЬОВ, Милен
  Кало Змея : Кн.1-3 / Милен Хальов
  Кн.1
  Кало Змея : Детска приключенска книга / Милен Хальов. - София : СИЕЛА, 2019. - 315 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 2901 0 : 12.75 лв.; УДК: 886.7-93

  ХАЛЬОВ, Милен
  Кало Змея : Кн.1-3 / Милен Хальов
  Кн.2
  Кало Змея = Чудовища като мен : Детска приключенска книга / Милен Хальов. - София : СИЕЛА, 2020. - 303 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3311 6 : 12.75 лв.; УДК: 886.7-93

  1. ЕДНОТОМНИ ИЗДАНИЯ

  АБГАРЯН, Нарине
  Зулали : Повести / Нарине Абгарян ; Прев. от руски Иван Тотоманов. - София : Лабиринт, 2021. - 251 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7055 92 4 : 15.50 лв.; УДК: 882-3

  АБГАРЯН, Нарине
  Манюня. Юбилеят на Ба и други силни вълнения : Трета част от трилогията за Манюня / Нарине Абгарян ; Прев. от руски Емилия Масларова. - София : Лабиринт, 2020. - 296 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7055 71 9 : 15.50 лв.; УДК: 882-31

  АЙЗЪКСЪН, Уолтър
  Леонардо Да Винчи : Биография / Уолтър Айзъксън ; Прев. от англ. Марин Загорчев. - София : СОФТПРЕС, 2018. - 534 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 151 448 9 : 35.00 лв.; УДК: 820-312.6, 92 Да Винчи, Леонардо

  АЛГАФАРИ, Нидал
  Аллах, милост нямаш ли? = Т.2 : Роман / Нидал Алгафари. - София : Джуниър Партнърс, 2015. - 475 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 90158 6 5 : 22.94 лв.; УДК: 886.7-31

  АЛИЕНДЕ, Исабел
  Отвъд зимата : Роман / Исабел Алиенде ; Прев. от испански /чилийски/ Маня Костова. - София : КОЛИБРИ, 2018. - 326 с. ; 22 см.
  ISBN: 978-619-02-0244-8 : 13.50 лв.; УДК: 860(83)

  АЛИЕНДЕ, Исабел
  Виолета : Роман / Исабел Алиенде ; Прев. от испански Катя Диманова. - София : КОЛИБРИ, 2022. - 364 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 02 1016 0 : 22.94 лв.; УДК: 860(83)

  АНГЕЛОВ, Еленко
  Реалност? : Роман / Еленко Ангелов, Леонардо Диър. - София : Bootrading.AK EOOД, 2020. - 451 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 91570 1 5 : 22.94 лв.; УДК: 886.7

  АНТОНОВА-МУРАТА, Юлияна
  Сан-Сан, Япония : Истории от Япония / Юлияна Антонова-Мурата. - София : Книгомания, 2021. - 239 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 195 305 9 : 15.50 лв.; УДК: 886.7

  АРЧЪР, Джефри
  Затворник по рождение : Трилър / Джефри Арчър ; Прев. от англ. Теодора Давидова. - София : Бард, 2018. - 557 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 585 961 8 : 16.50 лв.; УДК: 820(73)-31 

  АРЧЪР, Джефри
  Каин и Авел : Роман / Джефри Арчър ; Прев. от англ.Емилия Масларова. - София : Бард, 2018. - 572 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 585 341 8 : 16.50 лв.; УДК: 820/73/-31

  АРЧЪР, Джефри
  Риск губи, риск печели : Трилър роман / Джефри Арчър ; Прев. от англ. Иван Иванов. - София : Бард, 2020. - 350 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 655 973 9 : 16.50 лв.; УДК: 820(73)-3

  АРЧЪР, Джефри
  Само през трупа ми : Трилър роман / Джефри Арчър ; Прев. от англ. Венцислав Божилов. - София : Бард, 2022. - 316 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0118 9 : 16.50 лв.; УДК: 820/73/-31

  БАКМАН, Фредрик
  Победителите : Роман / Фредрик Бакман ; Прев. от шведски Любомир Гиздов. - София : СИЕЛА, 2022. - 710 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3927 9 : 22.90 лв.; УДК: 839.7

  БАКМАН, Фредрик
  Бьорнстад : Роман / Фредрик Бьорнстад ; Прев. от шведски Любомир Гиздов. - София : СИЕЛА, 2017. - 463 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 2335 3 : 16.90 лв.; УДК: 839.7

  БАЛДАЧИ, Дейвид
  Едно добро дело : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Милко Стоименов. - София : Обсидиан, 2020. - 422 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 769 504 7 : 18.35 лв.; УДК: 820/73/-31

  БАЛДАЧИ, Дейвид
  Игра с огъня : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Милко Стоименов. - София : Обсидиан, 2021. - 430 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 769 521 4 : 18.35 лв.; УДК: 820(73)-31 

  БАРИ, Ронда
  Вълшебството : Притчи за щастието / Ронда Бари ; Прев. от англ. Блага Добрева. - София : Изток-Запад, 2012. - 254 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 152 072 5 : 12.84 лв.; УДК: 820/73/-3

  БАРТЛЕТ, Джейми
  Изчезналата криптокралица = Ружа Игнатова - възход и падение : Биографичен разказ за най-голямата измама / Джейми Бартлет ; Прев. от англ. Венцислав Божилов. - София : Бард, 2022. - 317 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0148 6 : 20.17 лв.; УДК: 820-3, 92

  БАРНХИЛ, Кели
  Момичето, което изпи луната : Детски юношески роман / Кели Барнхил ; Прев. от англ. Диляна Георгиева. - София : Orange Books, 2017. - 373 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 171 042 3 : 11.83 лв.; УДК: 820(73)-93

  БАРНХИЛ, Кели
  Синът на вещицата : Роман за деца / Кели Барнхил ; Прев. от англ. Диляна Георгиева. - София : Orange Books, 2021. - 364 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 171 119 2 : 15.50 лв.; УДК: 820/73/-3

  БЕШЛИЙСКА, Виктория
  Глина : Роман / Виктория Бешлийска. - София : СОФТПРЕС, 2020. - 367 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 151 634 6 : 17.42 лв.

  БОДРОВИЧ, Ивана
  Хотел Тито : Биографичен роман за войната от 1991 г. / Ивана Бодрович ; Прев. от хърватски Русанка Ляпова. - София : КИВИ, 2021. - 267 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 250 015 3 : 15.60 лв.; УДК: 886.2

  БОМОН, Емили
  Праисторията = Енциклопедия за най-малките : Детска енциклопедия / Емили Бомон - текст ; Елюстратор Мари-Ан Дидиежон. - София : ПАН, 2022. - 20 с. : С ил. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 240 575 5 : 5.41 лв.; УДК: 087.5

  БРАУН, Дан
  Метеорът : Роман / Дан Браун ; Прев. от англ. Крум Бъчваров. - София : Бард, 2003. - 446 с. ; 22 см.
  ISBN: 954 585 492 8 : 16.99 лв.; УДК: 820(73)-31

  БРАУН, Сандра
  Ужилването : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Диана Райкова. - София : Ергон, 2018. - 367 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 165 060 6 : 14.68 лв.; УДК: 820/73/-31

  БРАУН, Дан
  Цифрова крепост = Трилър : Роман / Дан Браун ; Прев. от англ. Иван Златарски. - София : Бард, 2004. - 397 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 585 922 9 : 15.59 лв.; УДК: 820/73/-31

  БРЕДФОРД, Барбара Тейлър
  Винаге на върха : Роман / Барбара Тейлър Бредфорд ; Прев. от англ. Иванка Томова. - София : Бард, 2021. - 412 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0087 8 : 18.34 лв.; УДК: 820-31

  БЪРН, Ронда
  Най-голямата тайна : Практики и учения за себепознание / Ронда Бърн ; Прев. от англ. Евелина Андонова. - София : Изток-Запад, 2021. - 255 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 01 0943 3 : 25.00 лв.; УДК: 820(73)-8

  БЪРДАРОВ, Георги
  За петата ракия. Дядо = Или колко е хубав живота : Роман. - София : Мусагена ООД, 2019. - 84 с. : Снимки ; 15 см.
  ISBN: 978 619 91225 3 2 : 12.66 лв.; УДК: 886.7-3

  ВАЗОВ, Иван
  Под игото : Роман / Иван Вазов. - София : СОФТПРЕС, 2021. - 494 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 151 663 6 : 9.17 лв.; УДК: 886.7

  ВАСИЛИЯ, Весела
  Вавилонските мъдреци : Роман-притча / Весела Василия. - София : Лексикон, 2019. - 311 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 220 194 4 : 13.72 лв.; УДК: 886.7-3

  ГАЛБРЕЙТ, Робърт
  Копринената буба : Криминален роман / Робърт Галбрейт / псевдоним на Дж.К.Роулинг-автора на Хари Потър/ ; Прев. от англ.Надя Баева. - София : КОЛИБРИ, 2014. - 492 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 150 445 9 : 18.35 лв.; УДК: 820-31

  ГИЛБЪРТ, Елизабет
  Кажи да : Роман - продължение на "Яж, моли се и обичай" / Елизабет Гилбърт ; Прев. от англ. Мария Михайлова. - София : Прозорец, 2010. - 318 с. ; 22 см.
  ISBN: 978-954-733- 657-5 : 14.00 лв.; УДК: 820/73/-31

  ГРИШАМ, Джон
  Списъкът на съдията : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : Обсидиан, 2021. - 381 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 769 526 9 : 18.35 лв.; УДК: 820/73/-31

  ДЕЙВИС, Фиона
  Семейство Лайънс и тайните на библиотеката : Роман / Фиона Дейвис ; Прев. от англ. Божидарка Чобалигова. - СОФИЯ : КРЪГОЗОР, 2022. - 319 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 771 458 8 : 18.35 лв.; УДК: 820/73/-31

  ДЕЛИНСКИ, Барбара
  Седмица край морето : Роман / Барбара Делински ; Прев. от англ. Пепа Стоилова. - София : Хемус, 2020. - 407 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 2012 9 : 17.95 лв.; УДК: 820(73)-31 

  ДЕНТЪН, Лорън
  Имението с ягодите = То беше моето минало, а може би моето бъдеще : Роман / Лорън Дейтън ; Прев. от англ. Гергана Стойчева - Нуша. - СОФИЯ : КРЪГОЗОР, 2017. - 326 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 771 395 6 : 8.25 лв.; УДК: 820/73/-31

  ДЕНИСЪН, Матю
  Кралицата = Елизабет Втора-кралица на Великобритания : Биография / Матю Денисън. - София : СИЕЛА, 2022. - 614 с. : Снимки ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3957 6 : 36.61 лв.; УДК: 820-312.6

  ДЖЕНОФ, Пам
  Жената със синята звезда : Роман / Пам Дженоф ; Прев. от англ. Марин Загорчев. - София : СОФТПРЕС, 2022. - 335 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 151 804 3 : 18.34 лв.; УДК: 820/73/-31

  ДЖЕФЕРИС, Дина
  Преди дъждовете = Индия : Роман / Дина Джеферис. - София : Прозорец, 2022. - 390 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 243 207 2 : 16.51 лв.; УДК: 820-31

  ДЖОВАНАЦО, Даяна
  Аз съм Анета Гарибалди : Биографичен роман / Даяна Джованацо ; Прев. от итал. / англ./ Татяна Атанасова Виронова. - СОФИЯ : КРЪГОЗОР, 2020. - 374 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 771 436 6 : 8.25 лв.; УДК: 850-31, 92 Гарибалди

  ДИМИТРОВ, Емил
  Нефритеният амулет = Величието на Добротица : Исторически роман / Емил Димитров. - София : Фабер, 2021. - 288 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 00 1396 9 : 14.68 лв.; УДК: 886.7.31

  ДИЧЕВА, Светлана
  Мона и Магелан : Роман / Светлана Дичева. - София : Лексикон, 2017. - 175 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 220 023 7 : 12.80 лв.

