Правила за обслужване на ползвателите на библиотеката

  Извлечение от раздел  6  - ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ от Наредба №3/ 18.11.2014 г. на Министерство на културата

  Вижте Правилата в pdf. 

   

  Чл. 42. Регистрирането на ползвателите се извършва с документ за самоличност - за жителите на квартал Слатина ползването на библиотеката е безплатно. За жителите на други квартали или не живеещи в София  след попълване на личните данни в читателския картон ползвателя оставя депозит, съставляващ 3-кратната стойност на библиотечния материал и след връщане на заетите материали – депозита се връща.
   Деца и юноши под 18 години се записват в библиотеката с личната карта на родителя или настойника.
  Отношенията между ползвателите /читателите/ и библиотеката се урежда от Закона за задълженията и договорите, чрез полагане на подпис в читателския картон, след запознаване с реда за ползване на библиотеката, с правата и задълженията му като читател.

  Чл. 43. Всеки ползвател е длъжен:

  • да се грижи за запазване на заетите библиотечни документи;
  • да ги върне в определения срок от 20 дни, годни за ползване;
  • да не получава  книги на чужд картон;
  • да уведоми своевременно библиотекаря за промяна на адрес, телефон и местоживеене;
  • да не поврежда или губи библиотечните документи;
  • загубен библиотечен документ се заплаща: за книги петкратната /5/ стойност на книгата по пазарна цена, за енциклопедии: десеткратната  /10/ стойност по пазарна цена.

  Загубена детска книга се заменя с друга такава чрез „Книга за заменени срещу загубени”,  като стойността на заменената книга да бъде по-висока от загубената.
  Чл.44. Когато ползвателят не върне заетите библиотечни документи, се прилагат разпоредбите на чл. 66-68 от Закона за обществените библиотеки и Гражданския процесуален кодекс.
  Чл.45.    Читатели, нарушили правилата, се лишават от право да ползват библиотеката.  

  ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1921”, СЛАТИНА

  Школи и курсове

  Естрада

  Пиано

  Солфеж и пиано 

  Китара

  Акордеон

  Български народни танци

  Изобразително изкуство

  Английски език

  Работно време

  Работно време на библиотеката:

  Работа с читатели:

  Понеделник: 9:30 - 17:30 

  Вторник: 9:30 - 17:30

  Сряда: 9:30 - 13:00 

  Четвъртък: 9:30 - 17:30

  Петък: 9:30 - 17:30

  Почивни дни: събота, неделя и всички официални празници

  Контакти

  Адрес: 1574  София, ул. "Гео Милев" 136

  • email: thitaliste_svetlina1921@abv.bg

  Председател: 0888439256

  Секретар:

  • Сл.тел.: 02/8734875
  • GSM: 0884514178

  Библиотекар:

  • Сл.тел.: 02/8734291