Слатински родове

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  Разговор с видния столичен пчелар Илия Дешев

  Домът на видния столичен пчелар Илия Дешев се разпознава отдалеч. Върху покрива на вила „Пчела" се вее гордо род­ният трибагреник. Преди време патрио­тът вдигнал един пилон в дъното на двора си и окачил на него националния флаг. Тази зима някой прерязал въжето му. Крадците не взели знамето, а го остави­ли да се въргаля в калта. Отмъкнали са­мо част от бурканите с мед, складирани в дома на Дешев.

  „Тия дни ще оправя пилона и пак ще ка­ча флага на високо. Да се знае, че това царство тук е българско и няма място за вражески елементи", зарича се коравият шоп. За по-сигурно след този случай приб­рал в двора си една дузина улични кучета. Нали пчелите му са добре възпитани и не налитат. Дружелюбни са, стига да не им бърникаш в кошера. Един приятел на Дешев обаче се изхитрил. Вместо да селек­ционира кротушки, нарочно подбирал пчели разбойнички. Само като се опита някой да влезе в двора му, няколко десет­ки батальони хвъркати бодигардове на­литали върху му. Но тъй като пчелата е „домашен любимец", който не разпознава стопанина си, човекът също станал жер­тва на ревностните си пазачки. Затова почнал да ходи из двора на вилата си облечен като космонавт.

  Бай Илия обаче предпочита да гледа любимките си в очите, затова рядко нахлупва на главата си предпазното мре­жесто було. Свикнал им е и на „инжекци­ите". За 20 години са го жилили няколко хиляди пъти и вече е имунизиран. Така е -който иска да яде мед, опитва и от жи­лото.

  „Колкото и да се пъчат южняците с меда си, нашият еликсир е най-хубав -обяснява шопът, докато отваря смело капака на кошера си. - Тук, в България, тревите и цветята са хем дъхави, хем лековити. Само със стотина грама мед на ден човек може да се спаси от лапите на джип и то и да свали от гърба си поне двайсет години." За доказателство ентусиастът цитира ЕГН-то си. Една го­дина е по-стар от царя-премиер, но твърди, че може да се конкурира по кондиция с юпитата му. При това без фит­нес и диети – само  с пчелните продукти.

  Всяка сутрин Илия разбърква за закус­ка малко пчелен прашец с две лъжички ки­село мляко. Така преди 20 години излеку­вал старата си язва. „Ама ти защо не пи­еш кафе?" – почти  се обидил в края на бо­гата трапеза един големец от близкото минало. „Имам язва", отвърнал му Илия. „А, такава ли била работата? Ей сега ще те излекувам" – засмял  се големецът, ина­че заклет пчелар, и донесъл бързешком ча­ша с медовина.

  „Ей така, заради една язва станах пчелар - смее се Дешев. По онова време купил два кошера и ги строил в двора на вилата си. После ги умножил на четири, на осем... Сега сам не знае колко са. „Трябва да са над стотина", пресмята стопанинът.

  Колегите му пчелари отскоро са си поставили задачата да умножат пчелни­те семейства в страната и до 2007 г. да станем деветия медопроизводител в обединена Европа. А бай Илия много пре­ди това се е нагърбил с това начинание.

  През лятото дво­рът му е пренаселен. Поне 5 милиона пче­ли хвъркат наоколо. Градината му прили­ча на лилипутско градче, застроено с мал­ки разноцветни къщурки – жълти, сини, зелени и тук-там кафяви. Според учени­те пчелите познават само първите три цвята, но Дешев решил да боядиса част от кошерите в кафяво. Така, като се прибират в къщурките си след паша, любимките му да си мислят, че живеят в горски хралупи.

  Поради липса на нови строителни петна някои от кошерите са се покате­рили един върху друг и приличат на спретнати блокчета. Други пък Илия е наместил на едно старо ремарке от трактор - така е направил пчелина си мобилен. При нужда бързо транспортира пчелното си градче на някоя по-медонос­на поляна. Преди години преместил кошерите си насред царските ливади във „Врана". „Как ли? Имаш ли връзки, няма невъзможни неща в тая държава. А там какъв царски мед извадих!", въздиша по миналото бай Илия.