  ДОНАЛДСЪН, Джулия
  Най-елегантният гигант в града / Джулия Доналдсън ; Прев. Мария Донева. - Пловдив : ЖАНЕТ-45. - 32 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 619 186 701 1 : 20.00 лв.; УДК: 820-93

  ДУЛЕВА, Деметра
  Преобърнати съзвездия : Роман / Деметра Дулева. - София : ХЕРМЕС, 2021. - 286 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 2089 1 : 13.72 лв.; УДК: 886.7.31

  ДУЛЕВА, Деметра
  Странстващият албатрос : Роман / Деметра Дулева. - София : ХЕРМЕС, 2022. - 238 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 1938 3 : 13.72 лв.; УДК: 886.7

  ЕНЦИКЛОПЕДИЯ за любопитковци / Състав. Емил Бемон ; Прев. Борис Христов. - София : ПАН, 2019. - 124 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 240 153 5 : 18.26 лв.; УДК: 087.5

  ЗОГРАФОВА, Катя
  Бележити жени на/за България = От Кера Тамара до Петя Дубарова : Биографии / Катя Зографова. - София : Фабер, 2021. - 463 с. : Снимки ; 33 см.
  ISBN: 978 619 00 1427 0 : 32.11 лв.; УДК: 949.72(092)

  ЙОРГОВИЧ, Миленко
  Мама Леоне : Разкази / Миленко Йоргович ; Прев. от хървадски Русанка Ляпова . - Пловдив : ЖАНЕТ-45, 2014. - 308 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 186 020 3 : 11.93 лв.; УДК: 886.2

  ЙОТОВСКИ, Емил
  Синдромът на сварената жаба : Добре дошли в зората на новите мрачни векове / Емил Йотовски. - София : Изток-Запад, 2022. - 175 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 01 1054 5 : 13.76 лв.; УДК: 316.1(497.2)

  ЙОТОВСКА, Христина
  Славни български победи = От хан Аспарух до генерал Вазов : Войнската слава / Текст Христина Йотовска ; Илюстрации Калоян Стоянов. - София : СОФТПРЕС, 2020. - 151 с. ; 30 см.
  ISBN: 401622 : 27.51 лв.; УДК: 886.7-94

  КАК се пише есе за отличен = Помагало за матура 11-12 клас : Примерни разработки / Евгени Зашев, Венера Матеева-Бойчева, Димитър Бойчев. - София : Просвета, 2021. - 92 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 01 4190 9 : 5.41 лв.; УДК: 82.091

  КАЛИХАН, Кристен
  Мениджърът : Роман / Кристен Калихан ; Прев. от англ. Красимира Арабаджиева. - София : ЕРА, 2022. - 262 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 389 690 5 : 16.99 лв.; УДК: 820/73/-31

  КАЛИХАН, Кристен
  Идол : Роман / Кристен Калихан ; Прев. от англ. Емилия Карастойчева. - София : ЕРА, 2022. - 286 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 389 676 9 : 15.59 лв.; УДК: 820/73/-31

  КАРАВЕЛОВ, Любен
  Хубава си, моя горо : Стихотворения. Фейлетони и публицистика / Любен Каравелов. - София : ПАН, 2021. - 125 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 240 454 3 : 4.50 лв.; УДК: 886.7-93

  КЕРЕВ, Стойчо
  Измамна реалност = Всеки има своята истина : Познанието като начин на живот / Стойчо Карев. - София : Бард, 2021. - 320 с. : Снимки ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0088 5 : 20.17 лв.; УДК: 886.7

  КАСИМОВА-МОАСЕ, Мария
  Балканска рапсодия : Роман / Мария Касимова-Моасе. - София : КОЛИБРИ, 2018. - 239 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 02 0275 2 : 14.68 лв.; УДК: 886.7

  КАСИМОВА-МОАСЕ, Мария
  Близки срещи със смесени чувства : Истории с бележки под линия / Мария Касимова-Моасе. - София : КОЛИБРИ, 2017. - 277 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 02 0040 6 : 14.68 лв.; УДК: 886.7-3

  КАСАНЕЛ, Виктория
  Доставка с пингвин : Детска книжка / Виктория Касанел ; Прев. от англ.Албена Раленкова. - София : Фют, 2022. - 26 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 619 199 782 4 : 4.50 лв.; УДК: 820-93

  КАСИМОВА-МОАСЕ, Мария
  Записки от Шато Лакрот : Роман / Мария Касимова-Моасе. - София : КОЛИБРИ, 2021. - 350 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 02 0825 9 : 16.51 лв.; УДК: 886.7

  КЕНЕДИ, Ел
  Грешката : Роман / Ел Кенеди ; Прев. от англ.Цветана Генчева. - София : СИЕЛА, 2021. - 350 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3524 0 : 16.42 лв.; УДК: 820(73)-31 

  КЕНЕДИ, Ел
  Сделката : Роман / Ел Кенеди ; Прев. от англ.Цветана Генчева. - София : СИЕЛА, 2021. - 423 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3433 5 : 16.42 лв.; УДК: 820/73/-31

  КЕРЕВ, Стойчо
  Въпрос на гледна точка = Всеки има своята истина... : Новото познание / Стойчо Керев. - София : Бард, 2022. - 334 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0136 3 : 22.94 лв.; УДК: 886.7

  КИНИ, Джеф
  Дневникът на един Дръндьо в дълбоки води : Кн.15 / Джеф Кини ; Прев. от англ. Михаил Балабанов. - София : Дуо Дизайн, 2020. - 217 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7560 10 7 : 17.34 лв.; УДК: 820(73)-93

  КИНИ, Джеф
  Дневникът на един Дръндьо на висота = Детски рисуван роман : Книга 16 / Джеф Кени ; Прев. от англ. Михаил Балабанов. - София : Дуо Дизайн, 2021. - 217 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7560 17 6 : 18.26 лв.; УДК: 820(73)-93

  КИНИ, Джеф
  Небивалиците на един ДърДорко = Хрониките на Раули Джеферсон : Книга за деца / Джеф Кини ; Прев. Михаил Балабанов. - София : Дуо Дизайн, 2019. - 217 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 8396 00 4 : 16.42 лв.; УДК: 820(73)-93

  КИНИ, Джеф
  Невероятните приключения на един ДърДорко = Хроники на Раули Джеферсън с помощ от Грег Хефли : Детска книга / Джеф Кини ; Прев. от англ. Михаил Балабанов. - София : Дуо Дизайн, 2020. - 217 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7560 09 1 : 17.34 лв.; УДК: 820(73)-93

  КИПЛИНГ, Ръдиард
  Приказки / Ръдиард Киплинг ; Прев. от англ. Валери Петров. - София : ПАН, 2021. - 174 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 954 657 504 6 : 5.41 лв.; УДК: 820-93

  КЛАРК, Мери Хигинс
  Деца из града : Психологически трилър / Мири Хигинс Кларк ; Прев. от англ. Левена Лазарова. - София : Бард, 2022. - 399 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0117 2 : 16.50 лв.; УДК: 820/73/-31

  КЛАРК, Мери Хигинс
  Къде са децата? : Криминален роман / Мери Хигинс Кларк ; Прев. от англ. Людмила Левкова. - София : Бард, 2021. - 237 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0086 1 : 14.67 лв. ; УДК: 820/73/-31

  КЛАРК, Мери Хигинс
  Присъдата : Криминален роман / Мери Хигинс Кларк ; Прев. от англ.Деян Кючуков. - София : Бард, 2022. - 301 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0134 0 : 16.50 лв.; УДК: 820(73)-31 

  КЛАРК, Мери Хигинс и др.
  Частица от моето сърце = Дълбоко прикривани тайни : Продължение на "Много лошо момиче" / Мери Хигинс Кларк, Алафеър Бърк ; Прев. от англ. Ивайла Божанова. - София : Бард, 2021. - 301 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0061 8 : 14.67 лв.; УДК: 820/73/-31

  КОВАЧЕВА, Лидия
  Гладът - приятел и лекарство : Българската система за лечебно гладуване / Лидия Ковачева. - София : Кибеа, 2021. - 374 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 474 753 4 : 12.84 лв.; УДК: 613.2

   

  КРАСИН, Христо
  Коланджа : Сага за свършека на времето / Христо Красин. - Пловдив : ЖАНЕТ-45, 2013. - 205 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 491 929 0 : 11.01 лв.; УДК: 886.7-31


  КРИСТИ, Агата
  Докато светлините греят : Криминален роман / Агата Кристи ; Прев. от англ.Адриана Момчилова, Росица Тодорова. - София : ЕРА, 2019. - 201 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 389 500 7 : 13.75 лв.; УДК: 820-31

  КРИСТИ, Агата
  Убийство в дома на свещеника : Криминален роман / Агата Кристи ; Прев. от англ. Теодора Давидова. - София : ЕРА, 2022. - 269 с. ; 22 см.
  ISBN: 9678 954 389 687 5 : 15.59 лв.

  ЛАЛЕВА, Мария
  Пасиансът на архангелите : Роман / Мария Лалева. - София : Книгомания, 2022. - 421 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 195 308 9 : 16.51 лв.; УДК: 886.7.31

  ЛАНДЖЕВ, Илия
  Енциклопедия на лечебните растения в България : Билки, болести, рецепти / Илия Ланджев. - София : Труд, 2010. - 551 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 398 483 1 : 14.67 лв.; УДК: 61(03)

  ЛЕВИ, Шон
  Де Ниро = Един живот : Биография на Робърт де Ниро / Шон Леви ; Прев. от англ. Цветана Генчева. - София : Бард, 2019. - 574 с. : Снимки ; 22 см.
  ISBN: 978 954 655 915 9 : 21.99 лв.; УДК: 820-312.6, 92

  ЛЕВЧЕВ, Владимир
  Астероид. Трептих за края на света. : Роман / Владимир Левчев. - София : Лексикон, 2021. - 242 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 220 330 6 : 16.51 лв.; УДК: 886.7

  ЛЕФТЕРИ, Кристи
  Пчеларят от Алепо : Роман / Кристи Лефтери ; Прев. от англ. Явор Въжаров-Або. - София : РИВА, 2019. - 286 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 320 701 5 : 16.90 лв.; УДК: 820-31

  ЛИПИНСКА, Бланка
  Още 365 дни : Роман / Бланка Липинска ; Прев. от полски Васил Велчев. - София : СИЕЛА, 2022. - 383 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3836 4 : 17.43 лв.; УДК: 884-31

  ЛИПИНСКА, Бланка
  Този ден : Роман / Бланка Липинска ; Прев. от полски Васил Велчев. - София : СИЕЛА, 2021. - 399 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3533 2 : 17.43 лв.; УДК: 884

   

  МАКАРИУС, Милена
  Досието Жана : Документален роман издаден във Франция / Милена Макариус ; Прев. от френски Анна Ватела. - София : КОЛИБРИ, 2022. - 188 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 02 1024 5 : 16.51 лв.; УДК: 886.7-3

  МАРКЕС, Габриел Гарсия
  Очи на синьо куче : Разкази / Габриел Гарсия Маркес ; Прев. от испански Емилия Юлзари. - София : ЛЪЧЕЗАР МИНЧЕВ, 2022. - 188 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 412 125 9 : 23.00 лв.; УДК: 860(861)

   

  МАРЛИ, Мишел
  Мария Калас = Най-великата оперна дива на своето време и драмата на нейната любов : Биография / Мишел Марли ; Прев. от немски Ваня Пенева. - София : ЕМАС, 2022. - 357 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 43 575 55 8 : 18.26 лв.; УДК: 830-31, 92

  МАРКЕС, Габриел Гарсия
  Сто години самота : Роман / Габриел Гарсия Маркес ; Прев. от испански Румен Стоянов. - София : ЛЪЧЕЗАР МИНЧЕВ, 2018. - 440 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 412 106 8 : 27.52 лв.; УДК: 860(861)

  МАРЧ, Мегън
  Мадам изкушение : Роман / Мегън Марч ; Прев. от англ. Десислава Недялкова. - София : Егмонт България, 2020. - 224 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 27 2835 1 : 13.67 лв.; УДК: 820(73)-31 

  МЕТОС, Виктор
  Кървава луна : Криминален роман / Виктор Метос ; Прев от англ. Юлия Чернева. - София : ЕРА, 2022. - 317 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 389 684 4 : 16.50 лв.; УДК: 820/73/-31

  МЕТОС, Виктор
  Съпруга на убиец : Трилър / Виктор Метос ; Прев. от англ. Юлия Чернева. - София : ЕРА, 2020. - 334 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 389 574 8 : 15.59 лв.; УДК: 820(73)-31

  МЕТОС, Виктор
  Четвъртата картина : Криминален роман / Виктор Метос ; Прев. от англ. Юлия Чернева. - София : ЕРА, 2021. - 366 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 389 609 7 : 16.50 лв.; УДК: 820(73)-31 

  МОЙС, Джоджо
  Нощна музика : Роман / Джоджо Мойс ; Прев от англ.Илвана Гарабедян. - София : Хемус, 2021. - 415 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 2971 6 : 16.47 лв.; УДК: 820-31

  МОЙС, Джоджо
  Сребърният залив : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян. - София : ХЕРМЕС, 2022. - 398 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 2150 8 : 16.47 лв.; УДК: 820-31

  МУРАКАМИ, Харуки
  Първо лице единствено число : Роман / Харуки Мураками ; Прев. от англ. Надежда Розова ,консулт.Майре Боюклиева. - София : КОЛИБРИ, 2022. - 188 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 02 1047 4 : 16.51 лв.; УДК: 895.6-31

  МЪРФИ, Джоузеф
  Силата на твоето подсъзнание / Д-р Джоузеф Мърфи ; Прев. Мая Калоферова. - София : Кибеа, 2022. - 327 с. ; 22 см.
  ISBN: 954 474 136 4 : 12.84 лв.; УДК: 156.42

  НЕСБЬО, Ю.
  Ревност и други истории : Криминален роман / Ю.Несбьо ; Прев. от норвежки Ева Кънева. - София : ЕМАС, 2022. - 266 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 357 554 1 : 16.51 лв.; УДК: 839.6