  При пчелите обаче връзките не игра­ят. Даже и царицата майка се избира с мнозинство, но ако не я бива, пчеличките не чакат края на мандата й и я убиват. Тези, които се трудят най-много, живеят най-малко. Една лятна пчела например ра­боти до последния си дъх, но има само 30-40 дни живот. А тези, които презимуват, направо „векуват" според пчелните стандарти. „Умират чак към шестия ме­сец, но преди това всяка пчеличка отг­лежда по една работничка", обяснява бай Илия и вади полека първата пита от ко­шера. Къде ли се е скрила доня Маргари­та? Миналата година Съюзът на пчелари­те решил всички пчели-майки да се белязват със зелени точки. Тазгодишните пък ще са в сини премени. Доня Маргарита е снесла щерките си още миналата година, но засега те са още червейчета. Скоро ще се превърнат в работнички.

  Този ден небето се мръщи и ципокри­лите са се свили на гъсто кълбо. Нали си нямат собствена телесна температура, та всяка една от тях стои на фланга на ротационен принцип. Като намръзне, се скрива във вътрешността на живото кълбо, а мястото й се заема от нейна по­сестрима.

  „Брей, пак ще вали – вдига глава към не­бето бай Илия. - Ако духне и вятър, пче­лите съвсем ще се разлютят. При лошо време жилят най-много", отбелязва пче­ларят и тръсва уж небрежно питата. Цял рояк разсънени хвъркати се хвърлят върху ни. Кой е този, дето им нарушава покоя? За да ни покаже рисковете на про­фесията, бай Илия току-що ни е прило­жил стар пчеларски трик. Въпреки военната мобилизация в кошера доня Маргарита пак не подава нос навън, „И това ми било царица!" – мъмри я с лю­бов бай Илия. Търтеят пък се е скрил в миша дупка. Един мъж никога не знае ка­къв номер ще му скроят женските. Дока­то си млад, всички хвъркати моми те ухажват. Похапваш си мед и се наслажда­ваш на живота. Целият царски двор се грижи за теб, за да се превърнеш в истин­ски мъж. Един хубав ден литваш заедно с десетината си събратя и царицата на меден месец. След изморителния полет до тайната любовна квартира почиваш ден-два. После всички чуждоземни царици са твои. Докато правиш любов във въз­духа обаче, би било добре да си отваряш очите на четири. Ако се окажеш десети­ят любовник на която и да е царица, край с мъжествеността ти. Нейно вели­чество прекършва безмилостно шлейфа ти и... сбогом живот! Но затова пък умираш като герой. Ти си един от десе­тината бъдещи татковци, оплодили ви­сочайшата особа. Дали да умреш, докато правиш любов, или да дочакаш един ден да те изхвърлят безславно от кошера – това е вечният хамлетовски въпрос, ко­йто вълнува всеки търтей.

  Бай Илия оставя една пчела да се по­разходи по ръката му и се замисля: „Брей, добре, че не съм се родил търтей. Цял живот се бъхтам, но не ми омръзва. Сутрин ставам и бързам да надникна в кошера. Под носа ти жужука един добре подреден свят. Такъв и в комунизма ня­ма – без завист, без злоба, без сметки за ток, парно, телефон, без данъци..." Дока­то размишлява върху правдите и неправ­дите на живота, една пчела го жилва самопожертвователно по носа. След малко ще изпружи крака. Прав е Мечо Пух, чо­век никога не знае какво му кроят пчели­те.

  „Ама и те са прави. Цял живот се трудят, а друг им обира меда", крие в ше­пи почервенял нос бай Илия и се втурва към кухнята за огледалце.

   

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  СЛАТИНСКИТЕ РОДОВЕ

  В сборника „История на Подуяне“ Любен Грозданов изрежда следните стари слатински родове:

  Башеви, Будинаци, Бозаджийски, Балджийски, Лазови, Велеви, Гелеви, Джотеви, Чучучки (Митеви), Виткови, Велкови, Циганчарски Войнички, Бондови, Воденичарски (диал. Воденичарете), Гангарски, Подуйци (Подуйски), Гърбесански (диал. Гърбесанете), Гайдарски (диал. Гайдарете), Джелепски (диал. Джелепете),  Панчови, Ласкови, Тошкови. Бариовците, Додови, Келешки, Масларски, Карадачки, Илчови, Паскови, Митови, Илтанови, Бибишки, Митакови, Йошеви, Колеви, Караджови, Кардашови (диал. Кардашете), Гълъбови, Йонкови, Джоневи, Пижови, Кицови, Ликови, Шенгови, Дудови, Дошеви, Маркови, Миови, Миховски, Миленкови, Миялкови, Неделкови, Гатови, Поселски (Поселевци), Кокалски, Пенкови, Перчеклийски, Петньови, Петрови, Стойкови, Стамбулийски, Стоянови, Стоилови, Тотови, Белеви, Ташочки, Казачки, Вачови, Хаджийски, Тошеви, Божикови, Митреви, Гьореви, Топчийски, Шиндарски (Шиндарете).