  НОРДКВИСТ, Свен
  Веселите приключения на Петсън и Финдъс / Свен Нордквист ; Прев. от шведски Розалина Палазова. - София : Фют, 2019. - 34 с. : С ил. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 405 2 : 4.90 лв.; УДК: 839.7

  НОРДКВИСТ, Свен
  Петсън и Финдъс и как по Коледа се случват чудеса : Детски роман / Свен Нордквист ; Прев. от шведски Екатерина Христева Митренцева. - София : Фют, 2018. - 144 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 619 199 373 4 : 14.90 лв.; УДК: 839.7

  НОРБЪРИ, Джеймс
  Голямата панда и Малкия дракон : Книга за деца и възрастни / Джеймс Норбъри ; Прев. от англ. Вера Янчелова. - София : Изток-Запад, 2021. - 160 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 01 0916 6 : 19.90 лв.; УДК: 820-3, 820-93

  НОРДКВИСТ, Свен
  Как Петсън и Финдъл изплашиха лисицата : Детска книжка / Свен Нордквист ; Прев. от шведски Екатерина Латева. - София : Фют, 2010. - 22 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 625 653 9 : 3.58 лв.; УДК: 839.7-3

  НОРДКВИСТ, Свен
  Как Финдъс оправи неразбориите в градината : Детска книжка / Свен Нордквист ; Прев. от швидски Екатерина Латева. - София : Фют, 2010. - 22 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 625 597 6 : 3.58 лв.; УДК: 839.7

  НОРДКВИСТ, Свен
  Как Финдъс пропъди петела Карузо : Датска книжка / Свен Нордквист ; Прев. от шведски Цветелина Велчева. - София : Фют, 2011. - 24 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 625 710 9 : 3.58 лв.; УДК: 839.7

   

  НОРДКВИСТ, Свен
  Как Финдъс развесели тъжния Петсън : Детска книжка / Свен Норквист ; Прев. от шведски Цветелина Велчева. - София : Фют, 2011. - 22 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 625 709 3 : 3.58 лв.; УДК: 839.7

  НОРДКВИСТ, Свен
  Петсън и Финдъс спят на къмпинг в двора : Детска книжка / Свен Нордквист ; Прев. от шведски Екатерина Латева. - София : Фют, 2011. - 24 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 625 612 6 : 3.58 лв.; УДК: 839.7

  НОРДКВИСТ, Свен
  Финдъс се изнася от къщата на Петсън : Детска книжка / Свен Нордквист ; Прев. от шведски Екатерина Латева. - София : Фют, 2011. - 22 с. : С ил. ; 30 см.

  НУШИЧ, Бранислав
  Автобиография / Бранислав Нушич ; Прев. от сръбски Ганчо Савов. - София : ПАН, 2011. - 286 с. ; 22 см.
  ISBN: 954-657-321-3 : 3.67 лв.; УДК: 886.1

  ОКСАНЕН, Софи
  Кравите на Сталин : Финландски роман / Софи Оксанен ; Прев. от фински Росица Цветанова. - София : Персей, 2017. - 383 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 161 144 7 : 15.59 лв.; УДК: 894.541

  ОУЕНС, Дилия
  Където пеят раците : Роман / Дилия Оуенс ; Прев. от англ. Лидия Шведова. - София : Лабиринт, 2019. - 317 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7055 54 2 : 15.50 лв.; УДК: 820/73/-31

  ПАВЛОВ, Пламен и др.
  По следите на България = Алманах : Предаването "Фермата" по БТВ / Пламен Павлов, Людмил Спасов. - София : Booktreiding, 2021. - 302 с. : С ил. ; 30 см..
  ISBN: 978 619 91642 2 8 : 32.02 лв.; УДК: 949.72(059)

  ПАМУК, Орхан
  Чумни нощи = Чумната епидемия 1901 г. : Исторически роман / Орхан Памук ; Прев. от турски Ивайло Хранов. - София : Еднорог, 2022. - 719 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 365 267 9 : 27.48 лв.; УДК: 894.35


  ПАСКОВ, Виктор
  Балада за Георг Хених : Роман / Виктор Пасков. - София : СИЕЛА, 2017. - 195 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 2403 9 : 12.75 лв.; УДК: 886.7

  ПЕРЕН, Валери
  Вода за цветята : Роман / Валери Перен ; Прев. от френски Венера Атанасова. - София : Изток-Запад, 2022. - 444 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 01 0975 4 : 20.18 лв.; УДК: 840-31

   

  ПИЛХЕР, Розамунде
  Бурен ден : Роман / Розамунде Пилхер ; Прев. от англ. Жана Тотева. - София : Труд, 2015. - 213 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 398 411 4 : 13.75 лв.; УДК: 820-31

   

  ПИЛХЕР, Розамунде
  Игрите на съдбата : Роман / Розамунде Пилхер ; Прев. от англ. Жана Тотева. - София : Труд, 2016. - 317 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 398 440 4 : 13.75 лв.; УДК: 820-31

  ПИЛХЕР, Розамунде
  Сняг през април : Бестселър / Розамунде Пилхер ; Прев. от англ. Жана Тотева. - София : Труд, 2013. - 170 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 398 311 7 : 11.00 лв.; УДК: 820-31

  ПИЛХЕР, Розамунде
  Търсачи на миди : Роман / Розамунде Пилхер ; Прев. от англ. Селвия Желева. - София : Труд, 2012. - 584 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 398 254 7 : 14.67 лв.; УДК: 820-31

  ПРИКАЗКИ на Балканските народи : Български, албански, румънски, турски, гръцки, ромски, сръбски и др. приказки / Състав. Цанко Лалев ; Ил. Мирослава Николова. - София : ПАН, 2021. - 166 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 660 183 4 : 5.41 лв.; УДК: 820/899-34

  РАЗЦВЕТНИКОВ, Асен
  Щурчово конче : Приказки, стихотворения, залъгалки, гатанка / Асен Разцветников. - София : ПАН, 2022. - 122 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 657 166 0 : 5.41 лв.; УДК: 886.7-93

  РАЙКОВА, Венета
  Триумфът на кучките = Продължението : Роман / Венета Райкова. - София : Enthusiast, 2021. - 334 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 164 418 6 : 16.51 лв.; УДК: 886.7

  РАЙЛИ, Лусинда
  Дървото на ангелите : Роман / Лусинда Райли ; Прев. от англ. Дора Габровска. - София : Хемус, 2022. - 478 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 2098 3 : 16.47 лв.; УДК: 820-31

  РАЙЛИ, Лусинда
  Изчезналата сестра = Загадката се разплита : Роман от поредицата "Седемте сестри" / Лусинда Райли ; Прев. от англ. Калина Бахчеванова. - София : Труд, 2021. - 717 с. : 22 см.
  ISBN: 978 954 398 674 4 : 18.34 лв.; УДК: 820-31

  РАЙЛИ, Лусинда
  Италианското момиче : Роман / Лусинда Райли ; Прев. от англ. Снежана Милева. - София : Хемус, 2022. - 431 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 26 2097 6 : 16.47 лв.; УДК: 820-31

  РАЙНА, Рахул
  Как да отвличаш богаташи : Роман за Индия / Рахул Райна ; Прев. от англ. Петя Петкова. - София : РИВА, 2022. - 327 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 320 775 6 : 16.97 лв.; УДК: 820-31

  РАЙЧЕВ, Георги
  Лика - прилика : Приказки / Георги Райчев. - София : ПАН, 2021. - 156 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 657 152 0 : 5.05 лв.; УДК: 886.7-93

  РЕКУБРАТСКА, Екатерина
  Шмакофокци = Енциклопедия на домашните същества : Детска книжка / Екатерина Рекубратска ; Прев. от руски Нели Пигулева. - София : Изток-Запад, 2022. - 45 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 619 01 1013 2 : 15.60 лв.; УДК: 882-93

  РИЪРДЪН, Рик
  Девет от деветте свята : Роман за деца / Рик Риърдън ; Прев. от англ. Александър Драганов. - София : Егмонт България, 2022. - 127 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 27 2781 1 : 9.08 лв.; УДК: 820/73-312.9

  РИЪРДЪН, Рик
  Пърси Джаксън и боговете на Олимп : Т.1. Похитителят на мълнии / Рик Риърдън ; Прев. от англ. Владимир Молев. - София : Егмонт България, 2017. - 352 с. ; 22 см.
  ISBN: 978-954-27-0431 -7 : 9.03 лв.; УДК: 820(73)-93

  СПАРКС, Никълъс
  Желанието : Роман / Никълъс Спаркс ; Прев. от англ. Теодора Давидова. - София : ЕРА, 2021. - 349 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 389 670 7 : 15.59 лв.; УДК: 820/73/-31

  СТИЛ, Даниел
  Девет живота = Вълнуваща история за изгубената любов и новото начало : Роман / Даниел Стил ; Прев. от англ. Анета Макариева-Лесева. - София : Бард, 2021. - 237 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0101 1 : 14.67 лв.; УДК: 820(73)-31 

  СТИЛ, Даниел
  Кънтри : Роман / Даниел Стил ; Прев. от англ. Елена Чизмарова. - София : Бард, 2015. - 317 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 655 621 9 : 14.67 лв.; УДК: 820/73/-31

  СТИЛ, Даниел
  Летящите ангели : Роман / Даниел Стил ; Прев. от англ. Елена Чизмарова. - София : Бард, 2022. - 253 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 03 0135 6 : 15.59 лв.

  СУЛТАНОВА, Красимира
  Принцесата от Перперикон : Исторически роман / Красимира Султанова. - София : Персей, 2018. - 223 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 161 156 0 : 9.16 лв.; УДК: 886.7

  ТАУЪЛС, Еймър
  Един аристократ в Москва = Съдбата на Граф Александър Илич Ростов-1922 : Роман / Еймър Тауълс ; Прев. от англ. Любомир Николов-Нарви. - София : Изток-Запад, 2018. - 492 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 01 0213 7 : 18.34 лв.; УДК: 820/73/-31

  ТИЗОН, Анет и др.
  Барбароните = Без отпадъци : Детска поредица за Барбароните / Анет Тизон, Талас Тейлър ; Прев. от френски. - София : Фют, 2022. - 18 с. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 701 5 : 3.66 лв.; УДК: 840-93

  ТИЗОН, Анет и др.
  Барбароните = Ваканция в планината : Детска литература / Анет Тизон, Талас Тейлър ; Прев. от френски. - София : Фют, 2022. - 16 с. : С ил. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 702 2 : 3.66 лв.; УДК: 840-93

  ТИЗОН, Анет и др.
  Барбароните = Оранжерията : Детска литература / Анет Тизон, Талас Тейлър ; Прев. от френски. - София : Фют, 2021. - 16 с. : С ил. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 203 4 : 3.66 лв.; УДК: 840-93

  ТИЗОН, Анет и др.
  Барбароните = Парникът : Книга за деца / Анет Тизон, Талас Тейлър ; Прев. от френски. - София : Фют, 2022. - 16 с. : С ил. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 273 7 : 3.66 лв.; УДК: 840-93

  ТИЗОН, Анет и др.
  Барбароните = Рожденият ден на Барбароните : Книга за деца / Анет Тизон, Талас Тейлър ; Прев. от френски. - София : Фют, 2022. - 20 с. : С ил. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 700 8 : 3.66 лв.; УДК: 840-93

  ТИЗОН, Анет и др.
  Татко Барба / Анет Тизон, Талас Тейлър. - София : Фют, 2019. - 32 с. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 191 4 : 6.33 лв.; УДК: 840-93

  ТИЗОВ, Анет и др.
  Барбароните = Яйцата : Книга за деца / Анет Тизон, Талас Тейлър ; Прев. от френски. - София : Фют, 2022. - 16 с. : С ил. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 201 0 : 3.66 лв.; УДК: 840-93

  ТИЗОН, Анет и др.
  Барбароните = Когато порасна : Книга за деца / Анет Тизон, Талас Тейлър ; Прев. от френски. - София : Фют, 2022. - 20 с. : С ил. ; 15 см.
  ISBN: 978 619 199 703 9 : 3.66 лв.; УДК: 840-93

  ТОД, Анна
  След = Кн.1 : Роман / Анна Тод ; Прев. от англ. Гергана Дечева. - София : Егмонт България, 2021. - 638 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 27 1343 2 : 22.84 лв.; УДК: 820(73)-3

  ТОДОРОВ, Калин
  Защо лаят краставите магарета = Разследваща журналистика : Политическата действителност в България след 1989 г. / Калин Тодоров. - София : ФАКЕЛ, 2022. - 116 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 01 1022 3 : 11.01 лв.; УДК: 886.7

  ТОМАНОВА, Мила и др.
  Да пишем правилно : Последни промени и чести затруднения в правописа / Мила Томанова, Жана Ганчева. - София : Просвета, 2013. - 72 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 01 2838 2 : 5.09 лв.; УДК: 808.67-4