   

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  СТОИЧКОВИ / ТОТОВИ

  Разказва Илия Георгиев Дешев /ЛИЧО/ на 84 години, роден в Слатина - правнук

  Основател на рода е Недялко/ Дешо/ Стоичков Тотов - роден 1894 умира 10.11.1931 г. Недялко /ДЕШО/ Стоичков Тотов има три деца : 2-ма сина - Васил и Вучко и една дъщеря - Дина.

  Синът ВАСИЛ ДЕШЕВ СТОИЧКОВ е починал 1974 г. Имал е 4 деца. - 3-ма сина и една дъщеря.
  Синове:

  1. Георги Василев Дешев, моят баща и майка ми Косена имат 2 деца - аз- Илия Георгиев Дешев, роден на 23.07.1936 година и Петинка Георгиева Василева родена 1943 година.
  2. Димитър Василев Дешев има за наследници Васил Димитров Дешев и Цветанка Димитрова Атанасова.
  3. Никола Василев Дешев има дъщеря Маргарита Николова Дешева.
  Дъщерята - Цветанка Василева Тодорова има наследници Магдалена Тодорова и Виктория Тодорова

  Синът на Недялко /ДЕШО/ Стоичков Тотов ВУЧКО ДЕШЕВ ТОТОВ /СТОИЧКОВ/ загива в Добруджа през 1912 година. Името му е изписано на паметника на Слатинските герои, загинали за България, на площад „Герджиков“ в центъра на Слатина.
  Дъщерята на Недялко /ДЕШО/ Стоичков Тотов е Дина Вучкова Дешева.

  По бащина линия дядо ми Васил Дешев Стоичков и баба Велика от слатинския род „Илчовите“ построяват къща в долната махала на Слатина, на улица „Роглец“ № 1.
  Майка ми Косена Цветанова Митова се жени за баща ми Георги Василев Дешев, които е бил старшина в „Строителни войски“ и през 1943/1944 година участва в построяването на пътя за Солун. Аз ИЛИЯ Георгиев Дешев /ЛИЧО/ имам две дъщери : Юлияна Илиева Дешева и Ксения Илиева Дешева.

  Дядо ми Васил Дешев Стоичков е имал над 100 декара земя към Летището, както и 30 крави, 6 коня и биволи. Като дете съм пасял кравите в „Абисиния“-сегашната циганска махала. Там беше мочурливо место /наричаха го „Блатото“/ с много сочна трева. В нашия двор гледахме много гъски, които сутрин ги пускахме да плуват в реката, а вечер те се прибираха сами. Зиме реката беше заледена. Правихме си селски кънки „джимбизи“. Върху къси дървени трупчета се ковеше ламарина и така се пързаляхме. Когато през 1943/44 година американските самолети бомбардираха София, ние се криехме в скривалището под църквата „Св.Мина“, а дядо оставаше да гаси пожар, ако паднеше запалителна бомба, защото имахме големи купи със сено на полето. Бомби не са падали в селото, но в полето към Летището американците хвърляха запалителни бомби.

  Дядо ми по майчина линия е Младен Младенов / Бечко/. Той беше едно много хитро мъничко старче. Живееха в горната махала от другата страна на реката на улица „593“ № 5. Къщата беше малка, но с голям двор. Не беше от богатите, имаше около 50-60 декара земя, но бяха земеделци. Дядо Младен и баба Цвета /която е от село Обрадовци - сега квартал „Бенковски“/ имат 5 деца: 3 дъщери и 2 сина - Косена /моята майка/, Василия, Серафима, Георги Митов Кръстев и Димитър Митов Кръстев - загинал в боевете при Драва през 1945 година.

  На снимката - 1960 т. Слатинки на полето - втората на първият ред от ляво на дясно е моята майка Косена.

   

  Живи слатинци, участвали във войните в началото на миналия век.

   

  Фамилия ДЕШЕВИ
  На горния ред на снимката от ляво на дясно - Георги Василев Дешев, Илия / Аз-ЛИЧО/, Тодор Зиновиев - зет във фамилията- мъж на леля ми Цветанка, Димитър Василев Дешев
  Отпред от ляво на дясно - майка ми Косена Дешева, Велика Василева Дешеве - жена на Димитър Дешев, леля ми Цветанка Василева - по мъж Зиновиева, Никола Василев Дешев - моят чичо, Васил Димитров Дешев, дядо ми Васил Дешев Стоичков/Тотов, баба ми Велика Василева Дешева от слатинския род Илчовите.
   