  ТОМОВ, Александър
  Императрица Теофано : Исторически роман / Александър Томов. - София : Лексикон, 2018. - 202 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 220 164 7 : 13.74 лв.; УДК: 886.7

  ТОМОВ, Александър
  Робският синдром при българите... = Историческо изследване : Народопсихология / Александър Томов. - Велико Търново : Фабер, 2014. - 103 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 00 0071 6 : 7.34 лв.; УДК: 886.7

  УАЙЛД, Оскар
  Портретът на Дориан Грей : Роман / Оскар Уайлд ; Прев. от англ. Красимира Тодорова. - София : Кибеа, 2020. - 341 с. ; 15 см.
  ISBN: 954 474 137 2 : 12.84 лв.; УДК: 820-3

  УЛФ, Тони
  Малката зебра и други истории за животни от Африка = Приказки за животни : Детска книжка илюстрирана от Тони Улф / Тони Улф ; Прев. от итал. Евдокия Златарова. - София : Фют, 2022. - 37 с. ; 30 см.
  ISBN: 978 619 199 770 1 : 5.41 лв.; УДК: 850-32

  УЛФ, Тони
  Малките тигърчета и други истории за животни от Азия = Приказки за животни : Детска книжка илюстрирана от Тони Улф / Тони Улф ; Прев. от итал. Евдокия Златарова. - София : Фют, 2022. - 37 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 619 199 773 2 : 5.41 лв.; УДК: 850-32

  УЛФ, Тони
  Малкото енотче и други истории за животни от Америка = Приказки за животни : Детска книжка илюстрирана от Тони Улф / Тони Улф ; Прев. от итал. Евдокия Златарева. - София : Фют, 2022. - 37 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 619 199 773 2 : 5.41 лв.; УДК: 850-3

  УРОШЕВИЧ, Влада
  Петмез = Раят на детството : Роман / Влада Урошевич ; Прев. от македонски Русанка Люпова. - Пловдив : ЖАНЕТ-45, 2022. - 245 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 186 711 0 : 15.60 лв.; УДК: 886.1

   

  ФОРДЪН, Сара Г.
  Домът на GUCCI / Гучи/ = Една истинска история за убийство, лудост, блясък и алчност : Биографичен роман / Сара Г. Фордън ; Прев. от англ. Богдан Русев. - София : СИЕЛА, 2021. - 550 с. : Снимки ; 22 см.
  ISBN: 978 954 28 3674 2 : 18.26 лв.; УДК: 820/73/-31, 92

  ФРЕНЧ, Ники
  Безкраен четвъртък : Психологически трилър / Ники Френч ; Прев. от англ. Росица Тодорова. - София : AMG, 2018. - 459 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 9696 99 8 : 16.47 лв.; УДК: 820-31

  ФРЕНЧ, Ники
  В здрача на вторник : Психотрилър / Ники Френч ; Прев. от англ. Антоанета Тошева. - София : AMG, 2016. - 551 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 9696 81 3 : 16.47 лв.; УДК: 820-31

  ФРЕНЧ, Ники
  В очакване на сряда : Психотрилър / Ники Френч ; Прев. от англ. Антоанета Тошева. - София : AMG, 2017. -

  ФРЕНЧ, Ники
  Денят на мъртвите : Психотрилър / Ники Френч ; Прев. от англ. . - София : AMG, 2022. - 469 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7494 38 9 : 18.30 лв.; УДК: 820-31

  ФРЕНЧ, Ники
  Натрапчиви мисли за петък : Роман / Ники Френч ; Прев. от англ. Антоанета Тошева. - София : AMG, 2019. - 431 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7494 12 9 : 18.30 лв.; УДК: 820-31

  ФРЕНЧ, Ники
  Призори в неделя : Криминален роман / Ники Френч ; Прев. от англ. Антоанета Тошева. - София : AMG, 2021. - 466 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7494 30 3 : 18.30 лв.; УДК: 820-312.4

  ФРЕНЧ, Ники
  Реквием в събота : Криминален роман / Ники Френч ; Прев. от англ. Антоанета Тошева. - София : AMG, 2020. - 494 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 7494 21 1 : 18.30 лв.; УДК: 820-31

  ФРОМ, Ерих
  Душата на човека = И нейните способности за добро и зло / Ерих Фром ; Прев. Жанета Шинкова. - София : Кибеа, 2000. - 159 с. ; 22 см.
  ISBN: 954 474 191 7 : 8.26 лв.; УДК: 159.9

  ХАНА, Кристин
  Славея : Роман / Кристин Хана ; Прев. от англ. Диана Кутела. - София : Ибис, 2016. - 464 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 157 184 0 : 14.59 лв.; УДК: 820/73/-3

  ХАНА, Кристин
  Съдбовен път : Роман / Кристин Хана ; Прев. от англ. Тодор Стоянов. - София : Ибис, 2019. - 426 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 619 157 309 6 : 14.59 лв.; УДК: 820/73/-31

   

  ХАРИС, Робърт
  Мюнхен : Исторически роман / Робърт Харис ; Прев. от англ. Боян Дамянов. - София : Обсидиан, 2017. - 383 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 769 442 2 : 16.51 лв.; УДК: 820-31

  ШАФАК, Елиф
  Дворецът на бълхите : Роман / Елиф Шафак ; Прев. от турски Алина Караханова. - София : Анишър, 2018. - 367 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 27 0939 8 : 19.90 лв.; УДК: 894.35

  ШАФАК, Елиф
  Островът на изгубените дървета = Разделеният Кипър : Роман / Елиф Шафак ; Прев. от турски Красимира Арабаджиева. - София : Егмонт България, 2021. - 360 с. ; 22 см.

   

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  2022 ГОДИНА

  Дарени книги за библиотеката от проф. дтн инж. Цоло Вутов във връзка с честване  на Деня на будителите - 1 ноември 2022 година.   Книгите са на изд. „Захарий Стоянов“ - на стойност 1553.00 лева

  1. АЛЕКСАНДРОВ, Дончо. Светлината на живота = Беседи и проповеди : 37 есета за вярата / Отец Дончо Александров Ставрофорен иконом.
  2. АНГЕЛОВ, Боян. П(р)освещения : Стихотворения АРИСТОФАН. Комедии : Ахарниците. Конниците. Облаците. Осите. Мира.Птиците. Лизистрата
  3. АТАНАСОВА, Диана. В този леден свят : Роман
  4. БАРАКОВСКИ, Христо. Рисунки : Албум
  5. БАРАКОВСКИ, Христо. Дърворезба : Албум
  6. ВАЗОВ, Иван. Под игото : Роман
  7. ВЪЛЧЕВ, Найден. Лебед : Лирика
  8. ГЕОРГИЕВ, Юлий. Реализация : Криминален роман
  9. ГОРАНОВ, Васил. Исторически романтизъм = Българската история в картини : Албум
  10. ЕЗОП. Басни
  11. ЕСЕНСКИ, Иван. Песен за бедния : Стихове
  12. ЕСХИЛ. Трагедии : Молителките. Персите. Сдемте срещу Тива Агаменмон. Прикования Прометей. Хеофорите. Евменидите
  13. ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО въстание 1903 през погледа на евръпейските дипломати : Документален сборник
  14. КЕВОРКЯН, Кеворк. Великият Случайник който набързо се сри = Кирил Петков / Просто Киро/ : Политическа публицистика
  15. КАЛЕВ, Димитър. Петър Дънов - Умителя
  16. КОМЕДВЕНСКА, Ник.Три молитви : Лирика
  17. ЛАКМАН, Гари. Мистикът Юнг = Езотеричните измерения на живота и ученията на Карл Юнг : Една нова биография
  18. МАРКОВ, Георги. Българското крушение 1913
  19. МАРКОВ, Георги.България в Балканския съюз срещу Османската империя : 1911-1913
  20. МАРКОВ, Георги. Голямата война Т.1. Заплитането
  21. МАРКОВ, Георги. Голямата война. Т.2. Разсичането
  22. МИТЕВ, ЛюбомирВеликият полет на спасението : 8 повести
  23. НИЦШЕ, Фридрих. Воля за власт : Опит за преоценка на всички ценности
  24. ОМИР. Илиада : Поема
  25. ПЕНЕВ, Владимир. Уроци по изкушения : Албум
  26. ПО, Едгар Алън. Душите на мъртвите : Поеми
  27. РАБЛЕ, Франсоа. Гаргантюа и Пантагрюел
  28. РАДИНСКА, Валентина. И път, не казвам накъде... = Избрани преводи. Руска поезия : Т.2 Инокентий Аненски, Марина Цветаева, Анна Ахматова, Белла Ахмадулина
  29. СОФОКЪЛ. Трагедии : Едип цар. Антигона. Аякс. Филоктет. Електра. Трахинянките
  30. СТРАШИМИРОВ, Антон.Трима строители на съвременна България
  31. СТОЕВ, Борислав. Рисунката : Албум
  32. СТОЕВ, Борислав. Капричос : Албум
  33. СТОЯНОВИЧ, Иван. Ние, другите = Сцени от личния и обществения живот през 20 век : Спомени 1981-1991 г.
  34. ТАЛЕВ, Димитър. Гоце Делчев
  35. ФЕДОТОВ, Александър . Огледало на поезията = Корейската култура и литература. Будизъм. Тибет. : Студии и статии
  36. ШЕКСПИР, Уилям. Сонети : Три превода / Уилям Шекспир ; Прев. Владимир Свинтила, Валери Петров, Евгения Панчева
  37. ШЕКСПИР, Уилям. Хамлет : Три български превода / Уилям Шекспир ; Прев. Гео Милев, Валери Петров Александър Шурбанов
  38. ШИШМАНОВ, Димитър. Депутатът Стоянов. Хайлайф : Повести

   

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  СПИСЪК  НА 71 ДАРЕНИ КНИГИ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 1603.00 ЛВ.  ЗА БИБЛИОТЕКАТА от проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на ГУОТЕХМИН във връзка с 24 май – Денят на българската просвета и култура и славянската писменост, патронен празник на читалище „Светлина 1921“ - Слатина

   

   Инв.№     Отд.по УДК    Фонд           Автор, заглавие цена                                Ключови думи         Брой

  1

  401322

  75

  основен фонд

  З61
  ЗИДАРОВ, Любен
  Акварел : Албум / Любен Зидаров ; Предг. Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 120 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1607 1 : 30.00 лв.; УДК: 75

  Художници, Изобразително изкуство

  Заприходени: 1

   

  2

  401323

  886.7-2

  основен фонд

  И51
  ИЛАРИОНОВ, Илко
  Пет пиеси : Космонавти. Молба до Господ. Земетръс. Готината банда. Розови облаци / Илко Иларионов. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 251 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1534 0 : 15.00 лв.; УДК: 886.7-2

  Българска литература, Драми-пиеси

  Заприходени: 1

   

  3

  401324

  82

  основен фонд

  Г77
  ГРАНИТСКИ, Иван
  Гео Милев и трагиката на националната съдба : Есета / Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2014. - 142 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 0903 5 : 15.00 лв.; УДК: 82.01

  Българска литературна критика, Литературознание, Есе

  Заприходени: 1

   

  4

  401325

  886.7-93

  основен фонд

  Г77
  ГРАНИТСКИ, Иван
  Клепоушко : Стихотворения за деца / Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2019. - 62 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1351 3 : 10.00 лв.; УДК: 886.7-93

  Българска детска литература, Детска художествена литература, Стихове

  Заприходени: 1

   

  5

  401326

  886.7-93

  основен фонд

  Г77
  ГРАНИТСКИ, Иван
  Приказки за страната Бухтарландия / Иван Гранитски ; Худ. Маглена Константинова. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 71 с. : 30 см. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1569 2 : 19.00 лв.; УДК: 886.7-93

  Българска детска литература, Детска художествена литература

  Заприходени: 1

   

  6

  401327

  316

  основен фонд

  М70
  МИТЕВ, Петър-Емил
  Анамнеза на промяната : Преходът в България / Петър-Емил Митев ; Състав. Борис Попиванов, Румяна Бойджиева. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 661 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1628 6 : 30.00 лв.; УДК: 316.3, 323(497.2)

  България-политика, Българският преход, Социология, Демокрация

  Заприходени: 1

   

  7

  401328

  886.7

  основен фонд

  П47
  ПЕТРОВ, Димитър
  Асо купа : Разкази / Димитър Петров. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 176 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1601 9 : 15.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  8

  401329

  886.7

  основен фонд

  ЯНЕВ, Симеон
  Т.1
  Биография на мъртвия век = Епохален роман : Биографии на писатели, генерали и трети лица / Симеон Янев. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 613 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1526 : 25.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  9

  401330

  886.7

  основен фонд

  ЯНЕВ, Симеон
  Т.2
  Биография на мъртвия век : Епохален роман на българския 20 век / Симеон Янев. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 757 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1575 3 : 25.00 лв.; УДК: 886.7.31

  Българска

  Заприходени: 1
  Отчислени: 0
  Отчетни: 1
  Раздадени: 0
  Налични литература

  Заприходени: 1

   

  10

  401331

  886.7

  основен фонд

  СТОЯНОВ, Захари
  Кн.1
  Борба за Отечеството = Из дневника на Захари Стоянов : 1877-1888 / Захари Стоянов ; Състав. Василена, Донка и Цочо Билярски. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 589 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1618-7 : 30.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  11

  401332

  886.7

  основен фонд

  СТОЯНОВ, Захари
  Кн. 2
  Борба за Отечеството = Документи. Захари Стоянов в Народното събрание : 1988 / Захари Стоянов ; Състав. Василена Билярска, Донка и Цочо Билярски. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 677 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1629 4 : 30.00 лв.; УДК: 886.7

   

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  12,13

  401333, 401334

  949.72

  основен фонд

  М32
  МАРКОВ, Георги
  България в Балканския съюз срещу Османската империя : 1911-1913. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 566 с. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1623 1 : 45.00 лв.; УДК: 949.72

  Балканска война, България-история

  Заприходени: 2

   

  14,15

  401335, 401336

  886.7

  основен фонд

  Т25
  ТАЛЕВ, Владимир
  Вемпи срещу вълци = Лирична проза : Разкази / Владимир Талев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 86 с. ; 22 см.
  15ISBN: 978 954 09 1574 6 : 1016.00 лв.; УДК: 886.7-3

  Българска литература

  Заприходени: 2

   

  16

  401337

  886.7

  основен фонд

  А65
  АНДАСАРОВ, Петър
  Видовден : Публицистика. Есеистика. Критика. Разговори / Петър Андасаров. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 654 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1586 9 : 15.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература, Есе

  Заприходени: 1

   

  17

  401338

  886.7

  основен фонд

  Т25
  ТАЛЕВА, Ангелина
  Дисекция на една душа = Съвременна българска поезия : Стихове / Ангелина Талева. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 66 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1545 6 : 7.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература, Стихове

  Заприходени: 1

   

  18

  401339

  902:949.72

  основен фонд

  Х28
  ХАРМАН, Харалд
  Загадката на дунавската цивилизация = Откриването на най-старата високоразвита култура в Европа : Древна Европа. Археология / Харалд Харман ; Прев. от немски Светлана Янакиева. - София : Захарий Стоянов, 2019. - 375 с. : С ил. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1398 8 : 10.00 лв.; УДК: 902, 903, 94(4)

  Археология, Древни цивилизации, Европа-културно-историческо наследство, История на археологията

  Заприходени: 1

   

  19

  401340

  902+94

  основен фонд

  Х28
  ХАРМАН, Харалд
  Кой цивилизова дривншти гърци : Наследството на високоразвита древноевропейска култура / Харалд Харман ; Прев. от немски Галина Гайдарова. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 462 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1519 7 : 12.00 лв.; УДК: 94(4), 902

  История на археологията, Археология, Древни цивилизации, Древна Гърция-история

  Заприходени: 1

   

  20

  401341

  886.7

  основен фонд

  З47
  ЗВЕЗДИНОВ, Атанас
  Знайност = Нови дози басномонолози : Басни / Атанас Звединов. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 235 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1570 8 : 15.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература, Басни

  Заприходени: 1

   

  21

  401342

  882

  основен фонд

  Д82
  ДОСТОЕВСКИ, Фьодор М.
  Идиот : Роман в четири части / Фьодор М.Достоевски ; Прев. от руски Иван Пауновски. - София : Захарий Стоянов, 2013. - 685 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 0727 7 : 30.00 лв.; УДК: 882

  Руска литература

  Заприходени: 1

   

  22

  401343

  886.7

  основен фонд

  А93
  АТАНАСОВА, Диана
  Избирай и живей : Роман / Диана Атанасова. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 208 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1559 3 : 12.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  23

  401344

  886.7

  основен фонд

  Д79
  ДОРМИШКОВА, Райна
  Йерусалимски импресии : Спомени / Райна Дермишкова. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 142 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1577 7 : 10.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература, Пътешествия

  Заприходени: 1

   

  24

  401345

  949.72

  основен фонд

  Р94
  РУСЕВ, Иван
  Кримската война 1853-1856 : "Атласът на Наполеон III " и българските земи / Иван Русев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 159 с. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1588 3 : 30.00 лв.; УДК: 949.72

  История на Русия, България-история, Воини и сражения, Турция

  Заприходени: 1

   

  25

  401346

  886.7:15

  основен фонд

  КОТЕВ, Любомир
  Ч.1
  Народопсихологии = Кн.1-4 : Изследване / Любомир Котев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 350 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1560 9 : 20.00 лв.; УДК: 886.7, 159.922.4(497.2)

  Българска литература, България-народопсихология, Народопсихология

  Заприходени: 1

   

  26

  401347

  886.7:15

  основен фонд

  КОТЕВ, Любомир
  Ч.2
  Народопсихологии = Кн.5-8 : Изследване / Любомир Котев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 325 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1614 9 : 20.00 лв.; УДК: 152.24, 886.7-4

  Народопсихология, България-народопсихология, Българска литература

  Заприходени: 1

   

   

  27

  401348

  32+355:949.72

  основен фонд

  Д22
  ДАНЧЕВ, Денчо
  НАТО и Средиземноморието = 1949-1956 : Моноаграфия / Денчо Данчев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 495 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1548 7 : 25.00 лв.; УДК: 327(100), 355.4:32

  НАТО, Военно дело, Национална сигурност, България-история, Международни отношения, САЩ-политика, Студена война

  Заприходени: 1

   

  28

  401349

  886.7

  основен фонд

  КОРЧЕВ, Валентин
  Ч.1
  Нежната революция : Роман / Валентин Корчев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 340 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1556 2 : 15.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  29

  401350

  886.7

  основен фонд

  КОРЧЕВ, Валентин
  Ч.2
  Нежната революция : Роман / Валентин Корчев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 364 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1556 2 : 15.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  30

  401351

  940

  основен фонд

  С28
  СГУРЕВ, Васил
  От Курск до Източна Прусия : Втора световна война / Васил Сгурев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 433 с. : Карти и снимки ; 30 см.
  ISBN: 978 619 245 133 2 : 19.00 лв.; УДК: 940.54

  Втора световна война, Воини и сражения, България-история, Русия-история

  Заприходени: 1

   

  31

  401352

  949.72

  основен фонд

  И52
  ИЛИЕВ, Илия
  Охридският архиепископ Димитър Хоматиан и българите = Охридската архиепископия от нейното създаване до началото на 13 век : Монография / Проф. Илия Илиев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 464 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1549 4 : 25.00 лв.; УДК: 949.72(092)

  България-история, Биографии, Християнство, Писменост

  Заприходени: 1

   

  32

  401353

  886.7

  основен фонд

  В15
  ВАЗОВ, Иван
  Под игото = Из живота на българите в предвечерието на Освобождението : Роман в три части / Иван Вазов. - София : Захарий Стоянов, 2015. - 485 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 0963 9 : 60.00 лв.; УДК: 886.7.31

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  33

  401354

  886.7

  основен фонд

  К22
  КАМБАРЕВ, Кирил
  Покорени от христовия кръст : Роман / Кирил Камбарев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 246 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1613 2 : 10.00 лв.; УДК: 886.7.31

  Българска литература, Исторически романи

  Заприходени: 1

   

  34

  401355

  886.7

  основен фонд

  ПОПОВА, Надя
  Избрано : Т.1-2 / Надя Попова
  Т.1
  Послепис за зрящи : Стихове. Есета. Портрети. Литературна критика / Надя Попова. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 294 с. ; 22 см
  ISBN: 978 954 09 1550 0 : 20.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  35

  401356

  886.7

  основен фонд

  ПОПОВА, Надя
  Избрано : Т.1-2 / Надя Попова
  Т.2
  Нетленна светлина : Преводи / Надя Попова. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 393 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1551 7 : 25.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  36

  401357

  57

  основен фонд

  Д23
  ДАРВИН, Чарлз
  Произход на видовете чрез естествен подбор, или запазване на облагодетелстваните раси в борбата за живот / Чарлз Дарвин ; Прев. Станой Ковачев. - София : Захарий Стоянов, 2011. - 581 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 0469 6 : 30.00 лв.; УДК: 573.2

  Биология, Природа, Зоология, Животински свят, Дарвин

  Заприходени: 1

   

  37

  401358

  886.7

  основен фонд

  Т69
  ТОМИНСКА, Ели
  Птица с едно крило : Стихове / Ели Томинска. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 85 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1637 8 : 10.00 лв.; УДК: 886.7-1

  Българска литература, Стихове

  Заприходени: 1

   

  38

  401359

  886.7

  основен фонд

  Н79
  НИНОВА, Людмила
  Рижите котки : Стихове / Людмила Нинова. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 142 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1543 2 : 13.00 лв.; УДК: 886.7-1

  Стихове, Българска литература

  Заприходени: 1

   

  39

  401360

  886.7

  основен фонд

  М74
  МИХАЙЛОВА, Добринка
  Роден дом : Стихове / Добринка Михайлова. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 126 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1585 2 : 10.00 лв.; УДК: 886.7-1

  Българска литература, Стихове

  Заприходени: 1

   

  40

  401361

  886.7

  основен фонд

  Е22
  ЕВТИМОВ, Евтим
  Светлината на любовта = Избрано : Стихове / Евтим Евтимов. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 188 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1587 6 : 15.00 лв.; УДК: 886.7-1

  Стихове, Българска литература

  Заприходени: 1

   

  41

  401362

  21:15

  основен фонд

  ДЪНОВ, Петър
  Т.1
  Сила и живот : Неделни проповеди от 1914-1916 г. / Петър Дънов . - София : Захарий Стоянов, 2014. - 560 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 0820 5 : 20.00 лв.; УДК: 21, 15

  Петър Дънов-Учителя, Религиозна етика

  Заприходени: 1


   

  42

  401363

  21:15

  основен фонд

  ДЪНОВ, Петър
  Т.20
  Сила и живот. Неделни проповеди - 1932 г. = Учителят Петър Дънов : Проповеди / Петър Дънов /Беинса Дуно-псевдоним. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 533 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 744 396 9 : 20.00 лв.; УДК: 21, 15

  Религиозна етика, Петър Дънов-Учителя

  Заприходени: 1

   

  43

  401364

  886.7

  основен фонд

  С55
  СПАСОВ, Цветан
  Събрани творби : Лирика. Хумор и сатира. Статии и беседи. Писма / Цветан Спасов ; Подбор и ред. Иван Вандов. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 377 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 002 6 : 20.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  44

  401365

  840

  основен фонд

  С75
  СТЕНДАЛ,
  Червено и черно : Роман / Стендал ; Прев. от френски Атанас Далчев. - София : Захарий Стоянов, 2014. - 541 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 0858 8 : 30.00 лв.; УДК: 840-31

  Френска литература

  Заприходени: 1

   

  45

  401366

  886.7-93

  основен фонд

  О90
  ОТЕЧЕСТВО любезно = Крилата христоматия по родолюбие за малки и големи : Сборник / Състав. Атанас Звездников, Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 264 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1490 0 : 40.00 лв.; УДК: 886.7-93

  Българска детска литература, Детска художествена литература

  Заприходени: 1

   

  46

  401367

  886.7:92+792

  основен фонд

  С62
  СТАЙКОВ, Димитър
  Залата на смеха има стена на плача : Живот и театър на Николай Урумов / Димитър Стайков. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 166 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1590 6 : 15.00 лв.; УДК: 886.7-3

  Българска литература, Биографии, Театър и актьори

  Заприходени: 1

   

  47

  401368

  949.72:92

  основен фонд

  К86
  КОСЕВ, Константин
  Любен Каравелов : Жизнен път и творчество / Константин Косев. - София : Захарий Стоянов, 2018. - 135 с. ; 22 см. : Снимки
  ISBN: 978 954 09 1203 5 : 15.00 лв.; УДК: 949.72(092), 92 Каравелов, Любен

  България-история, Българи-известни личности, Биографии

  Заприходени: 1

   

  48

  401369

  949.72:92

  основен фонд

  К86
  КОСЕВ, Константин
  Панайот Хитов = Живот и революционна дейност : Биография / Константин Косев. - София : Захарий Стоянов, 2017. - 213 с. ; 22 см. : Снимки
  ISBN: 978 954 09 1116 8 : 15.00 лв.; УДК: 92, 949.72

  Биографии, България-история, България-възраждане, Българи-известни личности

  Заприходени: 1

   

  49

  401370

  949.72:92

  основен фонд

  К86
  КОСЕВ, Константин
  Васил Левски и възкресението на България = Живот и дейност : Биография / Константин Косев. - София : Захарий Стоянов, 2017. - 150 с. ; 22 см. : Снимки
  ISBN: 978 954 09 1125 0 : 15.00 лв.; УДК: 949.72, 92 Левски, Васил

  Левски, Биографии, България-история

  Заприходени: 1

   