  Семейна снимка от 1940 година - Косена - моята майка, татко Георги Дешев и аз - Илия Дешев /ЛИЧО/

   

  Майка и татко на жълтите павета в София
   

  Майка и татко на жълтите павета в София
   

  В шопска носия - жената в ляво е майка ми Косена, родена 1912 година - снимка от 1930 година
   

  Баща ми Георги Дешев, роден 1913 година - снимка от 1930 година 

  На снимката Илия Георгиев Дешев /Личо/ в библиотеката на НЧ „Светлина 1921“ разказва за своя род.

   

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  Балджийте 1: Наследница съм на три стари Слатински рода – Балджийте (Чучуците), Ташочките и Стойковите

  Разказва Виолета Златанова (Григорова)

          Обикновено, когато някой разказва за своя род, винаги започва от дедите си.  А аз реших да започна своя разказ от своята прабаба Латинка Димитрова Маринова (Дюлгерова), известна като баба Лата Ташочка и да изкажа благодарност към нея и нейната памет, за грижите и обичта, с които ме обсипваше. Тя беше човекът, който успя да вдъхне у мен любов към моя род, към моите корени с интересните си  разкази за предците ми.

         Спомням си, като малка, тя често ме вземаше със себе си, когато трябваше да отиде някъде из Слатина.  Хората, които срещахме я познаваха и поздравяваха. Беше мъдра и строга жена, ползваше се с голямо уважение в квартала. У дома при нея често идваха много хора, някои за съвет, други да я видят и да си поприказват. Винаги се опитваше да  ми обясни, кой ни е от рода. Сега осъзнавам, че почти всички хора в някогашна Слатина са били свързани с някакви роднински връзки, сватове, кумове, кумци и затова всички са се познавали.

          При баба Лата често идваше Любчо, както тя го наричаше – етнографа Любен Грозданов (вече покойник). Баба Лата беше сладкодумен разказвач и Любен Грозданов с часове записваше от нея песни, обичаи, приказки, истории и интересни случки. Често я канеше, като почетен гост  на фолклорни събития.  С голямо вълнение си спомням посещението ни шопския събор в Подуянското читалище. Това е било преди 1970г, защото още не ходех на училище.

          Моята прабаба Латинка е родена през 1888 г. и умира през 1972 г. Тя е дъщеря на Димитър Дюлгеров от рода Ташочки и на Еленица от рода Стойкови. Два заможни и уважавани рода. Ташоците са живели на югоизточния бряг на Слатинската река, а  Стойковите от западната страна на реката в близост до наскоро откритите нови археологически разкопки на древно селище. Дядо Димитър Дюлгеров е бил известен, като Майстор Митар. Той е направил иконостаса на старата слатинска църква „Св. Мина“ , в която се е крил Васил Левски. Църквата е построена през 1872 г. от външната и страна има вграден надпис, където са изредени имената на майсторите строители. Там е написано и името на майстор Митар. Снимка с неговия портрет е закачена в църквата на задната стена в ляво до вратата. (За съжаление от дълги години църквичката е затворена за посещение и аз не успях, да я видя отново и да я заснема. Баба Еленица е била много умна и начетена за своето време жена. Говорела е свободно турски език. Разказвала е на децата си, как турците насила са ги накарали да присъстват на обесването на Васил Левски. Тогава тя е била бременна със сина си Стоилко. Семейството е имало един син Стоилко и три дъщери Гина,  Латинка (Лата)  и Христина (Риза).

          Синът  Стоилко  имал двама сина Асен и Боян  и една дъщеря Цветанка. Тя се омъжила в Слатина за Веселин (Циле)  Господинов. Те са имали  три деца, двама сина и една дъщеря Надка, която се омъжила също в Слатина за Венко от Найденовите. Имат две дъщери  Зюмбулка и Лидия. Асен Дюлгеров има една дъщеря Мария Дюлгерова.

            Гина се омъжва в далечното за онова време село Биримирци, сега квартал Бенковски.

            Христина  (Риза)  си построява къща в кв. Гео Милев. Има една дъщеря Мария (Мичето).

           Латинка е моята прабаба. Родена е през 1888г. На Старата Слатинска чешма тя е избрана за невеста от прадядо ми Григор.

           Старата  (Байковата)  чешма се намира под сегашната улица Гео Милев в близост до блока със сладкарница  Неделя. Водата и е била много студена и пивка. Въпреки, че е имало много кладенци в селото, хората са предпочитали да пият от нейната вода. На тази чешма момците са ухажвали момите, напивали са им менците и стомните, а момите са им давали китки и са си давали думи да се вземат. Според легенда нощем  на чешмата идвали самодиви.               

            Когато ходех на предучилищна (забавачка) в 74 ОУ в Слатина през  1967г. нашата учителка др. Станимирова организира много мили и вълнуващо тържество на чешмата. Всички деца бяхме облечени в народни носии. Присъстваха много възрастни хора от квартала. Аз бях избрана да изиграя роля на мома на която напиват менците. А момъкът беше моят съученик  синеокия Цветан, който беше най-хубавото момче в групата. За това тържество прабаба Латинка ми подари стара семейна реликва. Сребърна гривна, която тя имаше от своята майка, а тя от своята. Баба  Лата имаше общо осем правнуци, а аз бях нейната първа и единствена правнучка и трябваше да продължа семейната традиция. Тази гривна предадох на дъщеря ми, която ще я предаде нататък.

          На Старата чешма прадядо ми Григор избира за невеста синеоката Латинка, моята прабаба. Там те си дават дума да се вземат.

          Прадядо ми е Григор Димитров Маринов, наричан Глиго Чучука. Той е най големият син на Димитър (Мито)  Маринов Балджийски. Дядо Мито е най-малкото от деветте деца на Марин (Маринко) Иванов Балджийски. Семейството е имало пет сина и четири дъщери. Имал е огромен двор, който е започвал между сегашни блокове с ДСК и Сладкарница Неделя и е достигал до реката. Разделя двора между трима от синовете си. На двама от тях дава имоти около реката в северната част на Слатина. По късно при създаване на градоустройствения план на София и изграждането на улиците в Слатина, настъпват значителни изменения в парцелите. Дядо Мито остава в бащината къща, а в съседния двор си построява дом неговия брат Ангел, когото всички наричали Геле. Той поставя началото на фамилия Гелеви. Синът му Манол е първи братовчед на моя прадядо Григор. Синовете на дядо Манол и баба Гюра Стоил, Георги и Велин са втори братовчеди на моя дядо Велин. Техните деца Иван, Венета, Цветанка, Велин и Боби са трети братовчеди на моя баща Славчо.

         Прапрадядо ми Димитър (Мито) Маринов Балджийски  е роден през 1852г. Той е последният, който носи тази фамилия. По незнайно каква причина неговите деца имат фамилия Маринови. За всяко следващо поколение, за фамилия на внуците са записвани имената на техните дядовци. Така за съжаление не достига до нас  фамилията Балджийски и  изчезва завинаги.

        Дядо Мито е бил дребничък и много пъргав човек, умира на 103 години. До края на живота си се е грижил за своя бостан, цяло лято той живеел на бостана, и от неговите дини и пъпеши нямало по вкусни на пазара. Наричали са го Мито Чучука, а от там и неговия род Чучуците.

        Така и не успяхме да научим какво означава думата „Чучук“. Най вероятно, това е някаква турска дума произнесена неправилно, за която имаме две предположения:

          1.Kючук -  на турски език  „малък“

          2.Чоджум  -  на турски език „дете“

           Дядо Мито се жени за баба Люба от Подуяне. Имат трима сина Григор, Иван и  Божил и две дъщери Кръстана и Гълъбина.

        Григор е най големият син, той моят прадядо. Той е роден през 1884г.

        Вторият син Иван (Ване) и жена му Магда имали син Цветан  и дъщеря Вера омъжена в Подуяне. Синът Цветан е бил известен в Слатина, като Цене Далаверата с жена му Сеферинка  имали дъщеря Ягодинка омъжена в Слатина за Цветан Божилов, с когото имат син Ивайло,  синът им Борис (Боре) има син Цветан.

         Третият син Божил (Божко) се жени за Дена Тасева от Бозаджиите. Имали са син Ангел и дъщеря Севдалина. Тя се омъжва за Стоян Тодоров (Пугара) , който е убит по много жесток начин. За съжаление от слатинец, който си е излежал присъдата в затвор. Севдалина остава много млада вдовица с малък син Асен. Асен е имал син Калоян и дъщеря Силвия. Бащата и синът са покойници.  Синът на дядо Божко Ангел Митев се жени за Грозда (Оцка) от Илчовите. Имат син и дъщеря. Дъщерятa Денка е била омъжена за  слатинеца Велин Атанасов (покойник) от Калковци, имат син Илиян и внуци Деница и Велин. Синът Кирил  има дъщеря Инна и двама внуци.