  50

  401371

  949.72

  основен фонд

  К86
  КОСЕВ, Константин
  Българският възрожденски дух = XV- XVIII век : Очерк / Константин Косев. - София : Захарий Стоянов, 2015. - 318 с. ; 22 см. : Снимки
  ISBN: 978 854 08 0915 8 : 30.00 лв.; УДК: 949.72

  България-история, България-възраждане, Възраждане

  Заприходени: 1

   

  51

  401372

  82

  основен фонд

  П34
  ПЕНЕВ, Боян
  Т.1
  История на новата българска литература = Начало на Българското възраждане : Българската литература през 17-19 век / Боян Пенев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 831 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1518 0 : 39.00 лв.; УДК: 82.091

  Българска литературна критика, Литературознание, България-възраждане

  Заприходени: 1

   

  52

  401373

  82

  основен фонд

  П34
  ПЕНЕВ, Боян
  Т.2
  История на новата българска литература = Българската литература през втората половина на 19 век / Боян Пенев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 1086 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1527 2 : 39.00 лв.; УДК: 82.091

  Българска литературна критика, Литературознание, Възрожденска литература

  Заприходени: 1

   

  53

  401374

  82

  основен фонд

  П34
  ПЕНЕВ, Боян

  Т.3
  История на новата българска литература = Съкращения. Бележки. Библиография / Боян Пенев. - София : Захарий Стоянов, 2021. - 260 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1540 1 : 29.00 лв.; УДК: 82.091

  Българска литературна критика, Библиографии, Литературознание

  Заприходени: 1

   

  54

  401375

  949.72

  основен фонд

  Р13
  РАДЕВ, Симеон
  Македония и Българското възраждане : Т.1-2 / Симеон Радев ; Подг. за печат Красимир Карастоянов, Цочо Билярски. - София : Захарий Стоянов, 2013. - 404 с. : Снимки ; 30 см. : С карта
  ISBN: 978 954 09 0805 2 : 25.00 лв.; УДК: 949.72

  България-история, България-възраждане, Възраждане, Македония-история

  Заприходени: 1

   

  55

  401376

  949.72:92

  основен фонд

  А77
  АНЧЕВ, Панко
  Преподобни Паисий Хилендарски : Въведение в неговото цивилизационно дело / Панко Анчев. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 220 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1641 5 : 18.00 лв.; УДК: 949.72, 92 Паисий Хилендарски

  България-история, Българи-известни личности, Биографии, Паисий Хилендарски, Старобългарска литература

  Заприходени: 1

   

  56

  401377

  949.72+92

  основен фонд

  С83
  СТОЯНОВ, Захарий
  Христо Ботйов : Опит за биография / Захарий Стоянов. - София : Захарий Стоянов, 2018. - 621 с. : Снимки ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1233 2 : 19.00 лв.; УДК: 92 Ботев, Христо, 949.72

  Българи-известни личности, България-история, Ботев-живот и дейност

  Заприходени: 1

   

  57

  401378

  949.72:92

  основен фонд

  Р29
  РАЙЧЕВСКИ, Стоян
  Георги Стойков Раковски / Стоян Райчевски. - София : Захарий Стоянов, 2018. - 277 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1213 4 : 15.00 лв.; УДК: 949.72, 92 Раковски,Г.С.

  Българи-известни личности, България-история, Раковски, Национално-освободителни борби

  Заприходени: 1

   

  58

  401379

  949.72

  основен фонд

  Р29
  РАЙЧЕВСКИ, Стоян
  Княз Александър I Батемберг : Биография на първия български княз - 1879-1886 г. / Стоян Райчевски. - София : Захарий Стоянов, 2019. - 309 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1319 3 : 19.00 лв.; УДК: 949.72

  България-история, Биографии, Съединението на България 1885

  Заприходени: 1

   

  59

  401380

  949.72

  основен фонд

  К45
  КАСАБОВА, Благовеста
  Баба Тонка Обретенова : Животописание / Благовеста Касабова. - София : Захарий Стоянов, 2017. - 198 с. : Снимки ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1115 1 : 15.00 лв.; УДК: 949.72

  Българи-известни личности, България-история, Биографии

  Заприходени: 1

   

  60

  401381

  82

  основен фонд

  Д66
  ДОБРЕВА, Ваня
  Прочети и наследства = Из възрожденската книжнина. Възрожденската комедия и драма : Изследване върху книжовното наследство на Българското възраждане / Ваня Добрева. - София : Захарий Стоянов, 2015. - 247 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 0959 2 : 14.00 лв.; УДК: 82.09

  Литературознание, Българска литературна критика, Възрожденска литература

  Заприходени: 1

   

  61

  401382

  82

  основен фонд

  Д62
  ДИНЕКОВ, Петър
  Възрожденски писатели / Петър Динеков ; Под.ред. Иван Гранитски и Панко Анчев. - София : Захарий Стоянов, 2007. - 696 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 739 960 0 : 30.00 лв.; УДК: 82.09

  Възрожденска литература, Българска литературна критика, България-възраждане

  Заприходени: 1

   

  62

  401383

  33

  основен фонд

  Р28
  РАЙНОВ, Джордж-Марк
  Икономика и морал или какво е да бъдеш човек : Политика, икономика и морал / Джордж-Марк Райнов. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 664 с. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1572 2 : 30.00 лв.; УДК: 33

  Икономика, Икономически учения, САЩ-икономика, Политическа икономия, Политика-световна, Морал, Общество-организация и управление, Китай-философия, Геополитика

  Заприходени: 1

   

  63

  401384

  886.7:75

  основен фонд

  Г77
  ГРАНИТСКИ, Иван и др.
  Акварел : Стихове и изобразително изкуство - акварел / Иван Гранитски, Ивайло Мирчев . - София : Захарий Стоянов, 2022. - 88 с. ; 30 см.
  ISBN: 886.7:75 : 20.00 лв.; УДК: 886.7, 75(497.2).071.1

  Българска литература, Изобразително изкуство, Художници, Стихове

  Заприходени: 1

   

  64

  401385

  886.7:21

  основен фонд

  Ш62
  ШИВАЧЕВ, Илко
  Зограф = Света гора и Атон - исторически сведения : Огнище на българския дух / Илко Шивачев. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 179 с. : Снимки ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1648 4 : 25.00 лв.; УДК: 886.7-992

  Християнство, България-културно-историческо наследство, Манастири-България, България-възраждане, Иконопис, Църковни светци и ритуали

  Заприходени: 1

   

  65

  401386

  886.7

  основен фонд

  Р14
  РАДИНСКА, Валентина
  Душата расте : Избрани стихотворения / Валентина Радинска. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 322 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1640 8 : 25.00 лв.; УДК: 886.7-1

  Българска литература, Стихове

  Заприходени: 1

   

  66

  401387

  94

  основен фонд

  Ф32
  ФЕДОТОВ, Александър състав.
  Тайната история на монголите : От Темуджин до Чингис хан / хаган / / Състав. Александър Федотов ; Прев. от старомонголски и студия. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 327 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1636 1 : 25.00 лв.; УДК: 94(5)

  Монголия, Азия, История-световна

  Заприходени: 1

   

  67

  401388

  886.7

  основен фонд

  Т12
  ТАБАКОВ, Николай
  Р-Р-Разкази : Разкази / Николай Табаков. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 222 с. ; 22 см.
  ISBN: 886.7 : 15.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  69

  401389

  886.7

  основен фонд

  К85
  КОРУЕВ, Тодор
  Сос ми грачиш, гарванчу = Истории с хайдути, разбойници и комити : Разкази / Тодор Коруев. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 315 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1595 1 : 30.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  69

  401390

  886.7

  основен фонд

  Б70
  БОТЕВ, Христо
  Борба : Поезия. Художествена проза. Фейлетони Статии и прегледи. Кратки сътирични форми / Христо Ботев. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 466 с. ; 30 см.
  ISBN: 978 954 09 1635 4 : 60.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература

  Заприходени: 1

   

  70

  401391

  949.72

  основен фонд

  Б62
  БОНЕВА, Вера
  Иларион Макариополски = Път, подвижничество, памет : Монография. Биографичен разказ със 101 илюстрации и 5 приложения / Вера Бонева. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 438 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1612 5 : 25.00 лв.; УДК: 949.72

  Българи-известни личности, България-история, България-църква и държава, Биографии

  Заприходени: 1

   

  71

  401392

  886.7

  основен фонд

  З47
  ЗВЕЗДНИКОВ, Атанас
  Любовни признания : Стихове / Атанас Звездников. - София : Захарий Стоянов, 2022. - 171 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 09 1632 3 : 16.00 лв.; УДК: 886.7

  Българска литература, Стихове

  Заприходени: 1

   

                                                

   

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  ДАРЕНИ КНИГИ НА БИБЛИОТЕКАТА ЗА 2022 ГОДИНА, ДАРИТЕЛ - ПЕТЯ ИВАНОВА – ДИМИТРОВА

   

  АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан

  Голяма книга на приказките / Ханс Кристиан Андерсен ; Прев. Пенка Кънева. - София : ПАН, 2011. - 255 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 657 847 1 : 7.00 лв.; УДК: 839.8-31

  БАЙНХАРТ, Лари

  Да разлаем кучетата = Американският герой : Роман / Лари Байнхарт ; Прев. от англ. Деница Дабиджева. - София : Жар, 1998. - 223 с. ; 22 см.

  ISBN: 820/73/ : 4.00 лв.; УДК: 820(73)-31

  БАЛДАЧИ, Дейвид

  Част от секундата : Криминален роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ.Любомир Николов. - София : SBB Media, 2022. - 339 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 399 421 2 : 5.00 лв.; УДК: 820(73)-31

  БАМБИ - 2 ; Прев. от англ.Ирина Димитрова. - София : Егмонт България, 2006. - 99 с. : С ил. ; 30 см.

  ISBN: 954 446 934 6 : 5.00 лв.; УДК: 820(73)-93

  БАМБИ : Приказка ; Прев. от англ. Лили Илиева. - София : Егмонт България, 2011. - 64 с. : С ил. ; 30 см.

  ISBN: 978 954 27 0009 8 : 5.00 лв.; УДК: 820(73)-93

  БАНВИЛ, Джон

  Мефисто : Роман / Джон Банвил ; Прев. от англ. Иглика Василева. - София : ЗЛАТОРОГ, 2000. - 239 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 437 097 8 : 5.00 лв.; УДК: 820-3

  БАРНС, Джулиан

  Няма нищо страшно / Джулиан Барнс ; Прев. от англ. Любомир Николов. - София : Обсидиан, 2008. - 302 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 769 192 6 : 12.00 лв.; УДК: 820-31

  БЕСОН, Люк

  Артур и Мининоите : Роман за деца / Люк Бесон ; Прев. от френски Добринка Савова-Габровска. - София : Слънце, 2007. - 240 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 742 105 9 : 10.00 лв.; УДК: 840-93

  БОЖИЛОВ, Иван
  История на Средновековна България = Варварска България. Христоянска България : Т.1-2 / Иван Божилов
  Т. 1
  История на Средновековна България = Варварска България / Иван Божилов. - София : Българско историческо дружество, 2017. - 440 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 854 8536 23 3 : 20.00 лв.; УДК: 949.72

  БОЖИЛОВ, Иван
  История на Средновековна България = Варварска България. Христоянска България : Т.1-2 / Иван Божилов
  Т.2
  История на Средновековна България = Христоянска България : Раждането на Християнска България. Взход и падение, 864-1018 г. / Иван Божилов. - София : Българско историческо дружество, 2017. - 620 с. ; 22 см.
  ISBN: 978 954 8536 24 0 : 20.00 лв.; УДК: 949.72

  БОРГ, Джеймс

  Изкуството на убеждаването = Как да влияем на другите : Седем основни умения за работа с хора / Джеймс Борг ; Прев. от англ. Деян Кючуков. - София : КОЛИБРИ, 2012. - 292 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 619 150 051 2 : 15.00 лв.; УДК: 15

  БРЕДБЪРИ, Рей

  Гробище за лунатици : Друга приказка за два града / Рей Бредбъри ; Прев. от англ. Филипина Филипова. - София; : Ясен Атанасов, 1992. - 280 с. ; 22 см. : 5.00 лв.; УДК: 820/73/-3

  БЪЛГАРСКИ народни приказки / Състав Цанко Лалев. - София : ПАН, 2012. - 252 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 057 951 5 : 7.00 лв.; УДК: 886.7-93

  БЯЛА книга. за езиковия спор между България и Република Семерна Македония / Владо Тренески и др. ; Спомоществувател Иван Тодоров. - София : ОРБЕЛ, 2021. - 163 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 496 143 5 : 10.00 лв.; УДК: 949.72

  ГЕЛЕР, Михаил и др.
  Утопията на власт : Ч.1-2 / Михаил Гелер, Александър Некрич
  Ч.1
  Утопията на власт = История на Съветския съюз от 1917 до 1940 г. / Михаил Гелер, Александър Некрич ; Прив. от руски Мария Хаджиева и др.. - София : Христо Ботев, 1994. - 638 с. ; 22 см.
  ISBN: 954 445 209 5 : 9.00 лв.

  ГЕЛЕР, Михаил и др.
  Утопията на власт : Ч.1-2 / Михаил Гелер, Александър Некрич
  Ч.2
  Утопията на власт = Войната 1941-1945 до 1977 г. / Михаил Гелер, Александър Некрич ; Прев. от руски Мария Хаджиева и др.. - София : Христо Ботев, 1994. - 685 с. ; 22 см.
  ISBN: 954 445 210 9 : 9.00 лв.; УДК: 947

  ГЕНДОВ, Васил

  Когато артистите се гримираха на свещи = Страници от развитието на театъра : Лични спомени / Васил Гендов. - София : ФънТези, 2021. - 353 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 619 91267 4 5 : 15.00 лв.; УДК: 792.01

  ГРЕЪМ, Кенет

  Шумът на върбите : Детски роман / Кенет Греъм ; Прев. от англ. Богдан и Христина Атанасови. - София : Ентусиаст, 2011. - 278 с. ; 22 см.

  ISBN: 820-93 : 12.00 лв.; УДК: 820-93

  ДАЛ, Роалд

  Жирафът, пеликанът и аз : Детски роман / Роалд Дал ; Прев. от англ. Катя Перчинкова. - София : Ентусиаст, 2011. - 85 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 8657 78 5 : 4.00 лв.; УДК: 820-93 

  ДАЛ, Роалд

  Костенурке, костенурке : Роман за деца / Роалд Дал ; Прев. от англ. Катя Перчинкова. - София : Ентусиаст, 2016. - 70 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 054 8657 30 3 : 4.00 лв.; УДК: 820-93

  ДЖЕРОМ, К. Джером

  Истории от "Флийт Стрийт" : Английски хумор / Джером К.Джером ; Прев. от англ. Катерина Димитрова. - София : СЕЛЕКТ-АБС, 1993. - 253 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 958 002 9 : 5.00 лв.; УДК: 820-3

  ДИМИТРОВА, Блага

  Пътуване към себе си : Роман / Блага Димитрова. - София : ХЕРМЕС, 2015. - 412 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 26 1432 6 : 15.00 лв.; УДК: 886.7

  ДЮМА, Александър

  Граф Монте Кристо : Роман за деца / Александър Дюма ; Прев. от френски И. Максимов. - София : Скорпио, 2010. - 366 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 792 267 9 : 5.00 лв.; УДК: 840-93

  ЕКО, Умберто

  Островът от предишния ден : Третият роман след "Името на розата" и "Махалото на Фуко" / Умберто Еко ; Прев. ог итал. Толя Радева. - София : Бард, 2002. - 415 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 585 338 7 : 11.00 лв.; УДК: 850-3

  ЕНКВИСТ, Пер Улуб

  Посещение на придворния лекар : Роман / Пер Улуб Енквист ; Прев. от шведски Меглена Боденска. - София : Хемус, 2004. - 356 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 758 010 8 : 10.00 лв.; УДК: 839.7-3

  ЕЧЕНИКЕ, Алфредо Брайс

  Свят за Джулиъс : Роман / Еченике Алфредо Брайс ; Прев. от испански Мария Пачкова. - София : Алиса-МГ, 1994. - 462 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 8650 01 0 : 5.00 лв.; УДК: 860-31 

  ЖАКОЛИО, Луи

  Сердаря = Тъмна Индия. Южна кръв. Кладенецът на мълчанието : Романи / Луи Жаколио ; Прев. от френски Ив. П. Иванов. - София : ВЕДРИНА, 1992. - 620 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 407 021 8 : 3.00 лв.

  ЖИВОТНИ = Голяма детска енциклопидия. Приложение към в. Труд : Т.1-2 / Прев. Атанас Ценов
  Т.1
  Животни . Безгръбначни. Птици = Голяма детска енциклопедия : Приложение на в. Труд. Викторина с въпроси и отговори на стр.94 / Прев. Лъчезар Атанасов ; Ред. Ирина Стоилова. - София : Географски институт, 2007. - 160 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 88 6239 099 6 : 10.00 лв.; УДК: 087.5 

  ЖИВОТНИ = Голяма детска енциклопидия. Приложение към в. Труд : Т.1-2 / Прев. Атанас Ценов
  Т.2
  Животни. Бозайници. Влечуги = Голяма детска енциклопидия : Приложение към в.Труд / Прев. Лъчезар Атанасов ; Ред. Ирина Стоилова. - София : Географски институт, 2007. - 260 с. : С ил. ; 30 см.
  ISBN: 978 88 6239 025 5 : 10.00 лв.; УДК: 087.5

  ИСТОРИЯ = Голяма детска енциклопедия : Ч.1. Египет, Гърция, Рим, Китай, Япония / Прев. Цветанка Цанкова ; Ред. Ирина Стоилова. - София : Българско историческо дружество, 2008. - 159 с. : С ил. ; 30 см.

  ISBN: 978 88 6239 035 4 : 10.00 лв.; УДК: 087.5

  КАПОТИ, Труман

  Спомен за една коледа : Криминален роман / Труман Капоти ; Прев. Красимира Петрова, Искра Ангелова. - София : ЛАНС, 1996. - 239 с. ; 22 см. : 5.00 лв.; УДК: 820(73)

  КИПЛИНГ, Ръдиърд

  Човекът, който искаше да бъде крал : Разкази / Ръдиър Киплинг ; Прев. от англ. Момчил Райчевски. - София : Вадис, 2000. - 252 с. ; 22 см. : 4.80 лв.; УДК: 820-3

  КИСИ, Кен

  Песента на моряка : Роман / Кен Киси ; Йолина Миланова. - София : ТЕРЗИЕВ И СИНОВЕ, 1994. - 474 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 541 010 8 : 5.00 лв.; УДК: 820/73/-3

  КОЕЛЬО, Паулу

  Алхимикът : Роман / Паулу Куельо ; Прев. от португалски Даниела Петрова. - София : Обсидиан, 1999. - 158 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 8240 46 7 : 4.00 лв.; УДК: 869 

  ЛАО-ЦЗЪ

  Дао Де Цзин = Размисли за всеки ден. Даоизъм : Мъдростта на древен Китай / Лао-Цзъ ; Прев. от китайски Мария Арабаджиева. - София : МИРИАМ, 2001. - 199 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 9513 98 Х : 5.00 лв.; УДК: 101(540)

  МЕЙСЪН, Антъни

  История на световното изкуство = От Праисторията до ХХI век / Антъни Мейсън ; Ред. Джон Т. Спайк. - София : ПАН, 2007. - 127 с. : С ил. ; 30 см.

  ISBN: 978 954 657 791 7 : 20.00 лв.; УДК: 7.03

  МИЛЪР, Хенри

  Спокойни дни в Клиши : Роман / Хенри Милър ; Прев. от англ. Красимир Желязков. - София : ФАМА, 2004. - 118 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 597 199 1 : 6.00 лв.; УДК: 820/73/-31

  МОПАСАН, Ги Дьо

  Силна като смъртта : Роман / Ги Дьо Мопасан ; Прев. от френски Димитър Симидов. - София : Полиграф, 1993. - 197 с. ; 22 см. : 5.00 лв.; УДК: 840-31

  МОРЕТО. Ч.1 = Голяма детска енциклопедия : Ч.1. Сладководни и соленоводни. Водна фауна. Морски птици и бозайници. Фауна. Дъжд и климат. Крайбрежия. Метеорология. / Прев Лъчезар Атанасов ; Ред. Ирина Стоилова. - София : Географски институт, 2008. - 159 с. : С ил. ; 30 см.

  ISBN: 978 88 6239 029 3 : 10.00 лв.; УДК: 087.5

  МЮСО, Гийом

  Парижката квартира : Криминален роман / Гийом Мюсо ; Прев. от френски Венера Атанасова. - София : Изток-Запад, 2018. - 318 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 619 01 0312 7 : 18.00 лв.; УДК: 840-31

  НЕЗНАКОМОВ, Петър

  Разкази, фейлетони, пародии : По повод 100 годишнината от рождението на писателя / Петър Незнакомов. - София : Фабер, 2021. - 291 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 619 00 1329 7 : 15.00 лв.; УДК: 886.7-3

  НИЦШЕ, Фридрих

  Тъй рече Заратустра = Книга за всички и никого : Речи и притчи за живота / Фридрих Ницше ; Прев. от немски Жана Николова-Гълъбова. - София : Христо Ботев, 1990. - 366 с. ; 22 см. : 5.00 лв.; УДК: 141

  ОЛКЪТ, Луиза Мей

  Малки жени : Детски роман / Луиза Мей Олкът ; Прев. от англ. Правда Игнатова. - София : Труд, 2006. - 365 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 528 604 9 : 10.00 лв.; УДК: 820(73)-93

  ПАМУК, Орхан

  Бялата крепост : Роман / Орхан Памук ; Прев. от турски Розия Самуилова. - София : Еднорог, 2005. - 222 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 9745 87 2 : 7.00 лв.; УДК: 894.35

  ПАРИНИ, Джей

  Последната гара = Живота на Лев Толстой : Биографичен роман / Джей Парини ; Прев.. от англ. Владка Кочешкова. - София : Еднорог, 2008. - 351 с. ; 22 см.

  ISBN: 401261 : 13.00 лв.; УДК: 820(73)-312.6, 92 Толстой, Л.Н.

  ПЕНАК, Даниел

  Светецът и човекоядците : Криминален роман / Даниел Пенак ; Прев. от френски Румяна Маркова. - София : КОЛИБРИ, 2007. - 223 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 529 559 1 : 10.00 лв.; УДК: 840-31

  ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ, Артуро

  Морската карта : Трилър / Артуро Перес-Реверте ; Прев. от испански Светлана Плашокова. - София : Еднорог, 2002. - 477 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 9745 41 4 : 8.00 лв.; УДК: 860 

  ПОПОВ, Алек

  Черната кутия : Роман / Алек Попов. - София : СИЕЛА, 2009. - 381 с. ; 22 см.

  ISBN: 886.7 : 15.00 лв.; УДК: 886.7 

  ПРАТЧЕТ, Тери

  Нация : Роман за деца / Тери Пратчет ; Прев. от англ. Катя Анчева. - София : АРХОНТ-В ООД, 2008. - 404 с. ; 15 см.

  ISBN: 978 954 422 100 3 : 9.00 лв.; УДК: 820-93

  ПРАТЧЕТ, Тери и др.

  Добри поличби : Апокалипсисът никога не е бил по-забавен / Тери Пратчет, Нийл Геймън ; Прев. от англ. Светлана Комогорова-. - София : Прозорец. - 415 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 733 130 2 : 10.00 лв.; УДК: 820-93

  ПРАТЧЕТ, Тери

  Клавиатурна грешка = Сборник есета : Книга за писателската кариера на Тери Пратчет / Тери Пратчет ; Прев. от англ. Светлана Комогорова-Комата. - София : СИЕЛА, 2019. - 303 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 28 2876 1 : 17.00 лв.; УДК: 820-3

  ПРАТЧЕТ, Тери

  Дракони в порутения замък = Страшно смешно : Роман за деца / Тери Пратчет ; Прев. от англ. Светлана Комогорова-Комата. - София : Прозорец, 2015. - 270 с. ; 15 с.

  ISBN: 978 954 733 843 2 : 15.00 лв.; УДК: 820-93

  ПРАТЧЕТ, Тери

  Прахосмукачката на вещицата = Страшно смешно : Роман за деца / Тери Пратчет ; Прев. Светлана Комогорова-Комата. - София : Прозорец, 2016. - 240 с. ; 15 см.

  ISBN: 978 954 733 893 7 : 15.00 лв.; УДК: 820-93 

  ПРИКАЗКИ от бабината ракла : Приказки от братя Грим, Андерсен, В.Хауф, Вл.Одоевски и др. / Състав. и ред. Николай Аретов. - София : Кралица Маб, 2005. - 252 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 533 064 3 : 5.00 лв.; УДК: 886.7-93

  ПРИОР, Жан

  Универсалните символи = Езикът на видимия и невидимия свят : Езотерика и семиотика / Жан Приор ; Прев. от френски Весела Бръмбарова-Генова. - София : ГУТОРАНОВ, 1993. - 230 с. ; 22 см. : 4.00 лв.; УДК: 160.2

  РЕЛИГИИ и митове / Ред. Ирина Стоилова ; Прев. Цветанка Цанкова. - Αθινα, 2007. - 159 с. : С ил. ; 30 см.

  ISBN: 978 88 6239 038 5 : 10.00 лв.; УДК: 087.5

  РЕМАРК, Ерих Мария

  Гам : Роман / Ерих Мария Ремарк ; Прев. от немски Диана Диманова. - София : ДЕЛАКОРТ, 1999. - 253 с. ; 22 см. : 5.00 лв.; УДК: 830-31

  РОЗЕНБЕРГ, Август

  Тайно досие на Гешев - най-големият полицай : Биография / Август Розенберг. - София : Полиграф, 1992. - 151 с. ; 22 см. : 6.00 лв.; УДК: 949.72, 92 

  РУШДИ, Салман

  Последния дъх на Мавъра : Роман / Салман Рушди ; Прев. от англ. Надя Розова. - София : КОЛИБРИ. - 454 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 619 150 366 7 : 20.00 лв.; УДК: 820-31

  РЬОРИХ, Николай и др.