           Едната дъщеря на дядо Мито -  Гъла се омъжила за Велко Божилов от Дървеница. Имали са син Георги и дъщеря Мирка.

           Другата дъщеря Кръстана (Къца) се омъжила за Илия Златков от с.Желява  Софийско. Построяват си къща в кв. Хаджи Димитър. Имат три дъщери:  Стоилка, Цветанка и Павлина.

          Когато децата на дядо Мито се задомяват по примера на своя баща разделя нивите  между децата си. За себе си оставя малко ниви в землището на Слатина : местностите Къра, Полигона,  Делийските,  Борисовата градина, които, по-късно са отчуждени.  Големият двор разделя между синовете си. Той се простирал между южните части на сегашните бл.17 и бл.18 и паркинга между ул. „Циклама“ и ул. „Теменуга“. След изграждането на ул. „Червена армия“ и ул. „Циклама“ парцелите са разкъсват и разделят. Дядо Мито остава при най големия си син  Григор.

          Моите прадядо Григор и прабаба Латинка се женят през 1909 г. Като зестра прабаба ми донася ниви на Летището, Стубела, Дружба, Хр. Ботев, ПЖИ, Мусагеница, Русоляко. Дядо ми Григор е имал ниви в Дружба, Крушите, Търницата, Крайното, Делийските, Стубела, Къра и на Летището. Семейството е било заможно. Имали са много добитък, за който са се грижели ратаи. Доставяли ли са мляко с кабриолет в София по домовете, имали са много редовни клиенти. Произвеждали са качествено масло и сирене. По време на жътва са наемали жътвари от с. Бистрица, с. Железница и Самоковските села. През 1911г. си построяват собствен дом, голяма едноетажна къща с дебели и високи стени. Половината къща се ползвала за живеене, а в другата е имало кръчма и магазин. Тази къща е родния дом на дядо ми, на татко, на брат ми и на мен. През 80- те години отчуждиха двора ни и събориха дома ни. Днес там се намира паркинг- на ул. „Циклама“.

         Прадядо ми Григор е бил умен и уважаван човек и съселяните му го избират за кмет на с. Слатина. По време на неговия мандат започва изграждането на Слатинската църква „Св.Троица“ – Манастира до зала Фестивална. Всички жители на Слатина са участвали много активно с пари и труд за изграждането на храма. Голяма част от средствата са дарени от баба Линка, много известна ясновидка и гадателка. За строежа на Манастира кметът Глиго Чучука, организира извозването с волски каруци на строителни материали пясък и камъни. Храмът е завършен и осветен през 1943г

         В семейството на Григор и Латинка се раждат три деца,  две дъщери Русенка и Гергина, и един син  Велин - моят дядо. (Името Велин е едно от най често срещаните имена по онова време в Слатина)

          Русенка родена през 1910 г. Омъжва се за своя съсед Раде Йорданов от Костовите. През 1936 г. се ражда синът им Методи  (покойник), съпругата му Сара е от Казичене. Има двама  сина Румен и Росен.

          Гергина родена през 1921 г. Омъжва се за Недялко Величков от с.Желява Софийско. Построяват си къща на Редута. Имат дъщеря Станка и син Григор. Станка и съпругът Христо имат двама сина Георги и Николай, една внучка и двама внука. Съпругата на Григор - Ани е от Подуяне. Имат двама сина Николай и Любомир, две внучки, двама внука и се радват на правнук и правнучка.

          Дядо ми Велин Григоров Димитров е роден на 07.08.1914г. Красив и много елегантен мъж. Среден на ръст, със зелени очи и черна чуплива коса.  Винаги е бил облечен с костюм и вратовръзка. Носил е бомбе и бастун. Момичетата от Слатина много са го харесвали, но нито една от тях не успява да плени сърцето му. През 1937г. с приятели случайно попада на събор в далечното за тогава с. Челопечене, сега квартал на София. Там вижда баба ми Неделя (Делка) висока, стройна, зеленоока и тъмно руса. Поискал да ги запознаят. И двамата се влюбили от пръв поглед. Уговорили се да се срещнат след няколко дни на Женския пазар в София. Баба ми пристигнала на пазара придружена от мъжа на по голямата си сестра. Двамата се видели и поговорили и тогава баба ми му пристанала. Дядо взел такси, което ги закарало до Слатина. Скоро след това вдигнали сватба и се венчали. Свързвала ги е голяма и силна любов. Дълги години след смъртта на дядо, баба винаги  говореше за него с голяма обич. За да издържа семейството си, дядо ми започва работа в една печатница в София, като книговезец. По онова време много млади мъже от Слатина са тръгвали всяка сутрин много рано за да стигнат пеша до старото колело на трамвая на ул. „Иван Асен“ и от там да продължат за работа в града.

       В семейството на баба Делка и дядо Веле се раждат две породени дечица. През ноември 1938 г. леля ми Иванка и на 08.11.1939 г. моят татко Славчо. Баба ми и дядо ми не са можели да избират имената  на своите деца. По онова време само кръстниците са избирали имената на новородените деца.

          Избухва Втората световна война, за семейството настъпват трудни времена. По време на бомбардировките над София (1939-1943), баба ми неколкократно е евакуирана с малките си деца в Старопланинските села Елешница и Желява. Дядо ми е мобилизиран. Семейството е споходено от голямо нещастие и претърпява тежка загуба. Малката им дъщеричка се разболява от скарлатина и умира на 6 годишна възраст. Баба ми и дядо ми са съкрушени.

        Годините  след 09.09.1944г. са много трудни за семейството и родът. Прадядо ми и прабаба ми са принудени да затворят кръчмата и магазина. Въпреки съпротивата следва насилствената колективизация. Раздялата със земята, с добитъка (крави, коне, овце) се отразява много тежко. Един по един започват да умират мъжете в семейството. През 1955 г. умира дядо Мито, през 1956 г. умира дядо Григор, през 1957 г. неговият брат Иван и през 1959 моят дядо Велин само на 45 години. Тогава моят татко е войник в далечната Нова Загора.  Много скръб, много болка, но жените в семейството - прабаба ми Латинка и баба ми Делка доказват колко са силни и че могат да се справят със всичко.

         През 1960 г.  моят татко се запознава с майка ми Боби. Двамата сключват брак на Коледа същата година. Аз съм родена през декември 1961г. Брат ми  Валентин е роден през март 1965г. Имахме щастливо и безгрижно детство. Израснахме в къща с голям двор. Играехме на воля по улиците на Слатина с връстниците си, зимата се пързаляхме с шейни. Домовете не се заключваха. Хората се познаваха и си имаха доверие. Помагаха си при нужда. Цареше една  особена атмосфера, която не може да се опише с думи. Много мили спомени имам и от нашето училище – 74 ОУ.  За 24 май обирахме градините на бабите си и правехме венци от купища цветя. Имаше голямо тържество в двора на училището. От библиотеката на читалище „Светлина“ награждаваха учениците, прочели най-много книги. След това се отправяхме на манифестация в квартала. За която ни подготвяше любимата на много поколения учителка по физическо възпитание др. Панайотова. На  всяка манифестация най-отпред маршируваха отличниците, закичени с ленти. Жителите на квартала ни аплодираха. В навечерието на 2 юни се организираше тържествена заря проверка заедно с батковците курсанти от ПЖИ, които имаха с нас шефство. Качени на кулата на читалището войниците изстрелваха прекрасни фойерверки. През 1973/74 г. в квартала започнаха да настъпват неприятни промени. Най-напред направиха 74 училище - начално, нас ни преместиха в 109 ОУ „Хр. Смирненски“ в Робов дол. През 1975/76 започнаха да отчуждават и събарят къщите и да строят ужасните панелни блокове. Това беше  голям удар за всички, почти нямаше порта без некролог. През 1979 г. почина и моят баща Славчо Велинов Григоров само 39 години. Брат ми беше само на 14, а аз на 17 и половина години. Трябваше да порасна много бързо и да покажа колко съм силна. Никога не можах да почувствам панелката,  с която  ни обезщетиха  като дом. Баба ми Делка също не можа да свикне да живее в нея, почина през 1982 г. Майка и брат ми за сега са все още там. Аз много отдавна не живея в жк. Хр. Смирненски, който за мен винаги ще си остане СЛАТИНА.

   Омъжена съм, имам дъщеря и внук.

  Велин Григоров Димитров в типична шопска носия

  Младежи от с. Слатина

  Нашият дядо Велин Григоров Димитров, като войник-новобранец

  Дядо ми Велин Григоров Димитров със Слатински момичета

  Велин Григоров Димитров. Снимката е от последната му лична карта

  Баба Лата (Латинка) прекопава градината. В далечината се вижда сградата на ПЖИ

  Баба Латинка с правнуците си – Виолета и Валентин Григорови

  Баба Лата (Латинка)

  Григор Димитров Маринов (Глиго Чучука) като кмет на с. Слатина

  Моето семейство

  Двамата с брат ми на събор на Витоша. Седналият отзад на тревата е нашият татко Славчо Велинов Григоров

  Това е снимката на прапрадядо ми Димитър Стоянов Дюлгеров ( Майстор Матаръ), която е закачена  на стената в ляво до вратата на църквата " Св. Мина".