  Седемте велики тайни на космоса = Древни легенди : Сборник / Николай Рьорих, Елена Блавадска и др. ; Прев. от руски Илка Гугоранова. - София : ГУТОРАНОВ, 1997. - 217 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 507 086 2 : 5.00 лв.; УДК: 882

  САЛГАРИ, Емилио

  Последните дни на Картаген : Приключенски детски роман и разкази / Емилио Салгари ; Прев. от итал. Ев. Фурнаджиев и др.. - София : Лакрима, 1991. - 190 с. ; 22 см. : 5.00 лв.; УДК: 850-3

  СЕМЕРДЖИЕВ, Петър

  Истината за Георги Димитров : Мит и действителност / Петър Семерджиев. - София : СИЕЛА, 2011. - 339 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 28 0872 5 : 17.00 лв.; УДК: 949.72.053

  СМИТ, Алегзандър Маккол

  Неделен клуб по философия / Алегзандър Маккол Смит ; Прев. от англ. Боряна Джанабетска. - София : Еднорог, 2006. - 318 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 365 001 9 : 5.00 ллв.; УДК: 820-31

  СТАЙБЪР, Елън

  Феномени : Досиетата Х. / Елън Стайбър ; Прев. от англ. Василена Сиракова. - София : Жар, 2000. - 160 с. ; 22 см. : 4.00 лв.; УДК: 820/73/-31

  ТАШЕВ, Спас

  Противобългарските съдебни процеси в Скопие : Документи от 1977 на Македонското освободително движение / Спас Ташев. - София : ОРБЕЛ, 2021. - 160 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 496 153 4 : 18.00 лв.; УДК: 949.72(092)

  ТОФЛЪР, Алвин

  Трусове във властта = Знание, власт и насилие на прага на 21 век : Трета книга след "Шок от бъдещето" и "Третата вълна" / Алвин Тофлър ; Прев. от англ. Алфред Криспин. - София : Народна култура, 1996. - 540 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 04 0112 7 : 5.00 лв.; УДК: 32(73)

  ТРОЛЧЕТА : Историята от филма : Прев. от англ. Юлия Чернева. - София : Егмонт България, 2016. - 144 С. ; 22 СМ.

  ISBN: 978 954 27 1848 2 : 5.00 лв.; УДК: 820(73)-93

  УИЛЯМС, Чарлз

  Стълбата над ветровете / Чарлз Уилямс ; Прев. от англ. Николай Тодоров. - София : УНИСКОРП, 2015. - 190 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 330 430 1 : 12.00 лв.; УДК: 820-3

  ФИЛДИНГ, Хелън

  Дневникът на Бриджит Джоунс : Роман / Хелън Филдинг ; Прев. от англ. Савина Манолова. - София : КОЛИБРИ, 2000. - 284 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 529 148 6 : 5.00 лв.; УДК: 820-31

  ФЛАГ, Фани

  Пържени зелени домати : Роман / Фани Флаг ; Прев. от англ. Катя Перчанкова. - София : Бард, 2013. - 412 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 655 406 2 : 15.00 лв.; УДК: 820(73)-31

  ФРЕДРИКСОН, Мариан

  Дъщерята на Елизабет : Роман / Мариан Фредриксон ; Прев. от шведски Анюта Качева. - София : Обсидиан, 2003. - 255 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 769 056 6 : 8.00 лв.; УДК: 839.7

  ФРОЕНКИНОС, Давид

  Загадката Анри Пик : Роман / Давид Фроенкинос ; Прев. от френски Георги Ангелов. - София : КОЛИБРИ, 2008. - 242 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 619 02 0257 8 : 10.00 лв.; УДК: 840-31

  ФУЕНТЕС, Карлос

  Инстинкт за Инес : Роман / Карлос Фуентес ; Прев. от испански Екатерина Делева. - София : ХЕРМЕС, 2004. - 158 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 0170 0 : 6.00 лв.; УДК: 860-31

  ХАРИС, Джоан

  Истории оттук-оттам : Разкази / Джоан Харис ; Прев. от англ. Магдалена Куцарова-Леви. - София : Прозорец, 2007. - 277 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 733 506 6 : 9.00 лв.; УДК: 820/73/-3

  ХЕМИНГУЕЙ, Ърнест

  Мъже без жени : Разкази / Ърнест Хемингуей ; Прев. от англ. Николай Попов. - София : Унискорп ООД, 2007. - 143 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 054 330 125 6 : 9.00 лв.; УДК: 820/73/-3

  ХЕРЕШ, Елизабет

  Распутин = Тайната на неговата власт : Биографичен роман с непубликувани документи / Елизабет Хереш ; Прев. от немски Йончо Благоев. - София : РЕПОРТЕР, 1998. - 340 с. ; 22 см.

  ISBN: 956 8102 31 5 : 9.00 лв.; УДК: 830-31

  ЧАНДЛЪР, Фиона

  Моята първа енциклопедия за историята : С адреси в Интернет / Фиона Чандлър ; Прев. Екатерина Латева. - София : Фют, 2002. - 64 с. : С ил. ; 30 см. : 5.00 лв.; УДК: 087.5

  ШАЛЕВ, Меир

  Момчето с гълъбите : Роман / Меир Щалев ; Прев. от иврит Емилия Юлари. - София : КОЛИБРИ, 2016. - 390 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 619 150 926 3 : 15.00 лв.; УДК: 809.24

  ШМИТ, Ерик-Еманюел

  Мечтателката от Остенде / Ерик-Еманюел Шмит ; Прев. от френски Зорница Китанска. - Плевен : Леге Артис, 2008. - 226 с. ; 22 см.

  ISBN: 978 954 9933 93 2 : 15.00 лв.; УДК: 840-3

  ЮРСЕНАР, Маргьорит

  Източни новели / Маргьорит Юнсенар ; Прев. от френски Красимир Мирчев. - София : ПУЛСИО, 2003. - 122 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 91389 3 3 : 3.00 лв.; УДК: 840-3

  ЯЗОВА, Яна

  Война = 1945-1946 г. : Исторически роман / Яна Язова. - София : Весела Люцканова, 2001. - 388 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 8453 74 6 : 6.00 лв.; УДК: 949.72.053.2

  ЯЗОВА, Яна

  Александър Македонски : Исторически роман / Яна Язова. - София : Весела Люцканова, 2002. - 363 с. ; 22 см.

  ISBN: 954 8453 86 Х : 5.50 лв.; УДК: 886.7, 92 Александър Македонски

  Потребителски рейтинг: 5 / 5

  Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

  ДАРЕНИ НОВИ КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКАТА

  от проф. дтн инж. ЦОЛО ВУТУВ  за Деня на будителите - 1 ноември 2021

   

  1. АЛИГИЕРИ, Данте.    Божествена комедия = Ад. Чистилище. Рай
  2. АНТИЧНИ комедии = Мъченият човек, Гърнето, Менехмонците, Войникът самохвалец, Братята
  3. БАЙРОН, Джордж Гордън.Дон Жуан
  4. ВАКАРЕЛСКИ, Христо.Българските погребални обичаи
  5. ВЕЛИЧКОВ, Йордан.Векът на престъпните безумия = 1912-2012 : Равносметката на едно провалено столетие.
  6. ГЕРОНТИЕВ, Борислав.Село без черква = Житейски истории и съдби човешки : Разкази
  7. ГРАНИТСКИ, Иван и др.Гибелта на Троя = Мистична поема. : Археологически разкопки - критически анализ и коментар
  8. ГРАНИТСКИ, Иван и др.Залмоксис = Мистична поема : Критически коментар на поемата за гетското божество
  9.  ГРАНИТСКИ, Иван и др.Пътят на душите = Мистична поема : Хидромитологията. Гробниците от Казанлък и Снвещари
  10. ГЮЗЕЛЕВ, Васил.В лето от Христа 1453 = Завладяването на Цариград от турците - превратна точка в историята на Балканите и Европа : Студия
  11. ДЖОНСЪН, Пол.ИСУС = Биография на един вярващ
  12. ДЖОНСЪН, Пол.СОКРАТ = Човек на нашето време
  13. ДОНЧЕВ, Антон.Т.1Трите живота на Кракра = Земетръс. Пещерата на великата майка
  14. ДОНЧЕВ, Антон.Т.2Трите живота на Кракра = Сперхей. Обсадата на Перник
  15. ДОСТОЕВСКИ, Фьодор Михайлович.Т.1Дневник на писателя
  16. ДОСТОЕВСКИ, Фьодор Михайлович.Т.2Дневник на писателя = 1877, 1880 г
  17. ДЮМА, Александър.Братя корсиканци : Роман
  18. ЕЛИН Пелин.Ян Бибиян на Луната = Невероятните приключения на едно хлапе
  19. ЗОГРАФОВА, Катя.Хроники на Вазовия род : По идея на Григорий Вазов
  20. КОСЕВ, Константин.България под воздействието на геополитиката : Историческа импресия
  21. ЛОНДОН, Джек.Демоните на Фуатино : Разкази и новели
  22. ЛОНДОН, Джек.Северна одисея : Разкази
  23. МАРАЗОВ, Иван.Златната утопия = Археология . Съкровища на траките
  24. МАРАЗОВ, Иван.Хубавата Елена = Между Троя и Тракия
  25. МАРАЗОВ, Иван.Шепотът на гигантите = Древна Тракия : Реликви от миналото
  26. МАРИНСКА, Ружа.Гео Милев и изкуството : Модерното изкуство
  27. МАРКОВ, Георги.Истината в историята
  28. НИКОЛОВ, Васил и др.Слатина: раннонеолитно село в Софийското поле = Краят на VII - първата половина на VI хил. пр. Хр.
  29. НИКОЛОВ, Васил и др.Специализирано производство на сол в Провадия = Солницата през VI и V хил. пр. Хр. и обществено-икономическото му въздействие
  30. ПЕНЕВ, Боян.Т.1История на новата българска литература = Начало на Българското възраждане : Българската литература през 17-19 век
  31. ПЕНЕВ, Боян.Т.2История на новата българска литература = Българската литература през втората половина на 19 век
  32. ПЕНЕВ, Боян.Т.3История на новата българска литература = Съкращения. Бележки. Библиография
  33. РАДЕВ, Симеон.Т.1Строители на съвременна България = Царуването на княз Александра : 1879-1886
  34. РАДЕВ, Симеон.Т.2Строители на съвременна България = Регентството
  35. РАЙНОВ, Николай.Посланик на светлината = Художествени студии : Леонардо да Винчи, Рафаело Санти, Микеланжело Буонароти, Тициано Вечелио, Паоло Веронезе и др.
  36. РАЙЧЕВСКИ, Любомир.Академик Любомир Милетич : История на рода Милетич
  37. РАЙЧЕВСКИ, Стоян.Нестинарството = Сакралният свят на Тракия
  38. РАЙЧЕВСКИ, Стоян.Царибродските българи
  39. РАН Босилек.Норвежки приказки
  40. РАН Босилек.Норвежки приказки
  41. РАН Босилек.Патиланци
  42. РАН Босилек.Шведски приказки
  43. РАН Босилек.Японски приказки
  44. СТАНЧЕВ, Лъчезар и др.Горски приказки
  45. СВИНТИЛА, Владимир.Вълшебни приказки от средновековна София = Чаршията на златарите
  46. ТВЕН, Марк.Принцът и просякът : Роман за деца
  47. 47 ТОЛСТОЙ, Алексей.   Златното ключе или приключенията на Буратино
  48. ТОМИНСКА, Ели.Врабченце без палтенце : Стихове и гатанки
  49. УАЙЛДЪР, Торнитън.Мъстът на Сан Луис Рей
  50. УЕЛС, Хърбърт.Война на световете : Фантастика
  51. ШЕКСПИР, Уилям.Много шум за нищо : Комедия
  52. ШЕКСПИР, Уилям.Ромео и Жулиета : Драма
  53. ЯВОРОВ, Пейо К.Личните бележници на П.К.Яворов

  Школи и курсове

  Естрада

  Пиано

  Солфеж и пиано 

  Китара

  Акордеон

  Български народни танци

  Изобразително изкуство

  Английски език

  Работно време

  Работно време на библиотеката:

  Работа с читатели:

  Понеделник: 9:30 - 17:30 

  Вторник: 9:30 - 17:30

  Сряда: 9:30 - 13:00 

  Четвъртък: 9:30 - 17:30

  Петък: 9:30 - 17:30

  Почивни дни: събота, неделя и всички официални празници

  Контакти

  Адрес: 1574  София, ул. "Гео Милев" 136

  • email: thitaliste_svetlina1921@abv.bg

  Председател: 0888439256

  Секретар:

  • Сл.тел.: 02/8734875
  • GSM: 0884514178

  Библиотекар:

  • Сл.тел.: 02/8734291