  Плочата с имената на майсторите, е поставена високо в ляво на предната стена в близост до пристройката на църквата „Св.Мина“ в Слатина.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  Йошевите-7: Разказва Стоян Димитров Стоянов - правнук на Геко Йошев Маринков

  Геко Йошев Маринков / роден 12.10.1859 г. / и съпругата му Линка имат :  4 сина - Стоян, Божил, Апостол, Цветан и  2 дъщери - Василка и Еленка.

  Апостол Геков ЙОШЕВ се жени за Петра Николчева Стефанова.

  Петра била слабичка, чевръста и оправна жена. Била неграмотна.

  Раждат им се три деца : София, Сърменка и Георги.

  Малката им къщичка била на ул. „Слатинска река“ - до реката, близо до жп линията в Слатина. В двора имали зеленчукова градина и много цветя. Поливали зеленчуковата градина с модерна за времето си ръчна водна помпа. Имало и обор с животни - отглеждали крави, овце, свине и много кокошки. Млякото от кравите Апостол откарвал с кабриолет в София и го продавал на „гражданьето“. По този начин семейството се препитавало. Обработвали и не малко земя в землището на селото в местностите „Бегличко гумно“, Аерогара София, кв.“Христо Ботев“. Засявали нивите със зърнени култури - пшеница, царевица, овес, ечемик и картофи. Имали и бостан.

  Апостол имал библейска осанка. Бил среден на ръст, светъл с големи мустаци. Напомнял на благия старец от иконите в църквата. На главата си носел винаги красив овчи калпак.

  Към съпругата си и децата се отнасял с голямо почитание и обич. Сутрин отивал в центъра на село Слатина да купи мекици за всички.

  Запазена е една снимка на Апостол  Геков  Йошев с любимата му крава Куна.

  По онова време животните били добре  гледани  и обичани. Гледали на тях, едва ли не като членове на семейството. От тях зависело препитанието и благополучието на фамилията. Тази крава Апостол получил от брат си Стоян, като дар за грижите, които положил за него, когато боледувал. В продължение на много дни Апостол впрягал кабриолета и го отвеждал при лекуващият го лекар в големия град. Като отплата за тези грижи брат му Стоян обещал, че ако неговата крава отели женско теле, то ще е за Апостол. От това теле Апостол отгледа стадо хубави червеникави млекодайни животни.

  В местността „Бегличко гумно“ /днес  БАН/   Йошевите  задружно се грижели за стадата  овце.

  „Бегличко гумно“ - 1939 година 

  Когато дошъл 9 септември 1944 година новото правителство гласувало нови порядки в държавата. Селските стопани могли да отглеждат само определен брой животни, срещу това трябвало да дават на държавата „наряд“. Клането на животните ставало по определен ред и разрешение. Апостол не спазил това правило, заклал едно теле без разрешение на администрацията и попаднал в затвора. Не го осъдили много, но трябвало да престои там няколко месеца. Всеки ден баба Петра нарамвала бохчите и смирено чакала пред затворническата врата да доведат Апостол, за да му даде приготвената храна и дрехи за преобличане.

  Дошло време и Апостол бил пуснат от затвора. Всички затворници от неговия отряд, барабар със затворническата охрана били дълбоко натъжени. Благият му характер и библейското излъчване внасяли успокоение сред колегите му „престъпници“. От този момент нямало да могат да разнообразят затворническата храна с вкусните шопски манджи на баба Петра.     

   

  Баба Петра и дядо Апостол  - Слатина  

  Школи и курсове

  Естрада

  Пиано

  Солфеж и пиано 

  Китара

  Акордеон

  Български народни танци

  Изобразително изкуство

  Английски език

  Работно време

  Работно време на библиотеката:

  Работа с читатели:

  Понеделник: 9:30 - 17:30 

  Вторник: 9:30 - 17:30

  Сряда: 9:30 - 13:00 

  Четвъртък: 9:30 - 17:30

  Петък: 9:30 - 17:30

  Почивни дни: събота, неделя и всички официални празници

  Контакти

  Адрес: 1574  София, ул. "Гео Милев" 136

  • email: thitaliste_svetlina1921@abv.bg

  Председател: 0888439256

  Секретар:

  • Сл.тел.: 02/8734875
  • GSM: 0884514178

  Библиотекар:

  • Сл.тел.: 02/8734291